Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 19.2. do 27.2.2022

SOBOTA 19.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro oba rodiče 
NEDĚLE 20.2.2022 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Sbírka na opravu střechy kostela
Za + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 21.2.2022 PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za sestry, bratry a jejich rodiny, za Marušku, Martušku a Julku  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 22.2.2022 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za dar víry, naděje a lásky pro příbuzné a vnoučata  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Svatební obřad: Ondřej Kučera a Kateřina Ruská  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 23.2.2022 PAMÁTKA SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za naše kněze, za Sestry Ježíšovy a nová kněžská a řeholní povolání  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Milana Tesaře a celou rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 24.2.2022 ČTVRTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 25.2.2022 PÁTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Eduarda Macha a jeho živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 26.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl Sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
11:00 OSTRAVA Pohřeb biskupa Františka Václava Lobkowicze 
NEDĚLE 27.2.2022 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA UKRAJINU
08:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Arcibiskup Jan celebruje mši svatou za mír na Ukrajině. Přímý přenos můžete sledovat on-line
Na poděkování za 22 let společného života (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
  • Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili. Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Vaši čeští a moravští biskupové.

  • Ve čtvrtek zemřel diecézní biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz. Pohřeb se bude konat v sobotu 26. 2. 2022 v 11:00 v ostravské katedrále Božského Spasitele. R.I.P.

  • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

  • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávánído Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci, proběhne  května 2022 v době od 14.15 do 15.45 hod, ​zájemci však mohou podávat přihlášky již nyní. Bližší informace https://cms-ovecka.cz/zpravy/aktuality.html

  • Duchovní cvičení pro muže Exodus 40 "Postní doba" začíná popeleční středou 2. března více informací - zde

  • Kurz Filip – Postní duchovní obnova pro mladé do 30-ti let se koná 4. – 6. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

  • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

  • V létě opět plánujeme uskutečnit letní pobyt pro děti nejen z naší farnosti. Proběhne od 31. července do 6. srpna 2022. Místo pobytu bude fara v Libině. Přihlášky budou na zadních lavicích koncem února