Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 24.9. do 2.10.2022

SOBOTA 24.9.2022 SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
17:00 katedrála Pontifikální mše svatá biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 25.9.2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Zlámalovu a Michalčíkovu a zdraví syna Václava  (P. František Dobeš)
09:00 Nové Sady mše svatá (P. Savio Řičica, OP) 
10:00 katedrála se křtem: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 26.9.2022 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za + maminku Růženu Navrátilovou  (P. Jiří Koníček)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 27.9.2022 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Boží požehnání pro živou rodinu Kindlovu (P. František Dobeš)
STŘEDA 28.9.2022 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - pouť veřejných činitelů
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Tichá adorace NSO za rodiny a bohoslovce do 17:30 - adorační den naší farnosti 
17:30 katedrála Společné zakončení adorace a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
ČTVRTEK 29.9.2022 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Ladislava Šviráka a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 30.9.2022 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a dar Ducha Svatého pro rozhodnutí operace  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Josefa Podhoru  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za uzdravení manželky Libuše  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 1.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
08:00 sv. Anna Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 75 let Mons. Bohumíra Vitáska s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 
 • Děkuji všem, kdo jste se včera zúčastni naší děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Zvláště děkuji za manželům naší farnosti za přípravu a modlitbu růžence.

 • Ve středu je slavnost sv. Václava – v naší farnosti jsou hody. Mše svatá v 8:00 bude se skauty. Mše svatá v 10:00 bude zároveň poutní veřejných činitelů. Od 12:00 do 17:30 bude v katedrále tichá adorace za naše rodiny a bohoslovce. V sakristii se, prosím, zapište k adorační službě – máme zároveň Adorační den farnosti. Od 17:30 bude společné zakončení adorace a svátostní požehnání a v 18:00 slavnostní zpívané nešpory.

 • Ve středu odpoledne vás všechny zvu na „svatováclavské posvícení“ od 14:30 v parkánu u katedrály. Vdolky, buchty a jiné občerstvení vítáno.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Kdo má zájem, a ještě neodevzdal přihlášku, učiňte, prosím, do konce tohoto týdne.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční 1. 10. 2022. Svou účast potvrďte vyplněním formuláře na adrese: bit.ly/prihlaseniDen Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl. Dotazy směřujte na tks@olomouc.charita.cz Těšíme se na Vás.

 • Ve čtvrtek 29. září se koná v 18 hodin v kostele v Hodolanech benefiční koncert na opravu střechy hodolanského kostela. Akci pořádá hodolanská farnost ve spolupráci se ZUŠ Žerotín a KMČ Staré Hodolany a Bělidla. Vystoupí pedagogové ZUŠ Žerotín a zazní duchovní díla českých a světových autorů.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Kdo chcete zapsat úmysl mše svaté na říjen, listopad a prosinec – můžete nahlásit po mši svaté v sakristii paní Duškové.

 • Ve středu je slavnost sv. Václava. Všechny vás srdečně zvu na pouť do katedrály. V Hodolanech mše svatá v tento den nebude.

 • Děkuji všem, kdo jste se včera zúčastni naší děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání.

 • Příští neděli 2. října odpoledne plánujeme podzimní procházku s pouštěním draků na Pohořanech.

 • Potřebovali bychom posílit řadu našich lektorů. Pokud byste se chtěli připojit k četbě Božího Slova při mši svaté, ať už ve všední dny, nebo v neděli, prosím kontaktujte Veroniku Hanákovou.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. BIŘMOVÁNÍ. Kdo má zájem, a ještě neodevzdal přihlášku, učiňte, prosím, do konce tohoto týdne.

 • Ve čtvrtek 29. září se koná v 18 hodin v kostele v Hodolanech benefiční koncert na opravu střechy hodolanského kostela. Akci pořádá hodolanská farnost ve spolupráci se ZUŠ Žerotín a KMČ Staré Hodolany a Bělidla. Vystoupí pedagogové ZUŠ Žerotín a zazní duchovní díla českých a světových autorů.