Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 23.7. do 31.7.2022

SOBOTA 23.7.2022 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
08:00 sv. Anna volný úmysl  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 24.7.2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Hanku Dvořákovou  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Bohdanu Sokolíkovou, živou a + rodinu Sokolíkovu, Macháčkovu a Chromcovu a za uzdravení nemocných (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 25.7.2022 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 26.7.2022 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za přátele a dobrodince  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 27.7.2022 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
07:00 sv. Anna Za šťastný návrat blízkých  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 28.7.2022 ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Julku Vítkovou a hladký průběh operace a uzdravení (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 29.7.2022 PAMÁTKA SV. MARTY
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Antonii a Valentina Zdráhalovy a duše v očistci  (P. František Dobeš)
SOBOTA 30.7.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Martu a Jozefa Marekovičovy  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební obřad: Jan Cepák a Barbora Holíková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 31.7.2022 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Stanislava Lánského (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za Jiřího Horáka a za živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
  • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

  • Farní evangelizační buňka zve v době prázdnin k nedělní tiché adoraci do katedrály – eucharistické kaple vždy od 19:00 do 20:00

  • V sakristii katedrály v těchto dnech probíhá instalace zrestaurovaného kamenného lavaba. V tomto týdnu se v sakristii katedrály bude stavět lešení před výmalbou.

  • Děkuji všem, kteří zorganizovali páteční farní pouť.

  • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.