Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 25.12. do 2.1.2022

SOBOTA 25.12.2021 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK
08:00 katedrála Za + Otto Vymětala a Boží požehnání pro celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan 
Za živé a + farníky, zvláště za rodiny naší farnosti  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 26.12.2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
08:00 katedrála Za + Josefa Jána a Boží ochranu pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Obnova manželských slibů - Za živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Obnova manželských slibů - Za + rodiče Voráčovy, prarodiče a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 27.12.2021 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 28.12.2021 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 29.12.2021 PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novotných a Novákovu (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Jindřišku Čeganovu  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 30.12.2021 ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Machalovu a Hartmanovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 31.12.2021 SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ; SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
15:00 katedrála Na poděkování za uplynulý rok 2021 s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku 2022 - TE DEUM  (P. Ladislav Švirák)
16:30 Hodolany Na poděkování za uplynulý rok 2021 s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku 2022 - TE DEUM  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK, NOVÝ ROK
08:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Zdařilovu a na poděkování za přijatá dobrodiní  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan 
Za všechny živé a + farníky a dobrodince  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu  (P. Jan Čukáš)
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • V sakristii je k dostání mešní víno z Arcibiskupských sklepů na vánoční stůl. Zakoupením vína rovněž podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

 • Dnes odpoledne vás všechny co nejsrdečněji zvu na ŽIVÝ BETLÉM, který vzhledem k hygienickým nařízením bude probíhat venku. Začátky představení jsou: 14:30, 15:15, 16:00 a 16:45

 • Mše svaté v tomto týdnu budou takto:

pondělí a úterý v 7:00 (svatá Anna)

středa a čtvrtek v 18:00 (katedrála)

na Silvestra děkovná mše v 15:00 (katedrála)

Nový rok (sobota) – jako v neděli: 8:00 a v 10:00 s otcem arcibiskupem; příští neděle je beze změny.

 • Velké poděkování všem, kteří jste připravovali v katedrále vánoční svátky, těm, kdo stavěli betlém a zdobili stromky, uklízeli, kněžím za zpovědní službu v katedrále, kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům, schole a zvláštní poděkování za nás všechny MUDr. Ondřejovi Chlupovi a všem dětem a mladým za přípravu Živého betléma. Všem velké Pán Bůh zaplať.

 • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

 • V kryptě katedrály probíhá výstava betlémů. Časy, kdy je otevřeno jsou na vývěsce a na webu.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Všechny vás co nejsrdečněji zvu na Živý Betlém ke katedrále. Viz výše…

 • Mše svaté v tomto týdnu budou takto: středa v 18:00. Na Silvestra děkovná mše svatá v 16:30. V sobotu na Nový rok v 8:30 a v neděli v 8:30

 • Velké poděkování všem, kdo jste jakkoliv pomáhali s přípravou vánočních svátků.

 • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.