Fotogalerie - Turista

1.března 2012 - 3.března 2013

Horní náměstí Olomouc

Takto vypadaly fotky, které byli pořízené pomocí speciální hůlky magie.

1.12.2013

Žehnání adventních věnců 2013

Na první neděli adventní dómský farář, P. Ladislav Švirák, požehnal adventní věnce.

22.12.2013

Předávání Betlémského světla

V neděli 22. prosince 2013 otec arcibiskup Mons. Jan Graubner předával betlémské světlo, které si mohli do svých domovů odnést všichni účastníci mše svaté.

25.12.2013

Boží Hod Vánoční

Slavnostní mši sv. o Slavnosti Narození Páně (na Boží Hod Vánoční) předsedal arcibiskup Jan Graubner. Koncelebrovali: pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, dómský farář P. Ladislav Švirák, prezident ACHO Bohumír Vitásek a další kněží. Hudební doprovod zajistil Dómský chrámový sbor a pozvaní hosté pod vedením Ing. Jana Kupky.

1.1.2014

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Na Nový rok připadá Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mši svaté předsedal otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, hudební doprovod liturgie zajistil Dómský chrámový sbor a přizvaní hosté.

24.12.2013

Půlnoční mše sv.

Půlnoční mši sv. předsedal otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Hudební doprovod slavnostní liturgie zajistil Dómský chrámový sbor a pozvaní hosté.

6.1.2014

Slavnost Zjevení Páně

O Slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) mši svaté předsedal otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Požehnal vodu, křídu a kadidlo. V letošním roce byla slavnost spojena i s Tříkrálovou sbírkou, jejíž výtěžek jde na pomoc lidem v nouzi.

5.3.2014

Popeleční středa 2014

Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Mši sv. v katedrále sv. Václava v Olomouci i s udílením popelce na znamení pokání a obrácení předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Promluvu pronesl Mons. Josef Hrdlička, světící biskup.

8.3.2014

Představení katechumenů 2014

V sobotu 8.3.2014 se do katedrály sv. Václava v Olomouci sjeli katechumeni z celé Arcidiecéze, kde byli představeni otci arcibiskupovi, Mons. Janu Graubnerovi a přijati mezi čekatele křtu.

16.3.2014

Den s Chiarou Lubichovou-mše svatá

V neděli 16. března 2014 jsme si připomínali 5. výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokolare. Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a Metropolita moravský.

28.2.2014

Farní ples 28.2.2014

V pátek 28.2.2014 8. skautské středisko Vládi Tylšara a Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc pořádala farní ples-společenský večer. Nechybělo předtančení, farní divadlo ani tombola. K tanci i poslechu hrála skupina Olomoučané. Fotogalerie je tentokrát k dispozici formou odkazu: http://pavellachman.zonerama.com/Album/278296

19.3.2014

Slavnost sv. Josefa 2014

Ve středu 19.3.2014 jsme v katedrále prožívali Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a pěstouna Ježíše Krista. Mši svaté předsedal pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.

10.4.2014

Slavnostní zahájení výstavy v kryptě

V pátek 25.4.2014 v 17:00 bude v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci slavnostně zahájena výstava "Jan XXIII., Jan Pavel II. - Dělníci na vinici Páně", realizovaná u příležitosti svatořečení obou papežů.
Expozici v kryptě katedrály můžete shlédnout od 26.4. do 28.9., v út - so 10:00-13:00, 14:00-17:00, v ne 11:00-17:00.

13.4.2014

Květná neděle 2014

Na Květnou neděli si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Tehdy ho lidé vítali, neboť Mesiáš byl v jejich představách spíše politik, vysvoboditel z nadvlády Říma.

17.4.2014

Missa Chrismatis 2014

Při Missa Chrismatis kněží (arci)diecéze obnovují své kněžské sliby. Zároveň bývají svěcené oleje. Mši sv. v katedrále sv. Václava v Olomouci předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

17.4.2014

Zelený čtvrtek 2014

Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Páně s apoštoly.

18.4.2014

Pašije 18.4.2014

Příběh odsouzení a ukřižování Krista ztvárňují i Pašije. Na Velký pátek 18.4.2014 nám tuto událost přiblížilo dómské spolčo mladých.

18.4.2014

Velkopáteční obřady 2014

Při obřadech Velkého Pátku si připomínáme umučení a smrt Ježíše Krista a uctíváme kříž, na kterém za nás Spasitel zemřel.

19.4.2014

Velikonoční Vigilie 2014

Bílá Sobota je dnem, kdy Ježíš odpočíval v hrobě. Vigilie, neboli bdění, je očekávání Kristova Vzkříšení. Během Vigilie bývá udělován křest dospělým.

