Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 12.9. do 19.9.2021

NEDĚLE 12.9.2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živou a + rodinu Bednářovu, Obadalovu, Petrášovu a Vlčkovu (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Dobeš) (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + kamarádku Marcelu Jemelkovu - Nardy (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udílení svátosti křtu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 13.9.2021 SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 14.9.2021 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
07:00 sv. Anna Za nemocnou dceru a Boží požehnání pro celou rodinu - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ BISKUP ANTONÍN BASLER - Za + arcibiskupa Františka Vaňáka (†1991)
Na poděkování za 10 let zasvěceného života - P. Švirák  (Mons. Antonín Basler)
STŘEDA 15.9.2021 PANNY MARIE BOLESTNÉ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
17:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
19:00 sv. Anna pro otce Adorace chlapů za manželství a rodiny
ČTVRTEK 16.9.2021 SVÁTEK SV. LUDMILY, SPOLUPATRONKY KATEDRÁLY
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 17.9.2021 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za ohrožené nenarozené děti a jejich rodiče - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Slávku Bednářovu a její + sestru Františku Frunckovu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
SOBOTA 18.9.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
12:00 katedrála Svatební obřad: Marek Cinciala a Jana Matějková - P. Poláček 
NEDĚLE 19.9.2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Manžela Tomáše a celou rodinu - P. Koníček  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Josefa Friedmanna a celou živou a + rodinu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN
Za živé a + farníky - P. Švirák  (Mons. Jan Graubner)
 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

 • V úterý bude mimořádně také večerní mše svatá – v 18:00 vzpomeneme 30. výročí úmrtí arcibiskupa Františka Vaňáka (+ 14. 9. 1991). Celebrovat bude biskup Antonín.

 • Příští neděli budeme společně s otcem arcibiskupem při desáté mši svaté slavit PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.

 • Příští neděli bude při bohoslužbách měsíční sbírka na opravu svatostánku. Všem dárcům předem Pán Bůh zaplať.

 • Farní evangelizační buňka (FEB)v naší farnosti zve mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v úterý na faře od 17 do 18:30. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností.

 • V našem děkanátu bude otevřen KURZ PRO PASTORČNÍ POMOCNÍKY. Zahájení bude 23. 10., ukončení 12. 3. Setkání budou na faře u sv. Mořice. Více informací najdete na vývěsce. Přihlášku si můžete vyzvednout po mši v sakristii nebo během týdne na faře.

 • CMTF UP otevírá další ročník: Večerní studium spirituality – každé úterý večer od 12. 10. do 7. 12. od 17:45 v aule CMTF. Bližší informace najdete na vývěsce.

 • ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ:pondělí 16:00 – 1. a 2. třída (farní dům). Pondělí 16:30 – 3. třída (fara, učebna). Středa 16:30 – 4. a 5. třída (farní dům). Čtvrtek 16:15 – broučci (farní dům). Výuka začne v pondělí 20. září.

 • Farnost sv. Mořice pořádá ve čtvrtek 23. 9. 2021 Pouť na Svatý Hostýn. Odjezd v 7:00 od Koruny. Cena 200 Kč. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře u sv. Mořice.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Ve středu bude mimořádně mše svatá už v 17:00

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na plánovanou opravu střechy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.