Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 27.1. do 4.2.2024

SOBOTA 27.1.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 28.1.2024 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše a + kněze z farnosti  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za dar zdraví, dobrý průběh operace a ochranu Panny Marie pro Jiřího (P. Lubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za rodinu Klučkovu a Musilovu  (P. Jiří Koníček)
PONDĚLÍ 29.1.2024 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + manžele Semerákovy  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 30.1.2024 ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za nemocné (P. Lubomír Žák) 
STŘEDA 31.1.2024 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za + Drahomíru Vrzalovou  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Novotných a Turkovu  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 1.2.2024 ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve (P. Lubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Aloisii Machálkovou a rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 2.2.2024 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Žehnání svící a průvod (přineste si svíci k požehnání) 
Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. František Dobeš)
17:15 Nové Sady Žehnání svící a mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za dar zdraví pro Evu Steckou  (P. František Dobeš)
SOBOTA 3.2.2024 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
09:30 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - setkání řeholníků a řeholnic
Za uzdravení a Boží milosrdenství  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 4.2.2024 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví a Boží požehnání pro Jiřího, Josefa a celou rodinu (P. Lubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Františku Zdařilovu a živou a + rodinu Navrátilovu  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za víru, naději a lásku pro rodinu Pokorných  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
Setkání řeholníků a řeholnic – 9:30 – katedrála + Arcib. palác
 • Sbírka na Katolické biblické dílo v ČR z minulé neděle činí 16 463 Kč. Díky všem dárcům!

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: V naší farnosti bylo při Tříkrálové sbírce vybráno 75 279 Kč. Velmi děkuji všem dárcům, koledníkům i jejich doprovodu. Na území olomouckého děkanátu se letos zapojilo cca 1500 dobrovolníků.

 • Ve čtvrtek zveme rodiče i děti na mši svatou.

 • V PÁTEK JE SVÁTEK HROMNIC. Ráno bude mše svatá v 7:00 u sv. Anny. Večerní bude mimořádně v 17:00 v katedrále – tak všichni, kteří půjdou na ples, mohou i na mši svatou!!!

 • V sobotu v 8:00 mše svatá nebude. Všechny vás zvu na mši svatou v 9:30 v katedrále při SETKÁNÍ ŘEHOLNÍKŮ A ŘEHOLNIC NAŠÍ ARCIDIECÉZE. Večerní bude v 18:00 u sv. Anny (první sobota).

 • Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na Společenský večer Farnosti sv. Václava se bude konat v pátek 2. 2. 2024 v Sokolovně ve Chvalkovicích, Na Zákopě 239/82 od 19:00 do 02:00.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly. Ty můžete odevzdat v sakristii nebo na faře.

 

HODOLANY:

 • Sbírka na Katolické biblické dílo v ČR z minulé neděle činí              Kč. Díky všem dárcům!

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HODOLANECH: V naší farnosti bylo při Tříkrálové sbírce vybráno (9 kasiček) 81 849 Kč. Velmi děkuji všem dárcům, koledníkům i jejich doprovodu. Na území olomouckého děkanátu se letos zapojilo cca 1500 dobrovolníků.

 • V pátek jsou na večerní mši svatou zvány děti i rodiče – je svátek Hromnic. Od 17:15 adorace a sv. smíření. V 18:00 mše svatá. Přineste si svíce k požehnání.

 • Nejbližší biblické hodiny se uskuteční o středách  31. ledna a 14. února po mši svaté na faře.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu.

 

NOVÉ SADY:

 • Sbírka na Katolické biblické dílo v ČR z minulé neděle činí 4 429 Kč. Díky všem dárcům!

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NOVÝCH SADECH: V naší farnosti bylo při Tříkrálové sbírce vybráno 63 799 Kč (6 skupin a 7 kasiček). Velmi děkuji všem dárcům, koledníkům i jejich doprovodu. Na území olomouckého děkanátu se letos zapojilo cca 1500 dobrovolníků.

 • Farní kavárna je dnes po mši svaté.

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • V pátek je svátek Hromnic – proto bude mše svatá v 17:15 v kostele. (v kapli pobožnost nebude). Přineste si svíce k požehnání. Zároveň prosím o pomoc s odnesením stromků z kostela, uschováním betléma a úklidem – hned po mši svaté v pátek. Díky všem ochotným.

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • V sobotu 10. února od 14:30 do 19:00 zveme všechny a mladé na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu.

 • Pod kůrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.