Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 2.7. do 10.7.2022

SOBOTA 2.7.2022 SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
13:00 katedrála Svatební obřad: David Tomášek a Veronika Honová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 3.7.2022 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Michala Kováča a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Alenu Kubovou  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Karla a Boženu Dorňákovy a celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 4.7.2022 SV. PROKOPA, OPATA
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 5.7.2022 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
08:00 katedrála Za + manžele Jana a Ludmilu Suchánkovy a Jana a Marii Suchánkovy  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + Květoslavu Rumanovou, Marii Fouskovou a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
STŘEDA 6.7.2022 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 7.7.2022 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za úplné uzdravení z těžkých nemocí  (P. Jiří Koníček)
PÁTEK 8.7.2022 PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za uzdravení maminky s prosbou o dary, milosti a požehnání do rodiny Streitovy   (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 9.7.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební obřad: Roman Šos a Stella Kuběnková  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební obřad: Pavel Šafařík a Ivana Vaňkátová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 10.7.2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Boženu Čapkovou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 80 let života, + manžela Jana a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
 • Z celého srdce děkuji všem, kteří jste pomohli s organizací čtvrtečního rozloučení s otcem arcibiskupem Janem. Velké díky mým skvělým ministrantům, kostelníkům, zpěvákům, varhaníkům, květinářkám, zvoníkům, pořadatelům v katedrále i před ní a za pomoc při rozdávání jídla a nápojů i s následným úklidem. Mám skvělé farníky!!! :-) 

 • V úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje a státní svátek. Mše svatá v katedrále bude v 8:00

 • Ve středu je též státní svátek, mše svatá bude v 8:00 u sv. Anny. Ostatní pracovní dny pak v 7:00 podle rozpisu

 • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

 • Milí farníci, Farnost sv. Václava a Farní středisko pořádá farní pouť na Turzovku. Pouť se uskuteční 22. 7. 2022. Odjezd od katedrály sv. Václava bude v 8:00, mše svatá na Turzovce bude v 11 hodin. Po ní společný oběd a předpokládaný návrat cca 16 – 17 hodin. Cena zájezdu je 300 Kč. Prosím zájemce, aby se zapisovali v zákristii, a to do 10. 7. 2022.

 • Farní evangelizační buňka zve k nedělní tiché adoraci v době prázdnin do katedrály -  eucharistické kaple vždy od 19 do 20 hodin.

 • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • V úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá bude jako v neděli v 8:30

 • Římskokatolická farnosti Olomouc-Svatá Kopeček ve spolupráci s Římskokatolickou farností Olomouc-Hodolany pořádá pouť do Šumvaldu v sobotu 16. 7. 2022 u příležitosti 100. výročí narození P. Gustava Riedla. Přihlásit se můžete do středy 13. 7. v sakristii na Sv. Kopečku nebo v Hodolanech.  Odjezd: autobusem v 8:30 od kostela v Hodolanech na Jiráskově ul., v 8:45 ze zastávky u kruhového objezdu v Samotiškách. Program: v 10:00 mše sv. ve farním kostele sv. Mikuláše, poté pobožnost na hřbitově a společný oběd. Návrat okolo 15:00. Cena zahrnující dopravu a oběd je 350.- Kč.  

 • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.