Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 4.6. do 12.6.2022

SOBOTA 4.6.2022 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 katedrála Vigilie Seslání Ducha Svatého - Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.6.2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO // SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI
08:00 katedrála Za uzdravení a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ - pontifikální arcibiskup Jan 
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 6.6.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro Martina s prosbou o zbavení zla v rodině  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 7.6.2022 ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + P. Františka Pitruna  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 8.6.2022 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Marii Kašpárkovou a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + sestru Martu Kaniovou s poděkováním za její život  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 9.6.2022 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
10:30 katedrála mše svatá při setkání kněží jubilantů naší arcidiecéze  (Mons. Jan Graubner)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Jaroslava a Vladimíra Vaňákovy a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.6.2022 PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Samuela a Daniela a jejich rodiče  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + rodiče, bratra a syna  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála NOC KOSTELŮ - katedrála otevřena do 23:00 (večerní mše svatá není) 
SOBOTA 11.6.2022 PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatba: Jan Mazáč a Teťana Romasjuk  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Mše svatá pro maďarské věřící (P. Balgo Zoltán) 
15:00 katedrála Děkanátní pouť Zábřeh a Šumperk - modlitba růžence // 16:00 Adorace NSO 
17:00 katedrála Děkanátní pouť Zábřeh a Šumperk - pontifikální mše svatá - biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 12.6.2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Břetislava Tomčíka, + Bohumíra Karáska a rodiny dětí  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
  • Dnes se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Všem dárcům díky.

  • Letošní Farní den se bude konat v neděli 19. června od 15:00 v parkánu u katedrály. Všechny vás mladé i zralé srdečně zvu. Tuto neděli po desáté mši požehnám vaše dopravní prostředky.

  • NOC KOSTELŮ se letos koná v pátek 10. června od 18:00. Katedrála bude otevřena do 23:00. Děkuji všem, kteří se už zapojili. Pokud by se chtěl ještě někdo zapojit do organizace, přihlaste se u Mgr. Petry Otýpkové. Předem všem děkuju za ochotu.

  • O letošních prázdninách se opět budou konat pro děti ve věku 1. – 5. třída PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V NAŠÍ FARNOSTI – ve farním domě. Podrobnosti najdete na vývěsce. Cena za turnus je 1 500 Kč. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 6. 2022 na faře.

  • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

  • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Dnes se v naší diecézi koná sbírka na církevní školy.

  • V pátek června 2022 proběhne Noc kostelů. Zde bude od 16:30 Katecheze Dobrého pastýře, v 18:00 mše svatá a od 20:30 večerní rozjímání se zpěvem. Kostel je třeba v rozmezí programu pohlídat, prosíme o výpomoc při této službě. Tabulka je za lavicemi. Díky.