Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 15.10. do 23.10.2022

SOBOTA 15.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
17:00 katedrála Děkanátní pouť Konice a Svitavy - pontifikální mše biskup Josef Nuzík
NEDĚLE 16.10.2022 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Marii Poljakovou a celou živou a + rodinu Strýčkovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 17.10.2022 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Jakůbkovy a Hrachovcovy a za duše v očistci (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 18.10.2022 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 19.10.2022 STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Jana Valčíka, + z rodiny Skřipkovy, Povalačovy a Liškovy a Boží požehnání pro živé rodiny  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 20.10.2022 ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za sourozence Marii, Tonku, Milku, Janku, Milana a kamarádky Marušku a Martušku a za jejich rodiny  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 21.10.2022 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
07:00 sv. Anna Za uprchlíky, vdovy a sirotky, ukrajinské a ruské vojáky a za Putina  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany mše svatá (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Rudolfa Seiferta a nemocnou manželku  (P. František Dobeš)
SOBOTA 22.10.2022 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 23.10.2022 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za živé a + farníky a za dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli, i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v Paraguayi a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky!“ (Nm 11,29) Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

-------------------------------------------------------------

 • Příští neděli slavíme jako MISIJNÍ. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

 • Příští neděli na „desáté“ přivítáme nového pana kaplana P. Jána Čukáše.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Centrum pro rodinu našeho děkanátu nabízí: Víkend pro otce a syna 8-14 letEmanuel. Informace a přihlášky -zde a Víkend pro otce s dětmi od 7 letDo hlubin země. Informace a přihlášky - zde. web: https://olomouc.dcpr.cz/


 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - Centrum pro rodinu, Dopis ředitele misijních děl

 • Dnes se koná pravidelná sbírka na opravu střechy. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli přivítáme nového pana kaplana P. Jána Čukáše.

 • Příští neděli proběhne Den modliteb za misie. Při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali po mši svaté na kávu a na malý misijní jarmark. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

 • V sobotu odpoledne budeme vyrábět dárkové předměty právě na tento misijní jarmark. Zveme k zapojení obzvláště děti a náctileté. 

 • Sobotní podvečer proběhne od 18:00 Misijní most modlitby – modlitba růžence za ty, kteří to nejvíce potřebují. Bližší informace jsou na vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.

 • Biblické hodiny se konají 1x za 14 dní, vždy ve středu po mši sv. na faře. Ty nejbližší budou 19. října a 2. listopadu.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - Centrum pro rodinu, Dopis ředitele misijních děl

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Dnes se koná pravidelná sbírka na opravy. Díky všem dárcům.

 • Příští neděli slavíme jako MISIJNÍ. Při mši svaté se koná sbírka na misie.