Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 21.5. do 29.5.2022

SOBOTA 21.5.2022 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
11:00 katedrála Svatební obřad: Štěpán Zaoral a Kateřina Lindnerová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 22.5.2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ // SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
08:00 katedrála Za + Štefana Sliepku  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 23.5.2022 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 24.5.2022 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE // DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
07:00 sv. Anna Výročí úmrtí dómského faráře P. ThDr. Leopolda Dýmala (1995)
Za + manžela Pavla, švagry Mariana, Milana a + rodiče z obou stran  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů - patrocinium kostela
Za všechny, kdo jakýmkoli způsobem pečují o kostel v Hodolanech  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 25.5.2022 STŘEDA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Vigilie - Za P. Františka Dobeše  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Vigilie - Za + Jaroslava Dokoupila, jeho rodiče, syna Jaroslava a žijící děti s rodinami  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 26.5.2022 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler 
Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 27.5.2022 PÁTEK 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Augustýna Hanáka  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + rodinu Tománkovu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 28.5.2022 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Josefa a Marii Čeganovy  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 29.5.2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a + P. Leopolda Dýmala (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany volný úmysl  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + manžele Eriku a Františka Zukalovy, jejich rodiče a žijící děti s rodinami  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Dnes se koná sbírka na pronásledované křesťany ve světě. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • V tomto týdnu se koná JARNÍ HUDEBNÍ CYKLUS V KATEDRÁLE. Koncerty budou v pondělí, středu, pátek a v neděli vždy v 19:00. Všichni jste srdečně zváni. Podrobnosti najdete na vývěsce nebo na webu farnosti.

 • Letošní Farní den se bude konat v neděli 19. června od 15:00 v parkánu u katedrály. Všechny vás mladé i zralé srdečně zvu.

 • Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, V SRPNU TOHOTO ROKU OD 9. DO 14. POŘÁDÁME CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE v Hradci Králové. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz. Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci, a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem CSM HK. Mladí z naší dómské farnosti se můžete hlásit u Marka Kučery: email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314

 • O letošních prázdninách se opět budou konat pro děti ve věku 1. – 5. třída PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V NAŠÍ FARNOSTI – ve farním domě. Podrobnosti najdete na vývěsce. Cena za turnus je 1 500 Kč. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 6. 2022 na faře.

 • Modlitba chval jako připomínka Celostátního setkání mládeže v roce 2017 v Olomouci bude u Panny Marie Sněžné 29. 5. od 15:00. Všichni jste srdečně zváni.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Pravidelná sbírka z minulé neděle na opravu střechy kostela vynesla Kč. Díky všem dárcům.

 • Dnes se koná sbírka na pronásledované křesťany ve světě. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • V úterý je Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. V naší farnosti slavíme patrocinium farního kostela. Mše svatá bude v 18:00.

 • 10. června proběhne Noc kostelů. I náš kostel bude návštěvníkům otevřen. K večernímu rozjímání připravujeme knížečku s modlitbou, k jejíž spolutvorbě vás touto cestou zveme. Na stolku za lavicemi kostela si můžete vyzvednout bližší informace.

 • K letnímu pobytu pro děti – místo se z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků na faře v Libině mění, pojedeme do Pozděchova. Termín zůstává stejný. Přihlášky prosím odevzdejte do konce dubna a finanční částku do konce května.