Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 31.10. do 7.11.2021

NEDĚLE 31.10.2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ 03:00 → 02:00)
08:00 katedrála Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na daný úmysl (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 85, 60, 30 a 20 let života  (P. Ladislav Švirák)
14:30 HŘBITOV DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
17:30 Centrum Alleti Přednáška: O synodalitě v církvi Přednáška P. ThLic. Josefa Mikuláška Ph.D., diecézního koordinátora Synody 2021 - 2023. Aula Centra Alleti
PONDĚLÍ 1.11.2021 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - DOPORUČENÝ SVÁTEK
07:00 katedrála Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Bohumila Zdařila a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ  ARCIBISKUP JAN 
Za + Stanislavu Kašparovu   (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 2.11.2021 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
07:00 katedrála Za + maminku Jiřinu Škrabalovu a jejího + vnuka Jiřího Škrabala  (P. Jan Čukáš)
15:30 katedrála Za všechny zemřelé klienty Charity Olomouc a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za všechny věrné zemřelé  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ - ARCIBISKUP JAN
Za + přátele Jana a Miroslava  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 3.11.2021 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
07:00 sv. Anna Za + Antonína a Věru Bajerovy  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za + Marka Zmeškala  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 4.11.2021 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za + rodinu Machalovu a Strnadovu (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za všechny řeholní sestry  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 5.11.2021 PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 6.11.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + Zdenku Voráčovu (1. výročí)  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 7.11.2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu Němcovu a Ditu s rodinou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála (mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi) Za + Václava a Marii Růžičkovy, Jana a Ludmilu Misařovy a Miluši a Antonína Muchovy  (P. Ladislav Švirák)