Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 28.5. do 5.6.2022

SOBOTA 28.5.2022 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Josefa a Marii Čeganovy  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 29.5.2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a + P. Leopolda Dýmala (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany volný úmysl  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + manžele Eriku a Františka Zukalovy, jejich rodiče a žijící děti s rodinami  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 30.5.2022 SV. ZDISLAVY
07:00 sv. Anna Za + Antonii Hanákovou a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 31.5.2022 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 1.6.2022 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovou a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + Květoslavu a Jana Rumanovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + doc. Jindřicha Schulze, živou rodinu a středisko pečovatelské služby Charity Olomouc (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 2.6.2022 ČTVRTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za rodinu Pilmajerovu, Huňkovu a potomky  (P. František Dobeš)
PÁTEK 3.6.2022 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + Václava Vybírala, jeho + rodiče a bratra (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 4.6.2022 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + P. Ladislava Tichého  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební mše: Marek Lichter a Pavla Pokoráková  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Vigilie Seslání Ducha Svatého - Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.6.2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO // SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI
08:00 katedrála Za uzdravení a Boží požehnání pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ - pontifikální arcibiskup Jan 
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany ve světě činí 15 861 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se při všech bohoslužbách koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

 • V tomto týdnu je první pátek. Večerní mše svatá je opět obětována za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence naší farnosti. Přijďte se za ně pomodlit.

 • Sobota je také první v měsíci. Proto bude také večerní mše v 18:00 a před tím od 16:00 Mariánské večeřadlo.

 • Příští neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude otec arcibiskup při desáté mši svaté udělovat svátost biřmování.

 • Letošní Farní den se bude konat v neděli 19. června od 15:00 v parkánu u katedrály. Všechny vás mladé i zralé srdečně zvu. Tuto neděli po desáté mši požehnám vaše dopravní prostředky.

 • VSTUPENKY PRO ZAPOJENÉ DO TKS 2022 Charita Olomouc zajistila volné vstupenky pro všechny tříkrálové koledníky, vedoucí skupinek a místní asistenty, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 2022. Vstupenky je možné si rezervovat od 30. května 13:00 do 6. června 17:00 nebo do naplnění kapacity na adrese: bit.ly/rezervaceAquapark Letos nově mohou využít i dospělí nad 18 let. Přidělení vstupenek bude potvrzeno emailem. Dotazy směřujte na tks@olomouc.charita.cz

 • NOC KOSTELŮ se letos koná v pátek 10. června od 18:00. Děkuji všem, kteří se už zapojili. Pokud by se chtěl ještě někdo zapojit do organizace, přihlaste se u Mgr. Petry Otýpkové - Petra.Otypkova@centrum.cz nebo 731 402 036. Předem všem děkuju za ochotu.

 • O letošních prázdninách se opět budou konat pro děti ve věku 1. – 5. třída PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V NAŠÍ FARNOSTI – ve farním domě. Podrobnosti najdete na vývěsce. Cena za turnus je 1 500 Kč. Přihlášky je třeba odevzdat do 15. 6. 2022 na faře.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany ve světě činí 5 750 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli se v naší diecézi koná sbírka na církevní školy.

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude Adorace Nejsvětější Svátosti a zároveň příležitost ke svaté zpovědi. Od 18:00 pak mše svatá.

 • V pátek června 2022 proběhne Noc kostelů. Kdo by se chtěl zapojit do tvorby večerního rozjímání, stále je možnost. Příspěvky je potřeba zaslat, či odevzdat do této středy, aby se stihla připravit data k tisku knížečky. Kdo by byl ochotný v podvečer vypomoci se službou hlídání v chodbičce našeho kostela, napište se prosím do tabulky, která je připravená na stolku. Jde převážně o to přivítat příchozí, popovídat si s těmi, kteří mají zájem. Atmosféra bývá velmi pěkná.