Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 23.4. do 1.5.2022

SOBOTA 23.4.2022 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 24.4.2022 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (P. Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tichých a Mikešovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 25.4.2022 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 26.4.2022 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce a přímluvu Panny Marie (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 27.4.2022 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 55, 75 a 80 let života, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Josefa Duška  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Jaroslava Vaňáka a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 28.4.2022 ČTVRTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za rodinu Capilovu, Majdlochovu a Polášovu  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 29.4.2022 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
07:00 sv. Anna Za vyléčení a uzdravení z vážné nemoci (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany volný úmysl  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 30.4.2022 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za zdraví a Boží pomoc  (P. Jiří Koníček)
11:00 Hodolany Svatební obřad: Maxim Kolařík a Kateřina Teplíčková (P. Petr Chalupa) 
12:00 katedrála Svatební obřad: Petr Jirásek a Andrea Petřivalská  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 1.5.2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany a + Marii a Aloise Bittmannovy a duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Zdenku Skalskou  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry  (P. Ladislav Švirák)
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Postní almužna vynesla v naší farnosti 10 836 Kč. A byla odeslána na Charitu Olomouc.

 • Velkopáteční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě činí 5 401 Kč.

 • Velikonoční sbírka na kněžské platy vynesla 65 032 Kč. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary do sbírek.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se sbírka na opravu střechy kostela. Díky všem dárcům.

 • Postní almužna vynesla v naší farnosti 5 958 Kč.

 • Velkopáteční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě činí 300 Kč.

 • Velikonoční sbírka na kněžské platy vynesla 17 730 Kč. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary do sbírek.

 • K letnímu pobytu pro děti – místo se z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků na faře v Libině mění, pojedeme do Pozděchova. Termín zůstává stejný. Přihlášky prosím odevzdejte do konce dubna a finanční částku do konce května.

 • Z naší farnosti letos k prvnímu svatému přijímání přistoupí Matyáš Hampl, připravuje se s dětmi z katedrály. Prosím, mysleme na něj v modlitbě, na jeho rodinu i ostatní děti, které letos budou přijímat poprvé.