Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 18.11. do 26.11.2023

SOBOTA 18.11.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 19.11.2023 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za duše v očistci a za živé a + členy rodiny Heřmanovy a Uličných s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
Za + Aloise a Helenu Ullmannovy (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + Stanislavu Meirnerovou a rodiče (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 
PONDĚLÍ 20.11.2023 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče Jakůbkovy, prarodiče a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 21.11.2023 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží ochranu (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 22.11.2023 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za + rodiče a prarodiče  (P. Jan Čukáš)
14:00 katedrála Pohřeb + pana Jiřího Horáka  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za rodinu Orosovu a Šinclovu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 23.11.2023 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Hrachovcovy, sourozence a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za rodiny Pilmajerovu a Huňkovu  (P. František Dobeš)
PÁTEK 24.11.2023 SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za + manžele a dceru Ludmilu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + paní Dohnalovou  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála volný úmysl  (P. František Dobeš)
SOBOTA 25.11.2023 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
12:00 katedrála Svatební mše svatá: David Matula a Aneta Rychlá (P. Vojtěch Kološ) 
NEDĚLE 26.11.2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Aloise a Marii Bittmanovy a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Ladislava Stejskala a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + otce Jiřího Brocha a Marina Marinova a za živou a + rodinu (P. Dobeš)
Sbírka na média v rukou křesťanů
Setkání mládeže v děkanátech
 • Dnes se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média. Díky za váš dar.

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Zveme všechny mladé na Děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 25. listopadu od 15:00 v kostele sv. Anny (u katedrály) v Olomouci. Tématem setkání je "Maria se vydala na cestu a spěchala.", takže si nezapomeňte vzít dobrou obuv a sportovní oblečení, protože se vydáme na cestu s Marií. Více informací naleznete na plakátku, děkanátním instagramu olomoucka_mladez, facebooku Mládež olomouckého děkanátu, nebo mailu mladezolomouc@gmail.com

 • Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá ve dnech 1. - 2. 12. 2023 v Olomouci XV. Cyrilometodějské akademické dny na téma „1150. Výročí arcibiskupa sv. Metoděj a zřízení moravsko-panonské arcidiecéze“. Kontakt a informace (vývěska) a:mska-akademie.cz

 • V sobotu 2. 12. 2023 od 9:00 do 17:00 na Mlčochově 5 (stará fara), proběhne již tradiční benefiční výroba a prodej adventních věnců, na podporu sirotčince v mongolském Ulánbátaru. Přijměte pozvání vstoupit do adventního času, tímto milým setkáním.

 • Vážení a milí farníci, srdečně vám děkujeme za příspěvek na podporu charitního díla v naší arcidiecézi v rámci Dušičkové sbírky (sbírky na Charitu) – společného díla nás všech. Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Například v době Covidu-19 bylo potřeba v mnohem náročnějších podmínkách a za cenu obrovského vypětí pracovníků i dobrovolníků zabezpečit naše klienty tak, aby se kvalita jejich života nezhoršila. Poté bylo třeba zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců z Ukrajiny, převážně matkám s dětmi a starým lidem. Všechny tyto činnosti byly nad rámec pomoci lidem u nás, našim klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili. Ještě jednou díky za pro nás velmi důležitou finanční podporu i za modlitby. Václav Keprt, ředitel ACHO, Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Dnes se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média. Díky za váš dar.

 • Dnes proběhne po mši svaté farní kavárna.

 • Na pátek 24. listopadu je po mši svaté v 18:45 naplánovaná schůzka pro ministranty. Zveme chlapce, kteří ministrují, ale i ty, kteří by se do této služby chtěli nově zapojit

 • V pátek 1. 12. budeme odpoledne na faře plést adventní věnce

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Dnes se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní média. Díky za váš dar.

 • Příští neděli je tradiční farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni k posezení u kávy či čaje po mši svaté na faře. Můžete přinést něco dobrého z vlastní pece, nebo si přijďte popovídat jen tak.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • V pondělí v 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec. Můžete se přidat

 • V sakristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté na prosinec