20.4.2014

Velikonoční neděle 2014

Na Boží Hod velikonoční slavíme Vzkříšení Krista. Tento den bývají při mši sv. svěceny i pokrmy.

25.4.2014

Slavnostní zahájení výstavy v kryptě

V pátek 25.4.2014 byla v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci slavnostně zahájena výstava "Jan XXIII., Jan Pavel II. - Dělníci na vinici Páně" u příležitosti svatořečení obou papežů.
Expozici v kryptě katedrály můžete shlédnout v út-so 10:00-13:00, 14:00-17:00 a ne 11:00-17:00

6.5.2014

Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

V úterý 6.5.2014 se Olomoučané sešli v katedrále na Městské pouti ke sv. Janu Sarkanderovi. Mši svatou celebroval P. Dominik Duka OP, kardinál a primas český, společně s českými a moravskými biskupy, kteří se u příležitosti setkání České biskupské konference setkali tentokrát v Olomouci.

6.5.2014

Otcové biskupové na výstavě v kryptě

Po městské pouti ke sv. Janu Sarkandrovi otcové biskupové zavítali i do krypty katedrály, kde shlédli výstavu "Jan XXIII., Jan Pavel II. - Dělníci na vinici Páně".

10.4.2014

Skládačka k výstavě v kryptě

Skládačka pro putování po jednotlivých expozicích výstavy "Jan XXIII., Jan Pavel II. - Dělníci na vinici Páně" ke stažení. Poutníci vedle zajímavých informací mohou odpovědět na otázky uvedené ve skládačce.

23.5.2014

Noc kostelů 2014

V pátek 23.5.2014 byla v katedrále sv. Václava i kapli sv. Anny Noc kostelů. Letos obě uvedená místa navštívilo 4100 návštěvníků. Zájmu se těšil i zvon sv. Václava v Jižní věži, kam zavítalo 552 lidí. Nechyběl ani předprogram pro nejmenší děti v parčíku u katedrály.

25.5.2014

První svaté přijímání 2014

V neděli 25. května 2014 přijalo poprvé Pána Ježíše ve svátosti oltářní 8 dětí.

29.5.2014

Slavnost Nanebevstoupení Páně 2014

Ve čtvrtek 29.5.2014 jsme si v katedrále sv. Václava v Olomouci připomínali Nanebevstoupení Páně. Mši sv. předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

8.6.2014

Slavnost Seslání Ducha svatého 2014

O Slavnosti Seslání Ducha svatého dne 8.6.2014 v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského přijalo svátost biřmování 97 biřmovanců.

21.6.2014

Jáhenské svěcení 2014

Dne 21.6.2014 přijalo z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera jáhenské svěcení 5 mužů.
Další fotografie ze slavnosti, které nafotil Dominik Novák, jsou k dispozici zde:
http://clovekavira.zonerama.com/Album/357976

28.6.2014

Kněžské svěcení

V sobotu 28.6.2014 Mgr.et Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. a Mgr. František Ponížil přijali z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, kněžské svěcení.
Další fotografie, od Dominika Nováka, jsou k dispozici zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665340300219266.1073742005.375130312573601&type=3 .

21.6.2014

Farní den 2014

V sobotu 21.6.2014 od 15:00 jsme v parčíku u katedrály sv. Václava společně prožili farní odpoledne.

30.6.2014

Výročí posvěcení katedrály 2014

Dne 30.6.2014 jsme si připomněli výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci (30.6.1131 ji posvětil biskup Jindřich Zdík). V těchto dnech by se dožil P. Josef Olejník 100 let. U této příležitosti liturgii doprovodil sbor z Velké Bystřice, který P. Olejník vedl. Po skončení slavnostní bohoslužby sbor zazpíval skladby, jejichž autorem byl především P. Olejník. Další fotografie z této slavnosti, které pořídil Dominik Novák, jsou ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666301586789804.1073742017.375130312573601&type=1

6.9.2014

Dny evropského dědictví 2014

Dne 6.9.2014 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Dny evropského dědictví. Do katedrály zavítalo 1835 návštěvníků. Kryptu shlédlo 822 osob, ke zvonu Václav v hlavní, Jižní věži, vystoupalo celkem 829 lidí.

21.9.2014

Uctění relikvie sv. Jana Maria Vianneye

V neděli 21.9.2014 do Olomouce připutovala relikvie, srdce sv. Jana Maria Vianneye, faráře z Arsu. Tento kněz a světec, který žil v letech 1786-1859, byl vyhledávaným zpovědníkem, lidé byli ochotni putovat za ním i několik dní. V místech, kde ostatky P. Vianneye byly přítomny, jsou zaznamenána mnohá obrácení. Den byl zakončen společnou adorací.

