Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 31.12. do 7.1.2024

NEDĚLE 31.12.2023 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
08:00 katedrála Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 (P. Žák) 
10:00 katedrála Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2024 (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 (P. Dobeš) 
PONDĚLÍ 1.1.2024 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE // ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK
08:00 katedrála Na úmysl celebranta (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík  
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 2.1.2024 SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ
07:00 sv. Anna Za + Jaromíra Váhalu, + rodiče, Janu a rodiče Váhalovy (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 3.1.2024 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za rodinu Bílkovu  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 4.1.2024 ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za + Antonii a Augustina Hanákovy (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 5.1.2024 PÁTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za čtyři vnučky, jejich rodiče a osvícení Duchem Svatým  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady VIGILIE: Za Lukáše  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany VIGILIE: Za + rodiče Fojtu a duše v očistci // od 17:15 adorace a sv. smíření (P. Švirák)
18:00 sv. Anna VIGILIE: Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 6.1.2024 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ // DOPORUČENÝ SVÁTEK
08:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - žehnání vody, křídy a kadidla
Za živou a + rodinu Čeganovu  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 7.1.2024 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + Bohumila a Marii Zdařilovy a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Polednovu  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Zítra na Nový rok budou mše svaté jako v neděli v 8:00 a v 10:00 s biskupy.

 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně. Pontifikální mše svatá bude v 8:00 s žehnáním vody, křídy a kadidla. Protože je zároveň první sobota, mše svatá bude také v 18:00.

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Milí farníci, tak jako každoročně, tak i letos na začátku ledna, zavítají do vašich domovů tři králové, aby vám zvěstovali radostnou zprávu o narození Spasitele, a popřáli vše dobré do roku 2024. Děkujeme všem, kdo se této koledy zúčastní, ať už jako koledník, nebo jako ten, kdo dá svůj dar. Koleda bude probíhat od 1. 1. 2024 do 14. 1. 2024. Je možné přispět i zákristii v katedrále sv. Václava u pana kostelníka, nebo do označené statické kasičky, s logem Charity, vzadu v katedrále. Přejeme vám vše dobré v Novém roce. Charita Olomouc

 • Ještě jednou velmi děkuji MUDr. Ondřeji Chlupovi, všem dětem a mladým z naší farnosti za nácvik a uskutečnění Živého betléma. Zároveň také děkuji všem rodičům, že jste jim umožnili zapojit se…

 • V pondělí 8. 1. 2024 Vás srdečně zveme mši a Noc důstojnosti v kostele sv. Anny od 18:00. Přijďte zapálit svíčku a připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením. Úmysl na mši bude věnován pečujícím osobám, klientům a zaměstnancům sociálních služeb.

 

Hodolany:

 • Zítra na Nový rok bude mše svatá jako v neděli v 8:30

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  3. ledna 17. ledna po mši svaté na faře.

 • V pátek večer budeme slavit vigilii Zjevení Páně. Zároveň je první pátek. Od 17:15 bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla.

 

Nové Sady:

 • Dnes se naposledy v tomto roce sejdeme po mši svaté na farní kavárně. Všichni jste srdečně zváni.

 • Zítra na Nový rok bude mše svatá jako v neděli v 10:35

 • V pátek večer budeme slavit vigilii Zjevení Páně. Mimořádně bude mše svatá v kostele, při které požehnáme vodu, křídu a kadidlo. V kapli na Povelu tentokrát bohoslužba nebude.

 • Pokud mají Vaše děti chuť jít koledovat při Tříkrálové sbírce příští týden, přihlaste je co nejdřív, nejlépe hned po mši svaté v sakristii, nebo co nejdříve u paní Zuzky Vaculíkové. Kontakt na ni je na nástěnce.

 • V neděli 7. 1.  budete mít možnost přispět všichni do Tříkrálové sbírky po mši svaté před kostelem.