Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 9.3. do 17.3.2024

SOBOTA 9.3.2024 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené duše  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 10.3.2024 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu pravé víry a zbožnost v českém národě  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodiny  (P. František Dobeš)
09:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 11.3.2024 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocné manžele (P. Jan)
ÚTERÝ 12.3.2024 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za dobrý průběh a výsledek operace tatínka a za duše v očistci  (P. Lubomír Žák)
STŘEDA 13.3.2024 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 14.3.2024 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Lubomír Žák)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář)
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 15.3.2024 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 16.3.2024 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Boží pomoc. ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocné manžele  (P. František Dobeš)
14:00 Hodolany Requiem za + Františka Jedličku  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 17.3.2024 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + Jana Pavla, rodiče, živou a + rodinu  (P. Lubomír Žák)
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Polednovu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín - Za Chiaru Lubichovou 
Za + Anežku Chlupovou  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
Arcidiecézní setkání varhaníků – Olomouc
 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 u sv. Anny a v neděli v 15:00 v katedrále. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • POŘADATELÉ NA SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ARCIBISKUPA DO ÚŘADU 13. DUBNA V 10:00. Prosím ochotné muže i ženy o pomoc při přípravě a průběhu slavnosti. Nahlaste se, prosím, osobně v sakristii nebo telefonicky u pana kostelníka Antonína Kučery 603 515 816 a Jany Kučerové 731 402 052. Dále prosím o upečení sladkého i slaného občerstvení. Ozvěte se paní Janě Kučerové.

 • Generální úklid katedrály před Velikonocemi a slavností uvedení arcibiskupa do úřadu. V sobotu 16. 3. 2024 od 9:00 budeme uklízet katedrálu. Přihlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka. Předem děkujeme za hojnou účast!!!

 • Setkání farní rady bude ve čtvrtek 21. března v 19:00 na faře.

 • ČTENÍ BIBLE 24 HODIN. V měsíci březnu se v Olomouci opět uskuteční další ročník festivalu Paschalia Olomucensia, který má svůj počátek v Římě, a kterým se inspirovali i organizátoři před dvanácti lety. Letos, stejně jako v předchozích jedenácti letech, budou moci čtenáři z Olomouce a jeho okolí číst Písmo svaté a jeho texty opět v kapli sv. Jeronýma, na olomoucké radnici. Samotnému čtení bude 25. března v prostorách olomoucké radnice v 17:00 hodin předcházet zahájení výstavy ,,Vstaň a Choď“, který sdružuje a duchovně doprovází lidi s tělesným handicapem. Poté, v 17:30 hodin bude zahájeno samotné čtení Markova evangelia, které bude pokračovat čtením dalších knih Písma svatého až do úterý 26. března do17:30 hodin. Do čtení textů se může jako zapojit každý zájemce, který se ke čtení přihlásí na webových stránkách paschaliaolomucensia.cz. Srdečně jsou zváni také všichni ti, kdo třeba číst netroufnou, ale rádi by přišli jednotlivým textům naslouchat. V takovém případě mohou do kaple sv. Jeronýma zájemci přijít kdykoliv v průběhu oněch 24 hodin. Můžete se registrovat do čtení z Bible na olomoucké radnici a zajistit si čas, který vám bude plně vyhovovat. 

 

HODOLANY:

 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím, do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 • Po mši svaté si můžete v sakristii zapsal úmysly na mše svaté na duben, květen a červen 2024
 • Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Předem díky všem štědrým dárcům.

 • Nejbližší biblická hodina se uskuteční ve středu  13. března po mši svaté na faře

 • V létě se chystáme s dětmi na týdenní pobyt v Libině, v termínu 28. července - 3. srpna 2024

 

NOVÉ SADY:

 • Křížové cesty jsou vždy v neděli v 9:00. Zapisujte se, prosím, na nástěnce pod kúrem

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Po mši svaté si můžete v sakristii zapsat úmysly na mše svaté na duben, květen a červen 2024
 • Příští neděli se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela. Předem díky všem štědrým dárcům.

 • Ve čtvrtek 14. 3. bude v kostele na Nových Sadech kytarová adorace

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.