Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 9.4. do 17.4.2022

SOBOTA 9.4.2022 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za prohloubení víry a nalezení pokoje  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 10.4.2022 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty a Svátost smíření (P. František Dobeš)
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování za 70 let života bratra a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
09:00 katedrála Svátost smíření (více zpovědníků) do 11:00
10:00 katedrála pontifikální arcibiskup Jan
Za + Helenu Boháčovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 11.4.2022 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:30
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu  (P. František Dobeš)
ÚTERÝ 12.4.2022 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Jana Valčíka, rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:30 
STŘEDA 13.4.2022 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Marii a Josefa Maňákovy a živou rodinu (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:30 
18:00 katedrála Za neteř Radmilu  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 14.4.2022 ZELENÝ ČTVRTEK
09:30 katedrála MISSA CHRISMATIS  (Mons. Jan Graubner)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:30 
18:00 Hodolany Za živé a + kněze naší farnosti  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan
Za všechny kněze naší arcidiecéze  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 15.4.2022 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
08:00 sv. Anna Modlitba se čtením a Ranní chvály (kapitula kanovníků) 
15:00 Hodolany Obřady Velkého pátku  (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zahájení novény (u eucharistické kaple) 
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:30 
18:00 katedrála Obřady Velkého pátku  (Mons. Jan Graubner)
SOBOTA 16.4.2022 BÍLÁ SOBOTA (SBÍRKA NA BOŽÍ HROB VE SVATÉ ZEMI)
08:00 sv. Anna Modlitba se čtením a Ranní chvály (kapitula kanovníků) 
15:00 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (u eucharistické kaple) 
20:00 Hodolany VELIKONOČNÍ VIGILIE  (P. František Dobeš)
20:00 katedrála VELIKONOČNÍ VIGILIE - pontifikální arcibiskup Jan
Za dómské ministranty, scholu a sbor  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 17.4.2022 NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (SBÍRKA NA KNĚŽSKÉ PLATY)
08:00 katedrála Žehnání pokrmů // Za neteř Radmilu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Žehnání pokrmů // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Žehnání pokrmů - pontifikální arcibiskup Jan 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná 
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Dnes si můžete zakoupit velikonoční víno z Arcibiskupských sklepů v Kroměříži. (hlavní vchod katedrály)

 • Dnes v 15:00 je pobožnost Křížové cesty

 • Dnes můžete odevzdat krabičky s postní almužnou v sakristii.

 • Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu: pondělí až středa 17:00 – 18:30. Zelený čtvrtek a Velký pátek od 17:00 do 18:00 (v 18:00 začínají obřady). Využijte, prosím, možností z kraje týdne.

 • Prosím o pomoc při velikonočním úklidu katedrály ve středu 13. 4. od 18:45. Předem velké díky ochotným.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – rád bych, abychom letos těchto devět dní prožívali novénu společně jako farní rodina. Novéna začíná na Velký pátek a končí na druhou neděli velikonoční – Neděli Božího milosrdenství. Na Velký pátek a Bílou sobotu bude modlitba novény v katedrále u eucharistické kaple v 15:00. od Neděle Zmrtvýchvstání do soboty vždy od 17:30 (zpívaná) a v neděli 24. 4. zakončíme mší svatou v 10:00.

 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně se při bohoslužbách žehnají pokrmy, které si můžete přinést.

 • Příští týden na neděli Zmrtvýchvstání se koná při všech bohoslužbách sbírka na kněžské platy.

 • Zveme ženy bez rozdílu věku a stavu na setkání žen v úterý 12. 4.  2022. Téma: Křesťan a reakce na aktuální situaci. Host MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna. Setkání je od 16:00 farním domě. 

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 • Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají. Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým. Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy stálé rady ČBK

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes můžete krabičky s postní almužnou odevzdat v sakristii.

 • Mše svatá bude mimořádně zítra v pondělí v 18:00. Od 17:30 bude příležitost ke svaté zpovědi.

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu: Zelený čtvrtek v 18:00. Obřady Velkého pátku začínají v 15:00. Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začíná ve 20:00. Mše svatá v Neděli Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí je 8:30.

 • V Neděli Zmrtvýchvstání Páně se při bohoslužbě žehnají pokrmy, které si můžete přinést.

 • Příští týden na neděli Zmrtvýchvstání se koná při všech bohoslužbách sbírka na kněžské platy.

 • Pozvání k modlitbě Novény k Božímu milosrdenství // Poděkování biskupů // Setkání žen – viz výše