28.9.2014

Slavnost svatého Václava 2014

V neděli 28.9.2014 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost sv. Václava, patrona naší vlasti i diecéze. Do katedrály téhož dne putovali i bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře, aby se zde modlili za naše rodiny a nová duchovní povolání. Slavnostní den byl ukončen zpívanými nešporami. Další fotografie od Pavla Langera a Zdenka Ovčačíka jsou ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712285698858059.1073742104.375130312573601&type=3 .

1.11.2014

Slavnost všech svatých 2014

V sobotu 1.11.2014 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost všech svatých. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Další fotografie, tentokrát od Ing. Pavla Langera, jsou ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735953189824643.1073742136.375130312573601&type=3 .

2.11.2014

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2014

V neděli 2.11.2014 jsme vzpomínali na všechny věrné zemřelé. Mši svaté předsedal Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého. Svým zpěvem liturgii doprovázel Dómský chrámový sbor.

17.8.-23.8.2014

Farní tábor 2014

V předposledním srpnovém týdnu jsme v Újezdě u Uničova prožívali farní tábor. Tentokrát jsme se vydali po stopách pirátů z Karibiku.

30.11.2014

Žehnání adventních věnců

O první neděli adventní, dne 30.11.2014 byly při mši svaté požehnány adventní věnce.

14.12.2014

Pozvánka na Živý Betlém

Dómská mládež Vás srdečně zve na Živý Betlém!

21.12.2014

Předávání Betlémského světla 2014

O čtvrté neděli adventní, 21. prosince 2014, bylo při mši svaté předáno Betlémské světlo, které si mohli účastníci odnést do svých domovů. Mši sv. předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie, které pořídil Dominik Novák, jsou ke shlédnutí zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761630897256872.1073742218.375130312573601&type=1

24.12.2014

Půlnoční mše svatá 2014

Ve středu 24.12.2014 jsme v katedrále při "Půlnoční" mši svaté očekávali Ježíšovo narození. Slavnostní liturgii předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod obstaral Dómský chrámový sbor a hosté.

25.12.2014

Boží Hod Vánoční 2014

Na Boží Hod Vánoční dne 25. prosince 2014 jsme se radovali z Ježíšova narození.

1.1.2015

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Mše svatá 1. ledna je věnována Matce Boží Panny Marie, z níž se narodil náš Spasitel.

26.12.2014

Živý Betlém 2014

Dómská mládež ve dnech 25. a 26. prosince 2014 představila příběh Ježíšova Narození v Betlémě.

6.1.2015

Slavnost Zjevení Páně 2015

Dne 6. ledna 2015 jsme v katedrále prožívali Slavnost Zjevení Páně, která je všeobecně známá spíše pod názvem Svátek Tří Králů. Tento den si připomínáme tři Mudrce z Východu, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši. Při slavnostní bohoslužbě, které předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup, byly posvěceny voda, křída a kadidlo.
Další fotografie z této Slavnosti, které pořídil Dominik Novák, jsou ke zhlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773069179446377.1073742259.375130312573601&type=3

10.2.2015

Hledáme průvodce pro doplnění týmu na sezonu 2015

Hledáme další průvodce pro katedrálu sv. Václava v Olomouci a kryptu na sezonu 2015. Těšíme se na Vás!

31.1.2015

Dětský farní karneval 2015

V sobotu 31.1.2015 Římskokatolická farnost Sv. Václava Olomouc, Římskokatolická farnost Olomouc - Hodolany a Římskokatolická farnost Olomouc - Nové Sady pořádaly farní karneval. Moderátoři letos děti pozvali do faraonovy říše. Nechyběly ani hry, soutěže, masky pohádkových postav.

18.2.2015

Popeleční středa 2015

Popeleční středa zahajuje 40ti denní půst, kdy se připravujeme na slavení Velikonoc. Při mši sv. bývá udílen Popelec, který nám připomíná naši časnost, pomíjivost a zároveň vyjadřuje pokání.

21.2.2015

Představení katechumenů 2015

V sobotu 21.2.2015 byli otci arcibiskupovi, Mons. Janu Graubnerovi, představeni katechumeni Olomoucké arcidiecéze, kteří byli zároveň přijati za čekatele křtu.

18.2.2015

Farní společenský večer

V sobotu 18.2.2015 jsme v U-klubu prožívali Společenský večer, který organizovalo 8. Skautské středisko Vládi Tylšara společně s naší farností.
Nechyběla tombola, ani divadlo.

31.3.2015

Pohřeb P. Františka Petríka

V úterý 31. března 2015 jsme se v katedrále sv. Václava v Olomouci rozloučili s P. Františkem Petríkem. P. František Petrík žil v naší farnosti. Mnohé duchovně doprovázel, na manželství připravil řadu snoubenců. Jako biskupský delegát pro trvalé jáhny měl na starosti celoživotní formaci jáhnů. Staral se také o vězně.

