Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 16.12. do 24.12.2023

SOBOTA 16.12.2023 SOBOTA 2. ADVENTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + Cecílii Růskovou, rodiče, dva bratry a dvě sestry  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 17.12.2023 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 Hodolany Svátost smíření 8:00 - 8:30  (P. František Dobeš)
08:00 katedrála Za živou a + rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Na poděkování za 90 let života Ing. Pišťáka  (P. František Dobeš)
09:00 katedrála Svátost smíření do 11:00 (3 zpovědníci) 
10:00 katedrála Pontifikální - Betlémské světlo - biskup Josef Nuzík 
Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Svátost smíření 10:00 - 10:30  (P. Jiří Koníček)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 18.12.2023 PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Línovu a + bratry  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 19.12.2023 ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené duše (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 20.12.2023 STŘEDA PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za + manžela Tomáše a dar zdraví pro manželku Ludmilu  (P. Jiří Koníček)
09:00 katedrála Svátost smíření: 9:00 - 11:00 a 17:00 - 18:30 
16:30 Nové Sady Svátost smíření 16:30 - 17:15 
17:15 Hodolany Svátost smíření 17:15 - 18:00
17:15 Nové Sady Na daný úmysl ke cti sv. Josefa  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování za dar víry  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 21.12.2023 ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za TV NOE a Radio Proglas (P. Ĺubomír Žák) 
09:00 katedrála Svátost smíření: 9:00 - 11:00 a 17:00 - 18:30 
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 22.12.2023 PÁTEK PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:30 katedrála RORÁTY: Za + Jaroslava Volfa a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
09:00 katedrála Svátost smíření: 9:00 - 11:00 a 17:00 - 18:30 
17:15 Hodolany Svátost smíření 17:15 - 18:00
18:00 Hodolany mše svatá (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za + rodiče, rodinu Štefkovu a Helerovu  (P. František Dobeš)
SOBOTA 23.12.2023 SOBOTA PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
09:00 katedrála Svátost smíření 9:00 - 11:00 a 15:15 - 16:00
16:00 katedrála TUTO MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT ADMINISTRÁTOR ARCIDIECÉZE BISKUP JOSEF NUZÍK ZA OBĚTI TRAGÉDIE NA FF UK, TAKÉ ZA POZŮSTALÉ A ZRANĚNÉ. MŮŽETE SI PŘIMÉST "ČAJOVOU" SVÍČKU, KTEROU BĚHEM MŠE POLOŽÍME K OLTÁŘI JAKO VÝRAZ NADĚJE A MODLITBY. 
NEDĚLNÍ: Za živou a + rodinu Kučerovu a Maslákovu  (P. Ladislav Švirák)
16:15 Hodolany Svátost smíření 16:15 - 17:00 
16:30 Nové Sady Svátost smíření 16:30 - 17:15 
17:00 Hodolany NEDĚLNÍ: Za živé a + z rodiny Havelkovy a Pelíškovy  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady NEDĚLNÍ: Za živou a + rodinu Kvapilovu  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.12.2023 4. NEDĚLE ADVENTNÍ // ŠTĚDRÝ DEN
08:00 katedrála ADVENTNÍ: Za papeže Františka a mír na celém světě (P. Ĺubomír Žák) 
15:00 katedrála VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO RODINY (P. Ladislav Švirák)
15:00 Nové Sady Vánoční mše svatá pro rodiny  (P. Jan Čukáš)
21:00 katedrála PŮNOČNÍ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
22:00 Hodolany Půlnoční mše svatá: Na poděkování za 70 let života  (P. František Dobeš)
 • RORÁTY pro všechny, a zvláště pro rodiče s dětmi – budou v pátek v katedrále v 6:30. (přineste si lucerničky) Pro děti je po mši před cestou do školy připravena snídaně.

 • Příležitost ke svátosti smíření: ST, ČT, PÁ 9:00 – 11:00 a 17:00 – 18:30. V sobotu (poslední možnost) 9:00 – 11:00 a 15:15 – 16:00. Celý program předvánočního zpovídání je na vývěskách i na webu farnosti v pořadu bohoslužeb.

 • Protože příští 4. neděle adventní je zároveň Štědrý den, program bohoslužeb bude následující: v sobotu v 16:00 mše svatá s nedělní platností (místo desáté), zvláště pro rodiny s dětmi. V neděli bude ráno adventní mše svatá pouze v 8:00. Odpoledne v 15:00 pak tradiční Vánoční mše svatá zvláště pro rodiny a večer ve 21:00 pontifikální půlnoční s biskupem Josefem Nuzíkem.

 • Betlémské světlo – bude v katedrále k dispozici po celý den v sobotu i v neděli.

 • PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA. Po mši svaté si můžete v sakristii zakoupit mešní vína z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži. Při zakoupení láhve podpoříte také naši farnost (20% z tržby).

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • Milí farníci, tak jako každoročně 1. 1. 2024 vyjdou do ulic Tři králové.  Sbírka proběhne letos ve dnech 1. 1. 2024 až 14. 1. 2024.  Pokud někdo z vás má zájem rozšířit řady koledníků, prosím, napište mi na adresu bukova@olomouc.charita.cz> , nebo zavolejte na číslo 734 864 565. Děkujeme všem, kdo budou koledovat, a také všem kdo do sbírky přispějí. 

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Dnes se koná sbírka na opravu střechy. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Program příležitostí k předvánoční sv. zpovědi v Hodolanech: ST a PÁ 17:15 – 18:00 a v sobotu 16:15 – 17:00. Celý program včetně katedrály je na webu farnosti nebo na vývěsce kostela.

 • Protože příští 4. neděle adventní je zároveň Štědrý den, program bohoslužeb bude následující: v sobotu v 17:00 mše svatá s nedělní platností (v neděli ráno mše nebude). V neděli pak bude až Půlnoční ve 22:00. Na Boží narození a na sv. Štěpána jako v neděli v 8:30

 • Rád bych, aby 25. 12. a 26. 12. byl odpoledne od 14:00 do 16:00 kostel otevřený k návštěvě Betléma. Prosím, zapište se ke službě hlídání zde v kostele. Předem velké díky!

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců. V 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec.

 • Dnes se koná sbírka na opravu věže kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Program příležitostí k předvánoční sv. zpovědi v Nových Sadech: ST a SO 16:30 – 17:15. Celý program včetně katedrály je na webu farnosti nebo na vývěsce kostela.

 • Protože příští 4. neděle adventní je zároveň Štědrý den, program bohoslužeb bude následující: v sobotu v 17:15 mše svatá s nedělní platností (v neděli dopoledne mše nebude). V neděli pak bude Vánoční mše svatá v 15:00. Na Boží narození a na sv. Štěpána jako v neděli v 10:35

 • V pondělí 18. 12. v 18:00 zveme všechny kluky, muže a chlapy na stavění stromků, instalaci světel a konstrukce betléma. Po práci následují hned Modlitby otců se syny a pak zajdeme do hospůdky.

 • Ve čtvrtek 21. 12. od 16:00 budeme dozdobovat stromky, stavět betlém a hlavně uklízet kostel před svátky. Pokud by někdo chtěl přijít i s menšími dětmi, dejte vědět v předstihu Vítkovi (tel.: 777 152 370), aby po prvotní lehké dětské práci – zdobení, mohl připravit pro malé program na faře a rodiče měli kapacitu pomoci s tolik potřebným úklidem.

 • Rád bych, aby 25. 12. a 26. 12. byl odpoledne od 14:00 do 16:00 kostel otevřený k návštěvě Betléma. Prosím, zapište se ke službě hlídání zde v kostele. Předem velké díky!