Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 1.10. do 9.10.2022

SOBOTA 1.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 75 let Mons. Bohumíra Vitáska s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 
PONDĚLÍ 3.10.2022 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Rusovy a Boží požehnání pro živé rodiny  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 4.10.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
07:00 sv. Anna Za + manžela Pavla, švagra Mariana a Milana, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 5.10.2022 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 6.10.2022 ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Kolaříkovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
16:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler - pouť Policie České Republiky 
Za uzdravení manželky Libuše  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 7.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 8.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Šimčíkovu  (P. Jiří Koníček)
15:00 Nové Sady ADORAČNÍ DEN - adorace NSO v 16:30 zakončení a sv. požehnání (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner - investitura řádu Božího hrobu
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
 • Velice děkuji všem statečným ženám i mužům za včerejší úklid fary.

 • V úterý 4. 10. začíná u sester františkánek kurz Alfa. Na vývěsce i na farním webu jsou veškeré informace i kontakty k přihlášení.

 • Ve čtvrtek bude v katedrále v 16:00 pouť Policie ČR. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace ani mše svatá.

 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. První setkání bude v pátek 14. 10. v 19:00 na faře.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Pokud bude dnes odpoledne příznivé počasí, plánujeme podzimní procházku s pouštěním draků od 14:30 na Pohořanech.

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 mše svatá.

 • Potřebovali bychom posílit řadu našich lektorů. Pokud byste se chtěli připojit k četbě Božího Slova při mši svaté, ať už ve všední dny, nebo v neděli, prosím kontaktujte Veroniku Hanákovou.

 • Biblické hodiny se konají 1x za 14 dní vždy ve středu po mši svaté na faře. Ty nejbližší budou 5. října a  října. 

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.


Holice:

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • V sobotu má naše farnost Adorační den. Příležitost k osobní adoraci bude od 15:00 do 16:30. V 16:30 pak bude společné zakončení adorace a svátostné požehnání.