Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 18.3. do 26.3.2023

SOBOTA 18.3.2023 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
15:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - modlitba růžence (sv. smíření)
16:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - adorace NSO (sv. smíření) 
17:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - mše svatá s biskupem Josefem Hrdličkou 
NEDĚLE 19.3.2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Za + Jana Pavla, živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Chiaru Lubichocou - celebruje biskup Antonín // Za farníky  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za + Olgu Adamcovou  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 20.3.2023 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za ochranu nově počatého života  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 21.3.2023 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Jičiny  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 22.3.2023 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady 17:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 23.3.2023 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za vyslyšení prosby a přímluvu Panny Marie  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE u sv. Anny a sv. smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 24.3.2023 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Za rodinu bratra Štefana, Boží vedení a požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za ochranu nově počatého života  (P. František Dobeš)
SOBOTA 25.3.2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 26.3.2023 5. NEDĚLE POSTNÍ (ZMĚNA ČASU NA LETNÍ)
08:00 katedrála Za + Marii Martiškovou a živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Za Ing. Jana Fouska a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovou a její rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • Zítra je slavnost sv. Josefa. Mše svatá bude také večer v 18:00 v katedrále.

 • V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v 8:00 u sv. Anny.

 • Příští víkend ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní tzn. 02:00 → 03:00.

 • Čtení Bible v průběhu 24 hodin – od pondělí 3. 4. od 17:00 do úterý 4. 4. do 17:00 v kapli sv. Jeronýma v 1. patře olomoucké radnice. Zapojit se mohou všichni. Podrobné informace a přihlášky na: paschaliaolomucensia.cz nebo tel.: 604 557 892

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Přihlášky na letní pobyt ve Vysokých Žibřidovicích v termínu 30. 7 - 5. 8. 2023 odevzdejte prosím do konce března. 

 • Biblická hodina se koná ve středu 22. března po mši svaté na faře.

 • V pátek po mši svaté budu zapisovat úmysly na mše svaté na duben, květen a červen.

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • V postní konáme pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30 a ve středu v 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 • Prosím o setkání farní rady ve středu 22. března 2023 v 18:45 (po mši sv.) na faře