Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 16.4. do 24.4.2022

SOBOTA 16.4.2022 BÍLÁ SOBOTA
20:00 Hodolany VELIKONOČNÍ VIGILIE  (P. František Dobeš)
20:00 katedrála VELIKONOČNÍ VIGILIE - pontifikální arcibiskup Jan
Za dómské ministranty, scholu a sbor  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 17.4.2022 NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (SBÍRKA NA KNĚŽSKÉ PLATY)
08:00 katedrála Žehnání pokrmů // Za neteř Radmilu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Žehnání pokrmů // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Žehnání pokrmů - pontifikální arcibiskup Jan 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná 
PONDĚLÍ 18.4.2022 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:00 katedrála Za prohloubení víry a nalezení pokoje  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 19.4.2022 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná  (P. Ladislav Švirák)
STŘEDA 20.4.2022 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Za vyléčení a uzdravení z vážné nemoci  (P. Jiří Koníček)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaní  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Menšíkovu a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Žofii a Ladislava Novotných a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 21.4.2022 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření. Od 17:30 korunka k Božímu milosrdenství 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 22.4.2022 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Stříteckých a Hrachovcovu  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za + Františku Kovaříkovou, manžela a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 23.4.2022 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:00 sv. Anna Za + Ludmilu Horákovou  (P. Jiří Koníček)
13:00 katedrála Svatební obřad: Roman Fasolo a Magdaléna Výskalová
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství - zpívaná  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 24.4.2022 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (P. Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tichých a Mikešovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Novéna k Božímu milosrdenství – ode dneška do soboty vždy od 17:30 (zpívaná) a v neděli 24. 4. zakončíme mší svatou v 10:00.

 • Dnes ještě můžete odevzdat krabičky s postní almužnou v sakristii.

 • Dnes se koná při všech bohoslužbách sbírka na kněžské platy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Upřímně děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem připravovali Velikonoce v katedrále. Velké díky kněžím za zpovědní službu, ministrantům, zpěvákům, varhaníkům, kostelníkům, květinářkám a v neposlední řadě všem, kdo jste pomáhali s úklidem.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná při všech bohoslužbách sbírka na kněžské platy.

 • Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela. Díky všem dárcům.

 • Upřímně děkuji všem, kdo jste připravovali Velikonoce v kostele – panu kostelníkovi, ministrantům, zpěvákům, díky za květinovou výzdobu a úklid …

 • Pozvání k modlitbě Novény k Božímu milosrdenství – viz výše