Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 12.2. do 20.2.2022

SOBOTA 12.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.2.2022 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála ŽIVÝ PŘENOS TV NOE
XXX. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - pontifikální biskup Josef: 
Za lékaře, zdravotníky, nemocniční kaplany, dobrovolníky, kněze a všechny, kdo pracují v nemocnici (Mons. Josef Nuzík)
Za + Miroslava Zdráhala a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 14.2.2022 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce 
ÚTERÝ 15.2.2022 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého 
STŘEDA 16.2.2022 STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl 
17:00 Hodolany Za + Jiřího Lexmaula a celou živou a + rodinu
18:00 katedrála Na úmysl celebranta 
ČTVRTEK 17.2.2022 ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence 
PÁTEK 18.2.2022 PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích 
17:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu a Novotných 
18:00 katedrála Na úmysl celebranta 
SOBOTA 19.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro oba rodiče 
NEDĚLE 20.2.2022 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Sbírka na opravu střechy kostela
Za + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
  • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci, proběhne  10. května 2022 v době od 14:15 do 15:45 hodin, ​zájemci však mohou podávat přihlášky již nyní. Bližší informace https://cms-ovecka.cz/zpravy/aktuality.html

  • Duchovní cvičení pro muže Exodus 40 "Postní doba" začíná popeleční středou 2. března více informací - zde

  • Kurz Filip – Postní duchovní obnova pro mladé do 30-ti let se koná 4. – 6. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • V tomto týdnu ve středu a v pátek bude mimořádně mše svatá už v 17:00 hodin.

  • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Předem Pán Bůh zaplať všem dárcům.

  • V létě opět plánujeme uskutečnit letní pobyt pro děti nejen z naší farnosti. Proběhne od 31. července do 6. srpna 2022. Místo pobytu bude fara v Libině. Přihlášky budou na zadních lavicích koncem února