Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 30.8. do 5.9.2021

PONDĚLÍ 30.8.2021 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 31.8.2021 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 1.9.2021 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Hodolany P. Ladislav Švirák ( volná intence )
ČTVRTEK 2.9.2021 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
PÁTEK 3.9.2021 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna ( volná intence )
08:00 katedrála P. Ladislav Švirák ( volná intence )
10:00 sv. Anna ( volná intence )
SOBOTA 4.9.2021 SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna ( volná intence )
17:00 katedrála Děkanátní pouť (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.9.2021 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za Boží dary a za milosti do další služby Pánu pro Marienku (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Petríkovu a duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Pro rodiče s dětmi: Za farníky, zvláště školáky, studenty, rodiče a pedagogy (prosba k Duchu Svatému na začátku školního roku) (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udílení svátosti křtu (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory: kanovníci a řeholní sestry