Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 3.10. do 10.10.2021

NEDĚLE 3.10.2021 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky (P. Koníček) (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v těžké životní situaci (P. Dobeš) (P. František Dobeš)
10:00 katedrála MŠE ZVLÁŠTĚ PRO RODIČE S DĚTMI - Za + Marii Paleškovu a Jarmilu Švábovu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 4.10.2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
07:00 sv. Anna Za Jitka a Ladislava Oklešťkovy (P. Gatnar) (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 5.10.2021 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce (P. Gatnar) (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 6.10.2021 STŘEDA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče a za Boží požehnání pro živou rodinu (P. Koníček) (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za uzdravení bratrů Miloslava a Bohumíra (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 7.10.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Koníček) (P. Jiří Koníček)
16:00 katedrála POUŤ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN
Za všechny kněze (P. Švirák) (Mons. Jan Graubner)
18:00 Hodolany Za české sestry Schönstattského svazu žen (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 8.10.2021 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Jana Janoše, + Marii Machů, živou a + rodinu Janošovu a Barcuchovu (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Jiřího, Marii a Jana Horákovy a celou živou a + rodinu (P. Švirák)  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Koníček) (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 9.10.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování za život a prosba o šťastnou hodinu smrti (P. Koníček) (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Svatební obřad: Marek Neumann a Veronika Krekčiříková (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÉŽ A HOLEŠOV - MODLITBA RŮŽENCE (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV - ADORACE NSO (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽV A HOLEŠOV - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ ARCIBISKUP JAN (Mons. Jan Graubner)
NEDĚLE 10.10.2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + členy rodiny (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Dobeš)  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + babičky Annu a Emílii a syna Jaromíra (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
14:30 Hodolany Udělování svátosti křtu (P. Bulvas) (P. Ladislav Švirák)
 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

 • Velmi děkuji třem ženám, které včera uklízely na faře.

 • Ve čtvrtek bude v katedrále POUŤ POLICIE ČR. V 16:00 bude mši svatou celebrovat arcibiskup Jan. Adorace ani večerní mše svatá už NEBUDE.

 • Příští neděli od 16:00 bude pravidelná schůzka ministrantů.

 • Restaurace a pizzerie U Kristýna hledá lidi na pozici: kuchař – pizzař, číšník – servírka. Na vývěsce najdete potřebné informace.

 • U dominikánů letos opět začne PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH A BIŘMOVÁNÍ. První informační setkání je v pondělí 4. 10. v 19:15 před dominikánským klášterem (Slovenská14). Kontakt: gabriel@op.cz

 • RŮŽENEC 24 HODIN V ROCE 2021. Tato celodenní a celonoční modlitba bude již popáté zahájena října 2021 v 18:00 hodin mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů). Slavnostně zakončena pak bude ve čtvrtek 7. 10. 2021 mší svatou opět v 18:00 hodin v den svátku Panny Marie Růžencové. Hlavním úmyslem letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby růžence budou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich posvěcení, a za nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat svůj vlastní úmysl. Více info: https://ruzenec24.op.cz

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:Po dohodě s rodiči se hodina náboženství pro 4. a 5. třídu posouvá o půl hodiny. Začátek je tedy ve středu v 17:00 (farní dům). Ostatní zůstává beze změny.

 • Z VÝZVY BISKUPŮ K PARLAMENTNÍM VOLBÁM. (…) V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu.Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. (…)

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Ve středu večer mše svatá NEBUDE (účast na pohřbu tatínka kněze). Místo středy bude mše svatá ve čtvrtek v 18:00. Pátek zůstává beze změny.

 • Restaurace a pizzerie U Kristýna hledá lidi na pozici: kuchař – pizzař, číšník – servírka. Na vývěsce najdete potřebné informace.

 • Z VÝZVY BISKUPŮ K PARLAMENTNÍM VOLBÁM. (…) V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu.Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. (…)