Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 8.1. do 16.1.2022

SOBOTA 8.1.2022 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna volná intence  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 9.1.2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího a Josefa a celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Kryškovy a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi - Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 10.1.2022 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Šimčíkovu (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 11.1.2022 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za osvobození Kristiána od zlého  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 12.1.2022 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Františka Michalíka  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na poděkování za 30 let společného života  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 13.1.2022 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření 
18:00 katedrála Za řeholní sestry a nová povolání k řeholnímu životu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 14.1.2022 PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za dar zdraví, Boží požehnání a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na poděkování za dar uzdravení  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 15.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
10:00 Hodolany ADORAČNÍ DEN FARNOSTI A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE
10:00 - 16:00 tichá adorace. V 16:00 společné zakončení adorace a svátostné požehnání  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.1.2022 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
  • PANDEMICKÁ OPATŘENÍ V KOSTELE. Platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

  • V sakristii je k dostání mešní víno z Arcibiskupských sklepů na vánoční stůl. Zakoupením vína rovněž podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

  • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá od 1. do 16. ledna 2022. Je možné přispět i v katedrále do označené pokladničky vzadu pod kůrem. Podrobné informace jsou na https://www.olomouc.charita.cz/

  • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

  • POZVÁNÍ PRO MUŽE – DUCHOVNÍ CVIČENÍ EXODUS 90. "Už jste někdy slyšeli příběh prvního Exodu? Před deseti lety byl jeden můj známý kněz přidělen ke službě v semináři. (jako spirituál) Když přijel, zjistil, že jeho seminaristé jsou zamořeni modlami. (závislostmi na alkoholu, internetu, pornu, drogách...) Tito muži potřebovali najít cestu ke svobodě. V jejich zápasech tento kněz viděl paralelu s Izraelity v knize Exodus. Přemýšlel, zda by mohl pomoci těmto seminaristům projít jejich osobní pouští s pomocí starobylých církevních tradic. Shromáždil pět z těchto mladých mužů, kteří se modlili, praktikovali askezi a po devadesát dní se pravidelně scházeli. Fungovalo to. A oni se o to začali dělit se svými bratry ze semináře. Nakonec si tito seminaristé položili otázku: Když potřebujeme Exodus my, co ostatní muži? V tu chvíli jsem do toho vstoupil já. A nyní i vy. Příběh Exodu právě začíná. Zvu vás, abyste vstoupili do dalšího dějství. Více informací naleznete na českých podpůrných stránkách

https://www.facebook.com/dcprolomouc/photos/a.150353773003482/669900391048815/  Začínáme 17.1. Pokud se chcete zapojit, obraťte se na o. Ladislava. Předá vám základní informace před zahájením.

  •  

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • V sobotu budeme prožívat ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE. Od 10:00 bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci (prosím, zapište se na adorační službu). V 16:00 pak bude společná adorace zakončena svátostným požehnáním. Předem děkuji všem, kteří se zapojíte.

  • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HODOLANECH: Za Hodolany a Bělidla máme letos 7 kasiček. V těchto dnech chodíme dům od domu s koledou. Ke komu se koleda nedostane, bude možnost přispět zde v kostele v sobotu 15. ledna 2022 (tedy v adorační den). Kasička bude hlídaná ve vstupní chodbičce kostela od 10.00 - 12.00h. Všem dárcům, a hlavně koledníkům děkujeme!

  • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.