Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 15.4. do 23.4.2023

SOBOTA 15.4.2023 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (zpívaná) a sv. požehnání  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 16.4.2023 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za dary Ducha Svatého pro studenty  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Helenu Boháčovou, manžela, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu // zakončení zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za + MUDr. Jiřího Pistulku  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 17.4.2023 PONDĚLÍ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za dar života s prosbou o Boží vedení vnuka Robina  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 18.4.2023 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 19.4.2023 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + P. Matouše Pazderu, + P. Josefa Byrtuse a za farníky ze Starého Jičína  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 20.4.2023 ČTVRTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za čtyři vnučky, jejich rodiče, dar víry na přímluvu Panny Marie Fatimské a svatého Josefa  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 21.4.2023 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování Bohu a Panně Marii za obdržené milosti a dary s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie a hojnost Božího požehnání pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živé a + členy rodiny Havelkovy a Pelíškovy a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Volný úmysl  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 22.4.2023 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 23.4.2023 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví, zdařilou operace a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Annu Podhorovou, živou a + rodinu Podhorovu a Bonkovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Dočkalovu a Finsterlovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
Ekonomická rada – AO
23.–26. 4.   135. plenární zasedání ČBK – Králíky
 • Postní almužna v naší farnosti činí 9 649 Kč.

 • Sbírka u Božího hrobu na křesťany ve Svaté Zemi činí 6 000 Kč.

 • Sbírka z minulé neděle na služné kněží v naší arcidiecézi činí 47 668 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům za všechny dary do sbírek.

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování ve farním domě.

 • Podpora petice: Jedná se o petici  Aliance pro rodinu, z. s., která  požaduje zákaz surogátního mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi. Tato petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Podrobné informace naleznete v odkazu níže, petiční arch v příloze. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu - Casablanskou deklaraci. Více informací naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Sbírka u Božího hrobu na křesťany ve Svaté Zemi činí 2 000 Kč.

 • Sbírka z minulé neděle na služné kněží v naší arcidiecézi činí 17 250 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům za všechny dary do sbírek. Postní almužna ještě není spočítaná.

 • Farní kavárna dnes po mši svaté.

 • Příští neděli budu při mši svaté udělovat Svátost pomazání nemocných. Kdo budete pomazání přijímat, zapište se, prosím, v sakristii.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Postní almužna v naší farnosti činí 2 867 Kč.

 • Sbírka u Božího hrobu na křesťany ve Svaté Zemi činí 140 Kč.

 • Sbírka z minulé neděle na služné kněží v naší arcidiecézi činí 8 578 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům za všechny dary do sbírek.

 •