Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 5.3. do 13.3.2022

SOBOTA 5.3.2022 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 6.3.2022 1. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Kolářovu, Kohlerovu, Lakomou a Holou (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty - Marie Maňáková 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 7.3.2022 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 8.3.2022 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za přijímání svátosti umírajícími a za duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 9.3.2022 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + sestry Ferdinandu a Klotildu Fialovy  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu a Turkovu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Helenu Krejčiříkovou (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 10.3.2022 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 11.3.2022 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Kazimíru Havelkovou, Pavlínu Minaříkovou a duše v očistci (P. Jan Čukáš)
17:30 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
17:30 katedrála Pobožnost křížové cesty 
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za neteř Radmilu  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 12.3.2022 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 13.3.2022 2. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Za + Františku Kolářovu a + syna Petra  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty - děti 
 • Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili. Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Vaši čeští a moravští biskupové.

 • V souvislosti s tíživou situací na Ukrajině se můžeme do pomoci zapojit následující formou:

sbírkou léků, zejména analgetik (Paralen, Ibalgin nebo Paracetamol aj.) Můžete je nosit do Bistré krávy (8:00 – 19:00) a do prodejny Dobrodruhá (v otvírací době (11:00 - 17:00) na dresu Wurmova 5, Olomouc.

také vyhlašujeme sbírku nábytku, a to pouze židlí, stolků, dětských postýlek a lůžkovin (povlečení, prostěradla), kontakt: cmp@olomouc.charita.cz.

Dále pak Potravinovou sbírkou na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Sbírka z minulé neděle na pomoc Ukrajině v naší farnosti vynesla 75 977 Kč a byla odeslána na Arcibiskupství olomoucké. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Je možné přispět také přímo na sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104. Platbu je možné provést i pomocí QR kódu – plakát je na vývěskách.
 •  
 • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 •  
 • Milé sestry, milí bratři, mladí přátelé, zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022, přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Ježíšem a Marii jako sv. Pavel. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích. V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky, popř. zaslat na účet 2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru. První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby. biskup Pavel Posád, delegát pro mládež a o. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež
 •  
 • Postní almužna 2022. Milí farníci, dnes se můžete nechat pozvat k prožití postní doby s důraznějším pohledem na Boha. Můžete si odnést papírovou pokladničku do svých domovů. Spolu s almužnou do ní v případě zájmu přidejte lísteček se jménem někoho blízkého z Vaší farnosti, o kom víte, že by finanční nebo materiální pomoc potřeboval. Pak je také vhodné o tom říci knězi nebo někomu z pastorační rady. Ke konci postní doby, se budou shromažďovat postničky v kostele na domluveném místě. Vaše farnost společně s Charitou Olomouc pak peníze použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům. Bližší informace najdete též na webových stránkách Charity Olomouc. Děkujeme, že pomáháte spolu s námi.
 •  
 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 15:00 (zapište se, prosím, v sakristii k vedení KC). Všichni se, prosím, připojme k výzvě papeže Františka a nabídněme Pánu své posty a modlitby za Ukrajinu.
 •  
 • Centrum pro rodinný život: zveme ženy bez ohledu na životní stav a věk na setkání v úterý 8. 3. od 16.00 do katedrály sv. Václava v Olomouci. Společně se modlíme křížovou cestu za mír ve světě i za na naše osobní úmyslyTěšíme se na vás.  
 •  
 • Pozvání: 8. 3. 2022 16:30 -17:00 - Dolní nám. Olomouc se konají Modlitby u mariánského sloupu za konec války na Ukrajině a mír v Evropě, zjevení a poselství Panny Marie na Ukrajině v r. 1987 pro současnost a zasvěcení města a Evropy Panně Marii.
 •  
 • CMKA otevírá letní kurz Teologie v praktickém životě. Kontakt: mska-akademie.cz

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka z minulé neděle na pomoc Ukrajině v naší farnosti vynesla 18 484 Kč a byla odeslána na Arcibiskupství olomoucké. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Je možné přispět také přímo na sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104. Platbu je možné provést i pomocí QR kódu – plakát je na vývěsce.

 • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové + sbírka příští neděli…. viz výše

 • Postní almužna 2022… viz výše

 • Centrum pro rodinný život: viz výše

 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 8:00 (zapište se, prosím, za lavicemi k vedení KC). Všichni se, prosím, připojme k výzvě papeže Františka a nabídněme Pánu své posty a modlitby za Ukrajinu.

 • Synodální proces je ve fázi, kdy skupinky ukončily činnost aktivního setkávání. Vážíme si zapojení moderátorů i zúčastněných. Prosíme o modlitbu v následujících týdnech nejen za diecézní tým, který bude informace zpracovávat do syntézy, ale i za to, aby vzájemná setkávání obohatila a zefektivnila chod farních společenství.