2.4.2015

Missa Chrismatis 2015

Ve čtvrtek 2.4.2015 v 9:30 začala Missa Chrismatis, při níž Mons. Jan Graubner, arcibiskup, požehnal olej katechumenů, křižmo a pomazání nemocných. Kněží z celé arcidiecéze také obnovili své kněžské závazky.
Další fotografie, které pořídil Ing. Pavel Langer, najdete zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824473097639318.1073742385.375130312573601&type=3

2.4.2015

Zelený čtvrtek 2015

Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední Večeři Páně, kterou Ježíš prožíval s apoštoly.
Další fotografie, které pořídil Dominik Novák, jsou ke zhlédnutí zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824152191004742.1073742379.375130312573601&type=3

3.4.2015

Velký pátek 2015

Na Velký Pátek si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. Velkopáteční obřady v katedrále sv. Václava v Olomouci probíhaly v pátek 3.4.2015.
Další fotografie, od Ing. Pavla Langra, jsou ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825127530907208.1073742396.375130312573601&type=3

4.4.2015

Velikonoční vigilie 2015

O Velikonoční vigilii, lidově označované jako Bílá sobota, čekáme na vzkříšení Ježíše Krista. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v katedrále sv. Václava v Olomouci udělil svátost křtu 13 dospělým lidem.
Další fotografie, od Ing. Pavla Langra, jsou ke shlédnutí zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825722434181051.1073742407.375130312573601&type=3

5.4.2015

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015

V neděli 5.4.2015 jsme slavili Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

3.4.2015

Pašije 2015

V chórové kapli v katedrále sv. Václava v Olomouci dómská mládež ztvárnila příběh odsouzení a umučení našeho Pána Ježíše Krista.

6.5.2015

Pouť ke Sv. Janu Sarkanderovi

Ve středu 6.5.2015 jsme v katedrále putovali ke sv. Janu Sarkanderovi. Slavnostní mši svaté předsedal otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.

10.5.2015

První svaté přijímání 2015

V neděli 10.5.2015 v katedrále Sv. Václava v Olomouci 15 dětí poprvé přijalo Pána Ježíše.

15.5.2015

Slavnost Nanebevstoupení Páně 2015

Ve čtvrtek 15.5.2015 jsme prožívali Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mši svaté předsedal světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

29.5.2015

Noc kostelů 2015

V pátek 29.5.2015 jsme v katedrále sv. Václava a v kapli sv. Anny prožívali Noc kostelů. Rodiče s malými dětmi se v parčíku u katedrály mohli zúčastnit Předprogramu pro děti. Spolčo mladých naší farnosti mělo pro ně na stanovištích připravené zajímavé úkoly. Kaple sv. Anny patřila maminkám z Hnutí modliteb matek. Příchozí mohli zapálit svíčku a poděkovat za své děti. Protože letos máme rok zasvěceného života, při procházce katedrálou po vlastní ose se lidé mohli setkat i s řeholnicemi. Některé z nich si připravily prezentaci věnovanou jejich kongregaci. Nechybělo vystoupení mládežnické scholy DUNA, zpěvy ani varhany. V jižní věži návštěvníci měli možnost shlédnout zvon Václav, který je nejtěžším zvonem na Moravě.

15.5.2015

Diecézní eucharistický kongres 2015 - pátek

V pátek 15.5.2015 se v rámci Diecézního eucharistického kongresu v katedrále sv. Václava v Olomouci setkaly děti, které chodí do náboženství. Měly možnost shlédnout výstavu "Smlouva nová a věčná", instalovanou v kryptě a Arcidiecézním muzeu. Vyvrcholením byla adorace a mše svatá.

16.5.2015

Diecézní eucharistický kongres 2015 - sobota

V sobotu 16.5.2015 Diecézní eucharistický kongres pokračoval. V olomouckých kostelích byly pro účastníky připraveny přednášky a duchovní program. Vyvrcholením kongresu byla pontifikální mše svatá v katedrále, které předsedal otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.

24.5.2015

Slavnost Seslání Ducha svatého 2015

V neděli 24.5.2015 o Slavnosti Ducha svatého z rukou otce arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera, přijalo svátost biřmování 80 biřmovanců.

27.6.2015

Svěcení kněží 2015

V sobotu 27.6.2015 z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, v katedrále sv. Václava v Olomouci přijalo kněžské svěcení 5 jáhnů.

