Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 9.12. do 17.12.2023

SOBOTA 9.12.2023 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
11:00 katedrála Svatební mše svatá: Ondřej Bartek a Štěpánka Stejskalová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 10.12.2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + doc. MUDr. Květoslavu Novákovou a za její živou rodinu (P. Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu (P. Jiří)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 11.12.2023 PONDĚLÍ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za děti, vnoučata a manžela Ladislava, za dar zdraví, pokory a přijetí víry  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 12.12.2023 ÚTERÝ 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Marii Kupčíkovou 
STŘEDA 13.12.2023 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + manžela Tomáše  (P. Jan Čukáš)
17:15 Povel - kaple Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 14.12.2023 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za nemocné (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 15.12.2023 PÁTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 katedrála RORÁTY - Za učitele a vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Novotných a Turkovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za + Libuši, Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy (P. František Dobeš)
SOBOTA 16.12.2023 SOBOTA 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + Cecílii Růskovou, rodiče, dva bratry a dvě sestry  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 17.12.2023 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 katedrála Za živou a + rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Na poděkování za 90 let života Ing. Pišťáka  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální - Betlémské světlo - biskup Josef Nuzík 
Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Benefiční prodej Adventních věnců vynesl 18 600 Kč. Částka bude odeslána na pomoc sirotčinci v mongolském Ulánbátaru. Díky všem.

 • Dnes v 19:00 se v Klášterním Hradisku koná Adventní benefiční koncert

 • RORÁTY pro všechny, a zvláště pro rodiče s dětmi – budou v pátek v katedrále v 6:30. (přineste si lucerničky) Pro děti je po mši před cestou do školy připravena snídaně.

 • Příští neděli na desátou mši svatou přinesu skauti světlo z Betléma.

 • Příležitost ke svátosti smíření bude i příští neděli od 9:00 do 11:00. celý program předvánočního zpovídání je na vývěskách.

 • PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA. Po mši svaté si můžete v sakristii zakoupit mešní vína z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži. Při zakoupení láhve podpoříte také naši farnost (20% z tržby).

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Olomoucké Děkanátní centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu na setkání v úterý 12. 12. od 16:00 hodin do Farního domu (Mlčochova 7). Program: předvánoční povídání s Ivanou Jeništovou, olomouckou novinářkou, která byla u všech důležitých událostí v Olomouci. Podělí se s námi o pohled novinářky na různé události.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Benefiční prodej Adventních věnců vynesl 10 850 Kč. Částka bude odeslána na pomoc sirotčinci v mongolském Ulánbátaru. Díky všem.

 • Dnes po mši svaté proběhne další farní kavárna.

 • Ve středu po mši svaté budu zapisovat úmysly na mše svaté - leden, únor, březen 2024 
 • Příští neděli se koná sbírka na opravu střechy.

 • Program příležitostí k předvánoční sv. zpovědi je na vývěsce kostela.

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  13. prosince a 3. ledna po mši svaté na faře.

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců. V 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec.

 • Ve středu bude mše svatá v 17:15 v kapli na Povelu.

 • Ve čtvrtek v 19:00 v kostele Adorace

 • Příští neděli se koná sbírka na opravu věže kostela.

 • Program příležitostí k předvánoční sv. zpovědi je na vývěsce kostela.

 • Připravujeme tradiční Tříkrálovou sbírku v naší farnosti. Kdo máte zájem o vedení skupinky koledníků, ozvěte se co nejdřív Zuzce Vaculíkové. Při odchodu z kostela obdržíte letáček se základními informacemi a kontaktními údaji. Sbírka proběhne od 1.1. do 14.1.2024. Děkujeme za Vaše praktické nasazení ve službě druhým