Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 20.5. do 28.5.2023

SOBOTA 20.5.2023 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
15:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - setkání s biskupem 
16:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - adorace NSO 
17:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - mše sv. s biskupem Josefem 
NEDĚLE 21.5.2023 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za + Nikolaje a Františku a Boží ochranu pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany POUTNÍ - Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady POUTNÍ - Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 22.5.2023 PONDĚLÍ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
15:00 Hodolany Pohřeb + paní Františky Michlové (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 23.5.2023 ÚTERÝ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Jitku Milatovou  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 24.5.2023 STŘEDA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Patrocinium farního kostela // Za + rodiče Jaroňovy, + bratra Vladimíra a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady Patrocinium farního kostela - mše sv.  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 25.5.2023 ČTVRTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
PÁTEK 26.5.2023 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za dvoje + rodiče, duše v očistci a za Boží požehnání a dar zdraví pro živé rodiny  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Bohumila Šujana a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a její + rodiče Roudnické  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 27.5.2023 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Boží pomoc a návrat dobra a lásky do rodiny  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Requiem za + Ing. arch. Antonína Škamradu  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 katedrála Za děti, vnoučata, živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála BIŘMOVÁNÍ - pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky, zvláště za biřmovance a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
 • Sbírka pronásledované křesťany z minulé neděle činí 29 525 Kč. Díky všem dárcům!

 • Příští neděli se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • V úterý 23. května se koná další setkání Společenství seniorů na faře v učebně. Všichni jste srdečně zváni.

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování. Sejdeme se v katedrále.

 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého. Otec biskup Josef Nuzík bude při mši svaté v 10:00 udělovat svátost biřmovaní. Letos bude biřmováno také 11 bratří a sester z naší farnosti.

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Budeme rádi, když se zapojíte do jejího průběhu. Přihlaste se, prosím, u paní Petry Otýpkové (731 402 036).

 • První svaté přijímání dětí v naší farnosti bude o slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 4. června při mši sv. v 10:00

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 • Ve středu je slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, patronky našeho kostela a celé farnosti. Slavnostní mše svatá je v 18:00

 • Biblická hodina se koná ve středu 24. května po mši svaté na faře.

 • Příští neděli se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • června proběhne Noc kostelů.

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Ve středu při mši svaté oslavíme patrona kostela a celé naší farnosti sv. Urbana. Slavnostní mše svatá začíná v 18:00

 • Příští neděli se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • června proběhne Noc kostelů.

 • Slavnost Božího Těla připadá letos na čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17:00 a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.