Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 4.2. do 12.2.2023

SOBOTA 4.2.2023 SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.2.2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za + rodiče Jiřího a Ludmilu Mikulíkovy  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za + rodinu Císařovu a zdraví celé žijící rodiny  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 6.2.2023 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní a za dary Ducha Svatého pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 7.2.2023 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče a sourozence z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny  (P. Jan Čukáš)
14:00 katedrála Pohřeb + paní Vlasty Mrtvé (P. Jiří Kučera)
STŘEDA 8.2.2023 SV. JOSEFÍNY BAKHITY, PANNY
07:00 sv. Anna Za čtyři vnučky, jejich rodiče a ochranu všech svatých  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Jaroslava Bürgla  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 9.2.2023 ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Květoslavu Hanákovou  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za + Miroslava Zdráhala a rodiče  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.2.2023 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
07:00 sv. Anna Za dar proměny, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Horákovu a Křížovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 sv. Anna Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za + Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy  (P. František Dobeš)
SOBOTA 11.2.2023 PANNY MARIE LURDSKÉ
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála česko-německá mše svatá - celebruje biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 12.2.2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za vnitřní uzdravení, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Ode dneška do čtvrtka(5. - 9. února) v Praze probíhá evropské kontinentální setkání k synodě o synodalitě, které bude následně (ve dnech 10.-12. února) pokračovat jednáním předsedů biskupských konferencí evropských zemí. Zástupci evropských zemí si zde budou společně naslouchat a diskutovat o návrzích pro setkání Synody biskupů, která proběhne v říjnu 2023 a také o rok později, v říjnu 2024. Mezi účastníky budou jak laičtí muži a ženy, tak řeholníci, kněží, či biskupové. Za každou zemi se budou účastnit 4 delegáti osobně a dalších 10 delegátů online. Účastníci budou rozděleni do skupinek, ve kterých budou probírat jednotlivé části světové syntézy a budou nad ní diskutovat, naslouchat a zapracovávat připomínky, které se sešly ze všech zemí Evropy. Všechny Vás prosíme, abyste se modlili za průběh jak evropského, tak i ostatních kontinentálních setkání, aby účastníci byli vedeni Duchem Božím a dokázali předložit podněty pro synodální obnovu církve.

 • Děkuji všem, mužům i ženám, kteří v pátek pomohli s úklidem a stěhováním v sakristii.

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 7 500 Kč.

 • Dětský karneval naší farnosti s názvem „Pohádková říše“ bude v sobotu 18. února od 14:30 v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést na faru nebo do sakristie.

 • V neděli 19. února 2023 bude v Praze u Panny Marie Sněžné vysvěcen na kněze náš rodák a farník, nyní bratr františkán Ondřej Bernard Mléčka. Světitelem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Primiční mši svatou bude slavit zde v katedrále v neděli 26. února 2023 v 10:00. Pokud chcete přispět na dar pro o. Bernarda, můžete tak učinit v sakristii u pana kostelníka.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 5 733 Kč.

 • Biblická hodina se koná ve středu 8. února po mši svaté na faře.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 1 000 Kč.