Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 6.1. do 14.1.2024

SOBOTA 6.1.2024 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 7.1.2024 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + Bohumila a Marii Zdařilovy a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Polednovu  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 8.1.2024 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za pečující osoby, klienty a zaměstnance sociálních služeb  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 9.1.2024 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + P. Matouše Pazderu, + P. Petra Dokládala a rodiče, za + P. Antonína Velebu, + P. Josefa Byrtuse a + P. Jaromíra Hučku  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 10.1.2024 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + MUDr. Františka Stříteckého  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 11.1.2024 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Hrabalovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Zdenku Voráčovou a Lubomíra Voráče  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 12.1.2024 PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za uzdravení Agáty a za její blízké  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Zvěřovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 13.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.1.2024 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 101 let života, + manžela Josefa a + syna Stanislava  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za + rodiče Oldřišku a Josefa Jančářovy a živou rodinu Jančářovu  (P. Jiří Koníček)
10:35 Nové Sady Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci  (P. František Dobeš)
Porada děkanů – 9:30 – AO
Podle ustanovení papeže Františka se 3. neděle v liturgickém mezidobí slaví jako neděle Božího slova. Česká biskupská konference pořádá proto sbírku ve prospěch biblického apoštolátu o této neděli, aktuálně tedy 21. ledna 2024. Podle rozhodnutí ČBK zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Pak podle ustanovení ČBK obdrží 50 % výtěžku sbírky České katolické biblické dílo a 50 % Česká biblická společnost. Na stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Boží-ho slova ve farnostech a v rodinách.
Celostátní setkání animátorů pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků mládeže z. s. ve spolupráci s Diecézními centry pro mládež. Setkání je určeno účastníkům animátorských kurzů, mladým lidem, kteří jsou aktivní ve farnostech, společenstvích, hnutích, řeholích, i těm, kteří se aktivními chtějí stát. Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří ve farnostech, školách, zařízeních pro volnočasové aktivity apod. pracují s dětmi a mládeží nebo se na tuto službu připravují. Setkání se uskuteční v termínu 12.–17. 8. 2024 v Kroměříži.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Milí farníci, tak jako každoročně, tak i letos na začátku ledna, zavítají do vašich domovů tři králové, aby vám zvěstovali radostnou zprávu o narození Spasitele, a popřáli vše dobré do roku 2024. Děkujeme všem, kdo se této koledy zúčastní, ať už jako koledník, nebo jako ten, kdo dá svůj dar. Koleda probíhá od 1. 1. 2024 do 14. 1. 2024. Je možné přispět i zákristii v katedrále sv. Václava u pana kostelníka, nebo do označené statické kasičky, s logem Charity, vzadu v katedrále. Přejeme vám vše dobré v Novém roce. Charita Olomouc

 • Zítra v pondělí 8. 1. 2024 Vás srdečně zveme mši a Noc důstojnosti v katedrále od 18:00. Přijďte zapálit svíčku a připomenout situaci všech lidí s mentálním postižením. Úmysl na mši bude věnován pečujícím osobám, klientům a zaměstnancům sociálních služeb.

 • V pátek večer nebude mše svatá. V 18:00 bude u sv. Anny EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

 • Novoroční duchovní setkání u mariánského sloupu se uskuteční tradičně v pondělí 8. 1. 2024 16:30 - 17:00 na Dolním náměstí v Olomouci.

 • Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 9. 1. od 16:00 Farní dům, Mlčochova 7, Olomouc. Tématem setkání bude Život na Haiti pohledem humanitárního pracovníka Mgr. Romana Musila, jak můžeme pomoci lidem, kteří nemají jednoduchý život, však uslyšíte nepředstavitelné.

 • Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na Společenský večer Farnosti sv. Václava a 8. skautského střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 2. 2. 2024 v Sokolovně ve Chvalkovicích, Na Zákopě 239/82 od 19:00 do 02:00.Také hledáme ty z Vás, kdo by se chtěli zapojit do pomoci s realizací večera, ať už dary do tomboly, nebo pomoc při chodu večera, nebo finančním příspěvkem na nákup pohoštění. Pokud jsme vás zaujali, oslovte Miladu Chlupovou, nebo Richenzu Bukovou.

 • Milí farníci, ráda bych poděkovala všem, kdo se zúčastnili sbírky Dárek pro tebe, a udělali velkou radost klientům Domova sv. Kosmy a Damiána. Ještě jednou velký dík! S přáním všeho dobrého do Nového roku, za pracovníky Charity Olomouc, Richenza Buková.

 • Ráda bych Vám a Vašim farníkům poděkovala za štědrost, kterou jste přispěli k uskutečnění Vánočního oběda pro chudé v Olomouci. V katedrále jste nám přispěli částkou 15 000Kč. Oběd se opravdu vydařil, vykouzlil úsměvy na strádajících tvářích a zanechal radostnou vzpomínku v nešťastných duších. :) Přátelskou atmosféru můžete okusit z fotografií zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8465eb1a-3d4a-45e0-a76a-be339f68f21a Budeme vděční, když za nás i za chudé poděkujete svým farníkům v ohláškách. Požehnaný Nový rok. Za Komunitu Sant’Egidio Julie Tomáštíková

 

Hodolany:

 • V pondělí 15. ledna má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Od 12:00 bude tichá adorace. Prosím, zapište se k adorační službě. Od 17:30 bude společné zakončení adorace a svátostné požehnání a v 18:00 mše svatá.

 

Nové Sady:

 • Dnes je možnost přispět do Tříkrálové sbírky po mši svaté před kostelem.

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Ve středu bude v 17:15 mše svatá v kapli na Povelu.

 • Ve čtvrtek v 19:00 bude další kytarová adorace v kostele.