Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 30.1. do 6.2.2022

NEDĚLE 30.1.2022 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + pana Diviše, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 31.1.2022 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 1.2.2022 ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 2.2.2022 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
07:00 sv. Anna žehnání svící, volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
15:30 sv. Anna Za + klienty charitní hospicové péče  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany žehnání svící 
Za + Marii a Jana Řezníčkovy a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála žehnání svící
Za + Marii Bugnerovou, Zdeňku Čiklovou a Lubomíra Knappa  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 3.2.2022 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + spolužáky a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 4.2.2022 PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 5.2.2022 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 6.2.2022 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Jozefa Marekoviča  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála pro rodiny s dětmi
Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • TKS je uzavřena. V naší farnosti se do čtrnácti kasiček vybralo celkem 78 743 Kč. Ještě jednou děkuji všem koledníkům i jejich doprovodu.

 • Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Při mši svaté se žehnají svíce – hromničky.

 • Centrum pro rodinný život připravuje duchovní obnovy pro seniory na poutních místech (Velehrad, Svatý Hostýn). Během pobytu bude příležitost ke společné modlitbě, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem... Program probíhá v poutních domech, kde je kaple, jídelna i výtah, takže pobytu se mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Přihlásit se je třeba přímo na vybraném poutním místě. Plakátek s termíny a kontakty naleznete na vývěsce.

 • Arcidiecézní setkání katechetů, se uskuteční 11. - 13. 2. 2022 na Velehradě. Aktualizovaný program a informace o přihlašování najdete zde

 • Postní rekolekce pro katechety, se uskuteční 18. - 20. 3. 2022 na Velehradě. Téma rekolekce zní Katecheta – správce Boží paměti.Více informací najdete zde

 • Synodální proces v naší farnosti je v poslední fázi setkávání, v těchto dnech se budou tvořit výstupy. Pamatujme v modlitbě.

 • Olomoucká organizace Zet-My, která poskytuje odlehčovací službu pečujícím rodinám s dětmi se zdravotním postižením, hledá dobrovolníky - tzv. hostitele, kteří by se zapojili v projektu HOMESHARING. Homesharing je sdílená péče a je založena na dlouhodobém přátelském vztahu dítěte s postižením a dospělého hostitele. Pečujícím rodičům HOSTITEL umožní prostor pro odpočinek od náročné a nepřetržité péče a dítěti nabídne nové zážitky a sociální vztahy. Více informací naleznete na zet-my.cznebo se můžete přihlásit na nezávazné setkání 3. 2. a 24. 2., vždy od 17:00 do 18.30 v sídle organizace na Náves Svobody 706/8a v Holici-Olomouc.

 • Odkaz na pěkný rozhovor s apoštolským nunciem Mons. CH. D. Balvo, který byl papežem Františkem nově jmenován za apoštolského nuncia v Austrálii. V České republice s námi prožil tři roky a několikrát navštívil i naši katedrálu: https://m.youtube.com/watch?v=vKGwr4qR6zE

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • TKS je uzavřená, podařilo se nám do 7 kasiček vybrat cca 80.000 Kč – ale především snad potěšit druhé. Ještě jednou děkuji všem koledníkům a jejich doprovodu.

 • Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Při mši svaté se žehnají svíce – hromničky.

 • Synodální proces v naší farnosti je v poslední fázi setkávání, v těchto dnech se budou tvořit výstupy. Pamatujme v modlitbě.