Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 3.6. do 11.6.2023

SOBOTA 3.6.2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 4.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Josefa Prchlíka, rodinu a jednotu křesťanů  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (11:00 udělování sv. křtu) (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 5.6.2023 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za živou rodinu Hanákovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 6.6.2023 SV. PAVLÍNY, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY KATEDRÁLY A MĚSTA OLOMOUCE
07:00 sv. Anna Za + Vojtěšku a Petra Masařovy, rodinu Masařovu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
15:30 sv. Anna Pohřeb + pana Jana Minkse (P. Petr Bulvas) 
STŘEDA 7.6.2023 STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 8.6.2023 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
07:00 katedrála Za nemocné  (P. František Dobeš)
17:00 SV. MOŘIC SPOLEČNÁ OSLAVA BOŽÍHO TĚLA OLOMOUCKÝCH FARNOSTÍ 
PÁTEK 9.6.2023 PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební obřad: Martin Michalík a Vlaďka Kovářová  (P. Ladislav Švirák)
13:00 katedrála Svatební mše: Václav Flídr a Kateřina Lipská  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + bratra Václava a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 10.6.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál  (P. Ladislav Švirák)
12:30 katedrála Svatební obřad: Jan Přibyl a Laura Nyczová  (P. Ladislav Švirák)
14:00 katedrála Svatební obřad: Svatomír Pohlídal a Andrea Marečková  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 11.6.2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + prarodiče, rodiče a celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za živé a + farníky a dobrodince kostela (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Harčičkovu a Hradilovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Na poděkování za 10 let manželství (P. Pavel Strejček) 
 • Děkuji paní Petře Otýpkové a všem dobrovolníkům (malým i velkým) za přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Hnutí Duchovní obnovy národa k 400. výročí a svátku sv. Pavlíny, patronky města Olomouce zve na Duchovní setkání u mariánského sloupu. Uskuteční se mimořádně 6. června 2023 v 16:30 -17:00 na Dolním náměstí v Olomouci. 

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte. V katedrále bude mše svatá pouze ráno v 7:00.

 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ – bude v katedrále v sobotu 17. června v 9:30

 • FARNÍ DEN DÓMSKÉ FARNOSTI – bude v neděli 25. června od 15:00 (parkán)

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – vychází na pátek 30. června (v 18:00 mše svatá)

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Biblická hodina se koná ve středu 7. června po mši svaté na faře

 • Děkuji všem dobrovolníkům na přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Děkuji všem dobrovolníkům na přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.