Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 29.4. do 7.5.2023

SOBOTA 29.4.2023 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
15:00 katedrála Na poděkování za 60 let života  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 30.4.2023 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - DOBRÉHO PASTÝŘE
08:00 katedrála Za Boží pomoc, uzdravení a ochranu Panny Marie pro Jiřího a Josefa (P. Jiří)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Petr Bulvas) 
PONDĚLÍ 1.5.2023 SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
08:00 sv. Anna Za živé a + sestry františkánky, za Sv. Otce Františka a za mír na celém světě  (P. Jan Čukáš)
12:00 katedrála Svatební obřad: Patrick Wheatley a Renata Špicerová 
15:00 sv. Anna Svatební mše: Karel Humpola a Ivana Častulíková 
ÚTERÝ 2.5.2023 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 3.5.2023 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
07:00 sv. Anna Za vnitřní uzdravení a vyslyšení prosby  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou, bratra a rodiče  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 4.5.2023 ČTVRTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za vnuka Josefa  (P. František Dobeš)
PÁTEK 5.5.2023 PÁTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Za + rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny a Společnost sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Jiřího Horáka, živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 6.5.2023 SLAVNOST SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
10:00 katedrála ARCIDIECÉZNÍ POUŤ K SV. JANU SARKANDROVI - celebruje biskup Josef Nuzík 
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 7.5.2023 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 64 let života a dar zdraví  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na úmysl dárce (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi – katedrála
 • Zítra – v pondělí – je státní svátek. Mše svatá ráno u sv. Anny bude v 8:00 (jako v sobotu)

 • Děti jsou zvány na mši svatou ve čtvrtek 4.5. od 18:00

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování ve farním domě.

 • V sobotu v 10:00 bude v katedrále Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi. Mší svatou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Všechny vás co nejsrdečněji zvu. Ráno v 8:00 mše svatá NEBUDE. A jelikož je první sobota v měsíci, bude mše svatá také večer v 18:00.

 • Podpora petice: Jedná se o petici Aliance pro rodinu, z. s., která požaduje zákaz surogátního mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi. Tato petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Podrobné informace naleznete v odkazu níže, petiční arch v příloze. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu - Casablanskou deklaraci. Více informací naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v sobotu 20. 05. 2023.Účast je nutné potvrdit vyplněním přihlašovacího formuláře, ten najdete na odkazu a QR kódu na letáčku nebo na webu a Facebooku Charity Olomouc. Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol. Můžete se těšit na pohádku, tombolu, vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže a budou se zde také předávat vstupenky do Aquaparku, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl v předsálí kina Metropol. Podrobnosti na letáčku nebo na webu Charity. Dotazy směřujte na koordinátorky TKS tks@olomouc.charita.cz  Těšíme se na Vás. 

 

 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 • Biblická hodinase koná ve středu 3. května po mši svaté na faře.

 • Děti jsou zvány na mši svatou v pátek 5. 5. od 18:00

 • Ti z vás, kteří chcete děti přihlásit na letní pobyt ve Vysokých Žibřidovicích, odevzdejte prosím přihlášku i s částkou za pobyt co nejdříve

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00