Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 27.8. do 4.9.2022

SOBOTA 27.8.2022 PAMÁTKA SV. MONIKY
12:00 katedrála Svatební mše svatá: Lukáš Bohun a Magdaléna Mátlová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 28.8.2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + Marii a Matěje Fouskovy, duše v očistci a mírové soužití mezi národy  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 29.8.2022 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
07:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 30.8.2022 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za mír a pokoj na celém světě  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 31.8.2022 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + učitele, spolužáky a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Pohřeb + paní Mgr. Evy Rubačíkové (*1980)  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 1.9.2022 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Svatého otce, biskupy, kněze, zasvěcené osoby a celou církev  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 2.9.2022 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Prosba o Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + P. Petra Bürgla a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 3.9.2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Svatební obřad: Petr Mašek a Nela Kurfürstová  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Svatební obřad: Tomáš Steklý a Miroslava Korejsová  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební obřad: Patrik Huňka a Kristýna Peringerová  (P. Ladislav Švirák)
13:00 katedrála Svatební obřad: Tomáš Navrátil a Zuzana Ščučinská  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 4.9.2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Josefa a Markétu Friedmannovy a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi - Za živé a + farníky, dobrodince katedrály, zvláště za všechny školáky, studenty a učitele (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • V tomto týdnu od pondělí do středy budou mše svaté ráno v 7:00 u sv. Anny. Od čtvrtku 1. 9. se vrátíme k normálnímu programu bohoslužeb.

 • Děti a mladí prožili tento týden na farním táboře ve Vysokých Žibřidovicích. Upřímně děkuji všem, kteří tábor zajišťovali. Pán Bůh zaplať.

 • Dnes od 19:00 do 20:00 je možnost tiché adorace v eucharistické kapli.

 • Příští neděli budeme při mši svaté v 10:00 prosit o dary Ducha Svatého pro všechny studenty a školáky. Děti si mohu přinést k požehnání aktovku.

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v naší farnosti ve školním roce 2022/2023: a 2. třída – pondělí v 16:00 ve farním domě (sr. Ludmila). 3. třída – pondělí v 16:30 na faře (Mirka Hanáková). 4. a 5. třída – středa v 17:00 ve farním domě (Daniela Němcová). Výuka začne 12. září.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Ke konci září začne příprava na biřmování. Zájemci se hlásí u otce Ladislava.

 • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 • POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN – pořádá farnost sv. Mořice ve středu 29. 9. 2022. odjezd v 7:00 od Koruny. Cena 250 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii u sv. Mořice nebo na faře (585 223 179)

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 mše svatá.

 • Příští neděli při mši svaté požehnáme dětem školní tašky. Po mši svaté zde v kostele promítneme krátkou video prezentaci fotek z letošního tábora v Pozděchově.

 • Katecheze pro děti budou v tomto školním roce probíhat jako loni. Vždy 3 pátky v měsíci na faře, 1 pátek mše svatá. Mladší děti od 15:30 – 16:25. Starší děti od 16:30 – 17:25. Začínáme od 16. září.

 • Rodiče dětí, které by letos chtěly přistoupit k prvnímu svatému přijímání kontaktujte, prosím, otce Ladislava, nebo Mirku Hanákovou.