Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 31.3. do 7.4.2024

NEDĚLE 31.3.2024 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, ŽEHNÁNÍ POKRMŮ
08:00 katedrála Za + maminku Zdenku, syna Pavla a duše v očistci  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
09:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 1.4.2024 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:00 katedrála Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocné manžele  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za ty, kteří nepoznali Boží lásku  (P. Jiří Koníček)
09:35 Nové Sady Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za pratetu Krystynu u příležitosti jejich 92. narozenin a za mír ve Svaté Zemi  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 2.4.2024 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Lubomír Žák)
11:00 katedrála Pohřeb + paní Stanislavy Horčičkové  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 3.4.2024 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc, ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocnou sestru  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 4.4.2024 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Lubomír Žák)
17:00 katedrála ADORACE a sv. smíření // 17:30 Korunka k B. milosrdenství  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a Boží ochranu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 5.4.2024 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Křížovu a Horákovu // od 17:15 Adorace a sv. smíření (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 6.4.2024 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
12:00 katedrála Svatební mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Děkanátní pouť děkanátů Olomouc a Přerov za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání  
15:00 Adorace, Korunka k B. milosrdenství a sv. požehnání
16:00 beseda s otcem arcibiskupem Josefem
17:00 Pontifikální mše svatá
NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata  (P. Jiří Koníček)
09:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Hodonskou a Pechovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Jaroslava Koutného a živou a + rodinu Soubustových a Koutných (P. Švirák)
18:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

„Pojďte a podívejte se!“: Láska je silnější, Láska dává život, Láska umožňuje, aby na poušti rozkvetla naděje. S touto radostnou jistotou v srdci se nyní obracíme k Tobě, Vzkříšený Pane! Papež František

Pamatujeme a vyprošujeme milostiplné Velikonoce všem!

P. Ladislav, P. František, P. Ján, P. Jiří a P. Ľubomír

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Dnes se koná sbírka na služné našich kněží. Upřímné díky všem dárcům.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – modlíme se (ode dneška do pátku) od 17:30 v katedrále. V sobotu v rámci děkanátní poutě v 15:00.

 • Na velikonoční pondělí je mše svatá v 8:00 a v 10:00

 • Od tohoto týdne budu večerní mše svaté opět v katedrále.

 • V úterý v 11:00 v katedrále bude pohřeb naší milé farnice + paní Stanislavy Horčičkové

 • V sobotu ráno NEBUDE mše svatá – odpoledne se všichni zúčastníme se děkanátní poutě

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále - v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 

HODOLANY:

 • Dnes se koná sbírka na služné našich kněží. Upřímné díky všem dárcům.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – modlíme se (ode dneška do pátku) od 17:30 v katedrále. V sobotu v rámci děkanátní poutě v 15:00.

 • Na velikonoční pondělí je mše svatá v 8:30. Ve středu v 18:00 a v pátek – první v měsíci od 17:15 adorace a svatost smíření a v 18:00 mše svatá.

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • Biblická hodina se uskuteční tuto středu 3. dubna po mši svaté na faře.

 • Zkoušky chrámového sboru bezprostředně pokračují každý pátek až do Slavnosti Seslání Ducha sv.

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále – v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 

NOVÉ SADY:

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Dnes se koná sbírka na služné našich kněží. Upřímné díky všem dárcům.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – modlíme se (ode dneška do pátku) od 17:30 v katedrále. V sobotu v rámci děkanátní poutě v 15:00.

 • Na velikonoční pondělí je mše svatá v 9:35 a ve středu v 17:15 v kostele.

 • Na první pátek bude v 17:15 bohoslužba slova a svaté přijímání v 17:15 v kapli na Povelu.

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • CHARITA – Den pro malé a velké krále – v sobotu 18. 5. 2024, tradiční každoroční poděkování pro všechny naše tříkrálové koledníčky. Viz plakát na vývěsce

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.