30.6.2015

Výročí posvěcení katedrály 2015

Dne 30.6. si připomínáme posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci. Roku 1131 ji posvětil biskup Jindřich Zdík. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.5.2015

Pouť prvokomunikantů 2015

Dne 2.5.2015 se děti, které se připravovaly k Prvnímu svatému přijímání, vydaly na pouť na Hostýn. Pomodlily se křížovou cestu, cestu světla a nechyběla ani mše svatá.

2015

Dětská scholička DomiNo

V naší farnosti máme dětskou scholičku DomiNo. Děti ve věku 5-12 let zejména při mších svatých pro děti chválí Pána Ježíše ukazovací písničkou. Kromě nedělních bohoslužeb svým zpěvem doprovází například Křížovou cestu. Letos se setkaly i při závěrečném pikniku v parčíku u katedrály, kde na ně čekaly hry a soutěže.

11.7.2015

Jáhenské svěcení 2015

V sobotu 11.7.2015 z rukou Mons. Josefa Hrdličky, pomocného světícího biskupa, přijali tři bohoslovci jáhenské svěcení.

31.7.2015

Pohřeb pana Josefa Vlčka

V pátek 31.7.2015 jsme se v katedrále sv. Václava v Olomouci rozloučili s panem Josefem Vlčkem, který zemřel ve věku 95. let. Pan Josef Vlček byl po celý svůj život, za všech okolností, věrný víře i církvi. Dlouhá léta stál v čele Matice Cyrilometodějské. Mši sv. předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, homilii pronesl světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

14.6.2015

Farní den 2015

V neděli 14.6.2015 jsme na parkánech u katedrály společně prožívali farní den.

18.6.2015

Závěrečný táborák pro děti z náboženství

Ve čtvrtek 18.6.2015 byl na parkánech katedrály táborák pro děti, které ve školním roce 2014/2015 navštěvovaly v naší farnosti náboženství.

12.9.2015

Dny evropského dědictví 2015

V sobotu 12.9.2015 v katedrále sv. Václava probíhaly Dny evropského dědictví. Návštěvníci si mohli projít katedrálu po vlastní ose nebo se připojit k výkladu průvodců. Otevřená byla také krypta a zpřístupněn zvon Václav v Jižní věži. Díky příznivému počasí svoji krásu nabídly i květy na parkánových zahradách. Kratší koncert na varhany byl pro návštěvníky milým překvapením.

14.9.2015

Svátek Povýšení svatého kříže 2015

V pondělí 14.9.2015 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci Svátek Povýšení svatého kříže. Bohoslužbě předsedal arcibiskup Mons. Jan Graubner, homilii pronesl pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Mše svatá zároveň byla zároveň sloužena za zemřelého biskupa Josefa Vaňáka.

18.9.2015

Pohřeb Mons ICLic doc Františka Poláška

V pátek 18.9.2015 jsme se loučili s Mons. ICLic. doc. Františkem Poláškem, Th.D. P. Polášek byl oficiálem Interdiecézního soudu v Olomouci a žil na území naší farnosti. V Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc míval Biblické hodiny. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, homilii pronesl Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup.

22.9.2015

Pohřeb Mons Milána Kouby

V úterý 22.9.2015 jsme se v katedrále sv. Václava v Olomouci rozloučili s Mons. Milánem Koubou, papežským prelátem, bývalým generálním vikářem Arcibiskupství olomouckého. Pohřební liturgii předsedal Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

28.9.2015

Slavnost svatého Václava 2015

V pondělí 28.9.2015 jsme v katedrále prožívali Slavnost svatého Václava, patrona České republiky i olomoucké arcidiecéze, jemuž je zasvěcena i náš chrám. Mši sv. předsedal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup. Slavnostní liturgii tentokrát doprovodil chrámový sbor z Morkovic. Po mši svaté byla možnost celodenní adorace, jejíž společné zakončení začalo v 17:15 a po ní následovaly slavnostní zpívané nešpory (večerní chvály).

16.-22.8.2015

Farní tábor 2015

V týdnu od 16.8.2015 v Újezdě u Uničova probíhal farní tábor. Tentokrát nesl název "Kamelot" a jeho účastníci se toužili stát rytíři kulatého stolu.

31.10.2015

Svatohubertská mše 2015

V sobotu 31.10.2015 v 10:00 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v katedrále předsedal mši sv. ke cti sv. Huberta, patrona všech myslivců.

1.11.2015

Slavnost všech svatých 2015

V neděli 1.11.2015 jsme v katedrále prožívali Slavnost všech svatých. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.11.2015

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

V pondělí 2.11.2015 jsme v katedrále vzpomínali na všechny věrné zemřelé. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

4.12.2015

Roráty 2015

V pátek 4. prosince 2015 začaly roráty pro děti.

