Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 23.12. do 31.12.2023

SOBOTA 23.12.2023 23. PROSINCE
16:00 katedrála TUTO MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT ADMINISTRÁTOR ARCIDIECÉZE BISKUP JOSEF NUZÍK ZA OBĚTI TRAGÉDIE NA FF UK, TAKÉ ZA POZŮSTALÉ A ZRANĚNÉ. MŮŽETE SI PŘIMÉST "ČAJOVOU" SVÍČKU, KTEROU BĚHEM MŠE POLOŽÍME K OLTÁŘI JAKO VÝRAZ NADĚJE A MODLITBY. 
NEDĚLNÍ: Za živou a + rodinu Kučerovu a Maslákovu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 Hodolany NEDĚLNÍ: Za živé a + z rodiny Havelkovy a Pelíškovy  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady NEDĚLNÍ: Za živou a + rodinu Kvapilovu  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.12.2023 4. NEDĚLE ADVENTNÍ // ŠTĚDRÝ DEN
08:00 katedrála ADVENTNÍ: Za papeže Františka a mír na celém světě (P. Ĺubomír Žák) 
15:00 katedrála VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO RODINY (P. Ladislav Švirák)
15:00 Nové Sady Vánoční mše svatá pro rodiny  (P. Jan Čukáš)
21:00 katedrála PŮNOČNÍ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
22:00 Hodolany Půlnoční mše svatá: Na poděkování za 70 let života  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 25.12.2023 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ // ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK
08:00 katedrála Za + Ludvíka Švece, manželku Bohuslavu a za živou a + rodinu (P. Čukáš) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
ÚTERÝ 26.12.2023 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
08:00 katedrála Za + Helenu Bartulcovou a živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Marii Poljakovou, + dceru Marii a celou živou a + rodinu Strýčkovu  (P. František Dobeš)
10:35 Nové Sady Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 27.12.2023 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
18:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 28.12.2023 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
18:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
PÁTEK 29.12.2023 PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
10:00 sv. Anna Pontifikální biskup Josef Nuzík - žehnání TK koledníkům 
17:15 Povel - kaple Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany mše svatá (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za + Jindřišku Čeganovou  (P. František Dobeš)
SOBOTA 30.12.2023 ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Boží požehnání pro živé rodiny (P. Ĺubomír Žák) 
NEDĚLE 31.12.2023 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
08:00 katedrála Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 (P. Žák) 
10:00 katedrála Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2024 (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za rodiny naší farnosti a na poděkování za uplynulý rok 2023 (P. Dobeš) 
 • Bohoslužby na Boží narození 25. 12. a na sv. Štěpána 26. 12. jsou jako v neděli, tedy 8:00 a 10:00

 • Ve středu, čtvrtek a pátek mše pouze večer v 18:00 u sv. Anny. V sobotu v 8:00 u sv. Anny

 • Příští neděli je svátek Svaté Rodiny a zároveň sv. Silvestra. Bohoslužby budou v 8:00 a v 10:00. Při bohoslužbách se koná obnova manželských slibů.

 • ŽIVÝ BETLÉM V KATEDRÁLE. Přijměte upřímné pozvání dětí a mladých naší farnosti, kteří už po pětadvacáté připravili Živý betlém. Představení se koná tradičně na Boží narození a na sv. Štěpána odpoledne v katedrále. Začátek jednotlivých představení je: 14:30,15:00, 15:30, 16:00 a 16:30

 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční svátky v katedrále: úklidem, výzdobou, zpěvem…

 • PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA. Po mši svaté si můžete v sakristii zakoupit mešní vína z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži. Při zakoupení láhve podpoříte také naši farnost (20% z tržby).

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 

Hodolany:

 • Bohoslužby na Boží narození 25. 12. a na sv. Štěpána 26. 12. jsou jako v neděli, tedy 8:30

 • V pátek 29. 12. mše svatá v 18:00

 • Příští neděli je svátek Svaté Rodiny a zároveň sv. Silvestra. Mše svatá bude v 8:30 a koná se obnova manželských slibů.

 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční svátky v kostele: úklidem, výzdobou, zpěvem…

 • 25. 12. a 26. 12. od 14:00 do 16:00 bude kostel otevřený k návštěvě Betléma.

 

Nové Sady:

 • V kapli na Povelu bude v neděli od 10:00 do 18:00 k dispozici Betlémské světlo.

 • Bohoslužby na Boží narození 25. 12. a na sv. Štěpána 26. 12. jsou jako v neděli, tedy 10:35.
 • V pátek 29. 12. bude mše svatá v 17:15 v kapli na Povelu

 • Příští neděli je svátek Svaté Rodiny a zároveň sv. Silvestra. Mše svatá bude v 10:35 a koná se obnova manželských slibů.

 • Příští neděli 31.12. se naposledy v tomto roce sejdeme po mši svaté na farní kavárně. Všichni jste srdečně zváni. Neváhejte se pochlubit svým cukrářským uměním.

 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční svátky v kostele: úklidem, výzdobou, zpěvem…

 • Protože se nenašel nikdo, kdo by hlídal kostel, tak příležitost k návštěvě a modlitbě u betléma bude pouze v čase konání bohoslužeb.