Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 30.7. do 7.8.2022

SOBOTA 30.7.2022 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
12:00 katedrála Svatební obřad: Jan Cepák a Barbora Holíková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 31.7.2022 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Stanislava Lánského (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za Jiřího Horáka a za živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 1.8.2022 PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha Svatého a dar zdraví pro živou rodinu (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 2.8.2022 ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + maminku a za živou a + rodinu Heřmanovu a Uličných  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 3.8.2022 STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za bratra a jeho rodinu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 4.8.2022 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
07:00 sv. Anna Prosba o požehnání  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 5.8.2022 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření do 18:00 (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za + Jana a Marii Řezníčkovy a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
SOBOTA 6.8.2022 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Na poděkování za přijatá dobrodiní  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 7.8.2022 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Marii a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky, dobrodince kostela a P. Ladislava (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 40 let manželství  (P. Ladislav Švirák)
  • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

  • Farní evangelizační buňka zve v době prázdnin k nedělní tiché adoraci do katedrály – eucharistické kaple vždy od 19:00 do 20:00

  • V sakristii katedrály v těchto dnech probíhá instalace zrestaurovaného kamenného lavaba. V tomto týdnu bude probíhat výmalba sakristie katedrály.

  • Prázdninová (XVI.) pouť svobodných se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022.Cílem je poutní kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži ve východních Čechách. Veškeré bližší informace jsou na webu poutesvobodnych.cz/aktualne nebo na vývěsce.

  • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes odpoledne odjíždí děti z naší farnosti na tábor do Pozděchova. Pamatujme na ně, prosím, v modlitbě.

  • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude příležitost ke svátosti smíření a adoraci NSO. V 18:00 pak mše svatá.

  • Prázdninová (XVI.) pouť svobodných se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022.Cílem je poutní kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži ve východních Čechách. Veškeré bližší informace jsou na webu poutesvobodnych.cz/aktualne nebo na vývěsce.

  • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.