Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 10.10. do 17.10.2021

NEDĚLE 10.10.2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + členy rodiny (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Dobeš)  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + babičky Annu a Emílii a syna Jaromíra (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
14:30 Hodolany Udělování svátosti křtu (P. Bulvas) (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 11.10.2021 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
07:00 sv. Anna Za Aloise a Františku Balcaříkovy (P. Gatnar) (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
18:30 fara Setkání farní rady (fara) (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 12.10.2021 ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna za + Helenu Bartulcovu (P. Gatnar)  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 13.10.2021 STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
17:00 Hodolany Za Jana Kubu, manželku Janu a syny s rodinami (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Hanu Heřmanovu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 14.10.2021 ČTVRTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Antonii a Augustina Hanákovy (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + děti, celou rodinu a duše v očistci (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 15.10.2021 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Gatnar)  (P. Jan Čukáš)
17:00 Hodolany Za živé a + z rodiny Andresovy (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Anežku Tihelkovu a živou a + rodinu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 16.10.2021 SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - RŮŽENEC  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - ADORACE NSO (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM  (Mons. Josef Nuzík)
NEDĚLE 17.10.2021 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky (P. Švirák)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci (P. Koníček)  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála ZAHÁJENÍ "SYNODÁLNÍ CESTY" V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM JANEM
Za živou a + Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák)  (Mons. Jan Graubner)
11:30 katedrála Udílení svátosti křtu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci  (P. Ladislav Švirák)
  • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

  • Dnes je od 16:00 bude pravidelná schůzka ministrantů.

  • Zítra od 18:30 na faře bude další setkání farní rady.

  • Příští neděli při mši svaté v 10:00 bude slavnostní zahájení Synodální cesty. Budou zde přítomni zástupci ze všech farností olomoucké arcidiecéze. Mši bude celebrovat otec arcibiskup.

  • Restaurace a pizzerie U Kristýna hledá lidi na pozici: kuchař – pizzař, číšník – servírka. Na vývěsce najdete potřebné informace.

  • Centrum pro rodinný život zve všechny ženy, bez rozdílu životního stavu, či věku na setkání v úterý  10. od 16:00. Na programu bude poutavá prezentace Mgr. Heleny Polcrové na téma: Význam sv. Ludmily v dnešní době a dnešní rodiny. Setkání se uskuteční v budově Kurie, na Biskupském nám. 2, 2. patro

  •  

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Od tohoto týdne až do odvolání budou mše svaté ve středu a v pátek vždy v 17:00 (z důvodu nepřítomnosti otce Františka).