Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 14.5. do 22.5.2022

SOBOTA 14.5.2022 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
17:00 katedrála Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - pontifikální mše svatá biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 15.5.2022 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany (sbírka na střechu) Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
11:30 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 16.5.2022 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za zdraví, Boží pomoc pro rodinu Kadelovu, Urbaníkovu a Stehlovu (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 17.5.2022 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za odvrácení od alkoholu Milana a celé rodiny a za pokoj pro rodinu Staňovu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 18.5.2022 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Pavla Kadela  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče Fojtů a duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Celebruje biskup Antonín - předání osvědčení absolventům pastoračního kurzu
Za živou rodinu Konečných a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
19:00 sv. Anna pro otce Adorace chlapů za manželství a rodiny
ČTVRTEK 19.5.2022 ČTVRTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o nová duchovní povolání  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 20.5.2022 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za neteř Janu (50. narozeniny)  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Marii Nekovářovou  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 21.5.2022 SOBOTA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební obřad: Štěpán Zaoral a Kateřina Lindnerová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 22.5.2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ // SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
08:00 katedrála Za + Štefana Sliepku  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu  (P. František Dobeš)
  • Děkuji všem, kteří pomáhali připravovat dnešní slavnost prvního svatého přijímání. Pamatujme, prosím, na děti a jejich rodiny v modlitbě.

  • Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany ve světě.

  • Jeho Svatost papež František v poledne 13. května 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v Praze bude uveden v sobotu 2. července 2022 v 10:00, při slavné bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu. Od 13. 5. 2022 se stává administrátorem olomoucké arcidiecéze až do převzetí kanonického vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje rovněž ve službě předsedy České biskupské konference.

  • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

  • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes se koná pravidelná sbírka na opravu střechy našeho kostela. Díky všem dárcům.

  • Příští neděli se koná sbírka na pronásledované křesťany ve světě.

  • K letnímu pobytu pro děti – místo se z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků na faře v Libině mění, pojedeme do Pozděchova. Termín zůstává stejný. Přihlášky prosím odevzdejte do konce dubna a finanční částku do konce května.