13.12.2015

Otevírání Svaté Brány

V neděli 13. prosince 2015 byla v katedrále slavnostně otevřena Svatá brána a zahájen tak Svatý rok Božího milosrdenství, který vyhlásil papež František. Slavnost začala v kostele Panny Marie Sněžné, odkud průvod pokračoval ke katedrále sv. Václava. Další fotografie jsou ke shlédnutí i na stránkách www.clovekavira.cz .

20.12.2015

Předávání Betlémského světla

V neděli 20. prosince 2015 připutovalo do katedrály sv. Václava v Olomouci Betlémské světlo. Přinesli je olomoučtí Skauti a předali Mons. Janu Graubnerovi, arcibiskupovi olomouckému a metropolitu moravskému a také představitelům veřejného života našeho kraje i města a významných institucí. Následně si betlémské světlo mohli odnést do svých domovů všichni účastníci slavnostní bohoslužby.

24.12.2015

Půlnoční mše svatá 2015

Štědrovečerní Vigilii, známou pod lidovým názvem Půlnoční mše svatá, podle doby Narození Páně v Betlémě, jsme v katedrále prožívali 24. prosince 2015. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod: Dómský chrámový sbor, Chorus Maurentis a orchestr.

25.12.2015

Boží Hod Vánoční 2015

Dne 25.12.2015 jsme se radovali z Narození Ježíše. Hod Boží Vánoční je známější spíše pod názvem První svátek Vánoční. Slavnostní liturgii předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, hudebně ji doprovodil chrámový sbor a orchestr.

25.-26.12.2015

Živý Betlém 2015

Ve dnech 25.-26.12.2015 Dómská mládež v katedrále seznámila návštěvníky s příběhem Ježíšova Narození v Betlémě.

1.1.2016

Slavnost Matky Boží Panny Marie

1. ledna 21016 jsme v katedrále prožívali Slavnost Matky Boží Panny Marie, při níž jsme prosili o její ochranu do nového občanského roku.
Další fotografie z této slavnosti byly pořízeny v rámci projektu Člověk a víra a jsou dostupné na www.clovekavira.cz . Jejich autorem je Ing. Pavel Langer.

6.1.2016

Slavnost Zjevení Páně 2016

Dne 6.1.2016 jsme v katedrále společně prožívali Slavnost Zjevení Páně. Tato událost je známá spíše pod názvem Tři Králů podle mudrců z Východu, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie z této slavnosti pořídil Dominik Novák v rámci projektu "Člověk a víra" a jsou ke zhlédnutí na www.clovekavira.cz .

5.12.2015

Putování za Svatým Mikulášem 2015

V sobotu 5. prosince 2015 děti putovaly za sv. Mikulášem. Sraz měly u Základní školy sv. Voršily. Cestou za Mikulášem musely překonávat mnoho nástrah. Putování završily v kapli Sv. Anny, kde na ně čekala také nadílka.

6.2.2016

Společenský večer 2016

V sobotu 6.2.2016 jsme v U-klubu prožívali společenský večer farnosti a 8. Skautského střediska Vládi Tylšara. K tanci i poslechu hrála skupina MIX BAND. Divadelní představení nás tentokrát pozvalo do pohádky O dvanácti měsíčkách. Skauti pro nás měli připravené artistické číslo a také taneční vstup. Dozvěděli jsme se tak, jak tančili v ráji Adam s Evou, lidé v pravěku, středověku, členové hnutí hippies a jak tančí mládež dnes. Nechyběla ani tombola a fotokoutek.
Další fotografie, které pořídil Petr Šimůnek, jsou ke shlédnutí zde: https://www.zonerama.com/petrsimunekcz/Album/1184334

10.2.2016

Popeleční středa 2016

Ve středu 10.2.2016 jsme v katedrále Svatého Václava v Olomouci vstoupili do čtyřicetidenního postního období, kdy se připravujeme na Velikonoce. Liturgii předsedal Mons. Josef Hrdlička, světící biskup. Svým zpěvem ji doprovodili Dómský chrámový sbor a také vysokoškolští studenti.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz a jejich autory jsou Dominik Novák a Pavel Langer.

13.2.2016

Představení katechumenů otci arcibiskupovi 2016

V sobotu 13. února 2016 byli otci arcibiskupovi, Mons. Janu Graubnerovi, představeni katechumeni olomoucké arcidiecéze, kteří letos o Velikonocích přijmou křest. Zároveň byli přijati mezi čekatele křtu.
Další fotografie, které pořídil Dominik Novák, jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

20.3.2016

Křížová cesta v katedrále

Během postní doby se v pátek a neděli společně modlíme Křížovou cestu a připomínáme si tak Ježíšovo putování na Golgotu. Při jejím vedení se střídají například řeholní sestry, zasvěcené osoby a jednotlivá společenství.

