Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 16.3. do 24.3.2024

SOBOTA 16.3.2024 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
14:00 Hodolany Requiem za + Františka Jedličku  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 17.3.2024 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + Jana Pavla, rodiče, živou a + rodinu  (P. Lubomír Žák)
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Polednovu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín - Za Chiaru Lubichovou 
Za + Anežku Chlupovou  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 18.3.2024 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocnou sestru  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 19.3.2024 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
07:00 katedrála Na poděkování s prosbou o další pomoc  (P. Lubomír Žák)
18:00 katedrála Za Boží požehnání pro arcibiskupa Josefa, emeritního biskupa Josefa Hrdličku a všechny Josefy v naší farnosti (P. Jiří Kupka)
STŘEDA 20.3.2024 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocné manžele (P. Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Miroslava Derku  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 21.3.2024 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Lubomír Žák)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář)
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 22.3.2024 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za + Libuši, Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy  (P. František Dobeš)
SOBOTA 23.3.2024 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
12:00 katedrála Svatební obřad  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 24.3.2024 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 katedrála Za + maminku Květoslavu Dvořákovou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + Marii a Aloise Bittmanovy, + rodinu a ochranu Panny Marie (P. Lubomír Žák)
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Kantorovu a Simanovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef - průvod a žehnání ratolestí 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 u sv. Anny a v neděli v 15:00 v katedrále. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • Děkuji všem, kdo včera pomáhali při generálním úklidu katedrály.

 • Setkání farní rady bude ve čtvrtek 21. března v 19:00 na faře.

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude příští neděli od 9:00 do 11:00. Časy zpovídání ve Svatém týdnu v katedrále najdete na vývěsce a na webu katedrály.

 • Příští neděli ve 14:00 bude schůzka ministrantů. Účast všech velmi nutná!!!

 • Naše farní evangelizační buňka nabízí možnost účastnit se dalšího jednání synodálního procesu, ve kterém se chceme zabývat tématy: malá společenství a postavení žen v církvi. Tato témata budeme probírat na setkáních v pondělky 18. a 25. března 2024 vždy od 17:30 do 19:00 na faře v učebně. Nemusíte se přihlašovat, stačí přijít

 • POŘADATELÉ NA SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ARCIBISKUPA DO ÚŘADU 13. DUBNA V 10:00. Prosím ochotné muže i ženy o pomoc při přípravě a průběhu slavnosti. Nahlaste se, prosím, osobně v sakristii nebo telefonicky u pana kostelníka Antonína Kučery 603 515 816 a Jany Kučerové 731 402 052. Dále prosím o upečení sladkého i slaného občerstvení. Ozvěte se paní Janě Kučerové.

 • ČTENÍ BIBLE 24 HODIN. Samotnému čtení bude 25. března v prostorách olomoucké radnice v 17:00 hodin předcházet zahájení výstavy ,,Vstaň a Choď“, který sdružuje a duchovně doprovází lidi s tělesným handicapem. Poté, v 17:30 hodin bude zahájeno samotné čtení Markova evangelia, které bude pokračovat čtením dalších knih Písma svatého až do úterý 26. března do17:30 hodin. Do čtení textů se může jako zapojit každý zájemce, který se ke čtení přihlásí na webových stránkách paschaliaolomucensia.cz.

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání.

 

HODOLANY:

 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím, do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Předem díky všem štědrým dárcům.

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi v Hodolanech bude příští neděli od 8:00 (P. Žák) a na Zelený čtvrtek (P. Dobeš). Ve Svatém týdnu pak můžete využít příležitosti v katedrále (program na vývěsce)

 • Obřady ve Svatém Týdnu: Zelený čtvrtek 18:00. Velký pátek v 15:00. Bílá sobota 20:00 a Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 8:30.

 • Příští neděli 24. března proběhne po mši svaté farní kavárna, kdo má zájem zapojit se do příprav, zapište se prosím do tabulky na nástěnce

 

NOVÉ SADY:

 • Křížové cesty jsou vždy v neděli v 9:00. Zapisujte se, prosím, na nástěnce pod kúrem

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela. Předem díky všem štědrým dárcům.

 • Děkuji všem, kteří jste v pátek a v sobotu pokáceli strom vedle kostela.

 • Pokud by se chtěl někdo zapojit do čtení pašijí. Přijďte po mši sv. do sakristie

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi v Nových Sadech bude příští neděli od 9:00 (P. Dobeš) a na Zelený čtvrtek od 16:15 (P. Čukáš) Ve Svatém týdnu pak můžete využít příležitosti v katedrále (program na vývěsce)

 • Příští neděli 24. března proběhne po mši svaté farní kavárna

 • Obřady ve Svatém Týdnu: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17:15. Bílá sobota 19:00 a Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 9:35.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.