Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 17.10. do 24.10.2021

NEDĚLE 17.10.2021 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky (P. Švirák)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci (P. Koníček)  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála ZAHÁJENÍ "SYNODÁLNÍ CESTY" V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM JANEM
Za živou a + Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák)  (Mons. Jan Graubner)
11:30 katedrála Udílení svátosti křtu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 18.10.2021 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Aloise Balcaříka a duše v očistci (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 19.10.2021 ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 20.10.2021 STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Jiří Koníček)
17:00 Hodolany Za + Marii a Jana Řezníčkovy a celou živou a + rodinu (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Na poděkování za 40 let manželství Milana a Marie Dvorníkových (P. Ladislav Švirák)
19:00 sv. Anna pro otce Adorace chlapů za manželství a rodiny
ČTVRTEK 21.10.2021 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář) (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 22.10.2021 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví a Bží požehnání a ochranu Panny Marie (P. Jan Čukáš)
17:00 Hodolany Za živé a + členy rodiny Havelkovy a Pelíškovy (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 23.10.2021 SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VYŠKOV A PROSTĚJOV - modlitba růžence  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VYŠKOV A PROSTĚJOV - Adorace NSO (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VYŠKOV A PROSTĚJOV - MŠE SVATÁ (Mons. Antonín Basler)
NEDĚLE 24.10.2021 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za + kostelníka Rudolfa Seiferta a manželku Olgu (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Ing. Aloise Martiško (Mons. Jan Graubner)
  • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

  • Příští neděli se koná sbírka na misie.

  • Ve středu od 19:00 u sv. Anny je další adorace chlapů za manželství a rodiny. Všichni muži jsou srdečně zváni.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Příští neděli se koná sbírka na misie.

  • Příští týden slavíme Misijní neděli. V sobotu 23.10. v 17:30 proběhne zde v kostele Misijní most modlitby – modlitba růžence za jednotlivé kontinenty. Jste srdečně zváni. Děti a dospívající, přijďte před modlitbou růžence strávit společné odpoledne na faru od 15:00.

  • Až do odvolání budou mše svaté ve středu a v pátek vždy v 17:00 (z důvodu nepřítomnosti otce Františka).