20.3.2016

Květná neděle 2016

Na Květnou neděli si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Davy jej tehdy s jásotem vítali, protože v něm viděli Mesiáše, který Židy osvobodí od nadvlády Římanů. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

20.3.2016

Vernisáž výstavy Člověk a víra

V neděli 20.3.2016 proběhlo slavnostní zahájení výstavy velkoformátových fotografií Člověk a víra. Přítomni byli otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, světící biskup Mons. Jan Hrdlička a v neposlední řadě i fotografové, kteří už několik let realizují projekt "Člověk a víra". Fotografie z této události jsou dostupné zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/f55e006f-2a40-476b-8030-b94f728d519f

24.3.2016

Missa Chrismatis 2016

Na Zelený čtvrtek 24.3.2016 se sjeli do katedrály sv. Václava v Olomouci kněží z celé Arcidiecéze, aby obnovili své kněžské sliby a závazky. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který předsedal bohoslužbě, zároveň posvětil oleje.
Další fotografie, pořízené v rámci projektu "Člověk a víra" jsou k dispozici zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/17d89afb-60ac-413c-bbcd-2b8c444ec082

24.3.2016

Památka Večeře Páně 2016

Na Zelený Čtvrtek si připomínáme Poslední Večeři Páně, kterou Ježíš prožíval s dvanácti apoštoly, před smrtí na kříži. Bohoslužbě v katedrále sv. Václava v Olomouci předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

25.3.2016

Obřady Velkého Pátku 2016

Na Velký Pátek si připomínáme umučení Páně na kříži. Obřadům uctívání kříže předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie, pořízené v rámci projektu Člověk a víra jsou k dispozici zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/c1545c12-fad6-484a-8ef2-2420d4d38c48

26.3.2016

Velikonoční Vigilie 2016

Na Bílou Sobotu, kdy očekáváme Ježíšovo Vzkříšení, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v katedrále sv. Václava v Olomouci udělil křest sedmnácti dospělým katechumenům.
Další fotografie, pořízené v rámci projektu Člověk a víra, jsou k dispozici zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/9eac9c80-d3b2-48bf-93d2-ab73e5cb20cc

27.3.2016

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016

Na Boží Hod Velikonoční si připomínáme Zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní bohoslužbu v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 27.3.2016 celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie, které byly pořízeny v rámci projektu Člověk a víra, jsou k dispozici zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/18ebceb1-e821-45a0-9351-1ce119c94ce0

17.4.2016

Investitura rytířů, dámy a kněze Řádu Božího hrobu

V neděli 17.4.2016 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Investituru Rytířů, dámy a kněze Řádu Božího Hrobu v Jeruzalémě.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Velmistr Řádu, Edwin Frederick kardinál O´Brien.
Bližší informace o Řádu Božího Hrobu v Jeruzalémě jsou k dispozici tady:
http://www.radbozihohrobu.cz/
Fotografie v rámci projektu Člověk a víra pořídil Pavel Langer, ke shlédnutí jsou zde:
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/7968b817-2a0a-49e9-885c-75b03b565edf

5.5.2016

Nanebevstoupení Páně 2016

Dne 5. května 2016 jsme si v katedrále sv. Václava v Olomouci připomněli Nanebevstoupení Páně. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, promluvu měl pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.

7.5.2016

Diecézní pouť ke Svatému Janu Sarkanderovi 2016

V sobotu 7.5.2016 v katedrále sv. Václava v Olomouci naše diecéze slavila poutní mši svatou, věnovanou Sv. Janu Sarkanderovi, který byl umučen a také svatořečen v Olomouci. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, homilii pronesl Mons. Josef Hrdlička, světící biskup.
Jako každý rok za práci pro církev byli vyznamenáni farníci z naší arcidiecéze.
Další fotografie z této slavnosti, které pořídil Pavel Langer, jsou ke shlédnutí na stránkách projektu "Člověk a víra": www.clovekavira.cz .

8.5.2016

Misionářka z Haiti

V neděli 8.5.2016, na Den matek, měla po mši svaté v 11:00 krátké slůvko sestra Renee, misionářka z kongregace Řádu sv. Josefa na Haiti. Sestra Renee má na starosti centrum pro postižené a podvyživené děti i školu pro nejchudší děti ze slumové oblasti.

15.5.2016

Slavnost Seslání Ducha svatého 2016

V neděli 15.5.2016 jsme v katedrále prožívali Slavnost Seslání Ducha Svatého, známou spíše pod názvem Letnice. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který bohoslužbě předsedal, udělil svátost biřmování 32 biřmovancům.

