Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 22.1. do 30.1.2022

SOBOTA 22.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 23.1.2022 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a za živé a + kněze působící ve farnosti  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + rodiče Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 24.1.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 25.1.2022 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 26.1.2022 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie, + manžela a + rodiče  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 27.1.2022 ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na poděkování za uzdravení a za řeholní sestry  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 28.1.2022 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + Jaroslava Semeráka  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování, za dar zdraví a Boží ochranu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 29.1.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 30.1.2022 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + pana Diviše, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
  • Dnes slavíme Neděli Božího Slova. Sbírka bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla.

  • Centrum pro rodinný život připravuje duchovní obnovy pro seniory na poutních místech (Velehrad, Svatý Hostýn). Během pobytu bude příležitost ke společné modlitbě, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem... Program probíhá v poutních domech, kde je kaple, jídelna i výtah, takže pobytu se mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Přihlásit se je třeba přímo na vybraném poutním místě. Plakátek s termíny a kontakty naleznete na vývěsce.

  • Arcidiecézní setkání katechetů, se uskuteční 11. - 13. 2. 2022 na Velehradě. Aktualizovaný program a informace o přihlašování najdete zde

  • Postní rekolekce pro katechety, se uskuteční 18. - 20. 3. 2022 na Velehradě. Téma rekolekce zní Katecheta – správce Boží paměti. Více informací najdete zde

  • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes slavíme Neděli Božího Slova. Sbírka bude věnována na podporu Českého katolického biblického díla.

  • Sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 7 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

  • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.