10.6.2016

Noc kostelů 2016

V pátek 10.6.2016 jsme v katedrále sv. Václava a kapli sv. Anny prožívali Noc kostelů. Zavítalo celkem 2300 lidí, ke zvonu Václav v Jižní věži vystoupalo 808 osob. Návštěvníci si mohli vychutnat hudební vstupy mládežnické scholy DUNA, hru na varhany i příčnou flétnu. Nechyběly ani předprogram pro děti, které si pro ně připravilo spolčo mladých, komentované prohlídky. Lidé také měli možnost se seznámit s činností Arcidiecézní charity a Charity Olomouc.

16.6.2016

Rozlučka dětí z náboženství se školním rokem 2016

Ve čtvrtek 16.6.2016 se děti z náboženství rozloučily se školním rokem 2015/2016. Nechybělo tradiční opékání špekáčků.

18.6.2016

Jáhenské svěcení 2016

V sobotu 18.6.2016 pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička udělil svěcení 5 jáhnům. Z toho 1 je kandidátem kněžství, 4 trvalí jáhni.

25.6.2016

Kněžské svěcení 2016

V sobotu 25. června 2016 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský udělil kněžské svěcení dvěma kandidátům kněžství.
Další fotografie z této události lze najít i na stránkách projektu "Člověk a víra" www.clovekavira.cz .

26.6.2016

Farní den 2016

V neděli 26.6.2016 jsme v parkánech u katedrály sv. Václava v Olomouci spolu prožívali farní odpoledne. Počasí nám přálo, děti si zahrály fotbal a projely se na koloběžkách či kolech.

Červen 2016

Dětská scholička DomiNo 2016

Dětská scholička DomiNo svým zpěvem a ukazovací písničkou také provází nedělní mše svaté, nejčastěji pro děti. Letos se podílela na doprovázení mše svaté, při niž šly děti z naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání. Nechyběla ani exkurze k varhanám přímo na kůru a závěrečný piknik, kde si zpěváčci vyrobili hudební trička.
Bližší informace o dětské scholičce DomiNo můžete najít v sekci Hudba.

29.1.2016

Farní karneval 2016

I v letošním roce Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc ve spolupráci s farností Olomouc-Hodolany pořádala karneval pro děti. Tentokrát se všichni vydali do Japonska.
Kvůli technickým problémům s nahráváním fotek jsou zatím provizorně k dispozici zde:http://svvaclavolomouc.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_2016/

28.9.2016

Slavnost svatého Václava 2016

Ve středu 28.9.2016 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost sv. Václava. Poutní mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Do katedrály zavítali představitelé veřejného života z celé Arcidiecéze olomoucké.

28.9.2016

Svatováclavské posvícení

V den Svátku svatého Václava jsme na parkánech u katedrály prožívali svatováclavské posvícení. Děti a mládež z naší farnosti si připravili divadelní představení o zavraždění svatého Václava, patrona České země, naší arcidiecéze i katedrály.

20.10.2016

Podzimní Flora v katedrále 2016

Ve dnech 20.-23.10.2016 probíhá v Olomouci Podzimní flora. Mezi rozkvetlé památky se letos zařadila i katedrála sv. Václava. Její krypta je otevřena v sobotu 22.10.2016 13:00 - 15:00 a v neděli 23.10.2016 12:00 - 17:00 a nabízí poslední možnost shlédnout i výstavu k 885. výročí posvěcení katedrály.

22.10.2016

Mše ke cti Svatého Huberta

V sobotu 22.10.2016 se v katedrále sv. Václava konala pouť ke Svatému Hubertovi, patronovi všech myslivců a lesníků. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie byly pořízeny v rámci projektu Člověk a víra a jsou dostupné na www.clovekavira.cz

30.10.2016

Pobožnost za všechny zemřelé 2016

V neděli 30.10.2016 od 14:30 na Ústředním hřbitově v Olomouci Neředíně probíhala pobožnost za všechny zemřelé, kterou tentokrát měla na starosti Římskokatolická farnost svatého Václava v Olomouci. Pobožnost vždy začíná v kapli a končí modlitbou u hrobů kněží a řeholníků.

1.11.2016

Slavnost všech Svatých 2016

Dne 1.11.2016 jsme prožívali v katedrále Slavnost všech Svatých. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.11.2016

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dne 2.11.2016 jsme v katedrále vzpomínali na všechny věrné zemřelé. Tento den je znám spíše pod názvem dušičky. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

13.11.2016

Uzavírání Svaté brány 2016

V neděli 13.11.2016 se i v katedrále sv. Václava v Olomouci uzavřela Svatá brána. Boží milosrdenství nám ale stále zůstává otevřené. Mši sv. předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další informace i fotografie jsou k dispozici na www.ado.cz a www.clovekavira.cz .

18.12.2016

Předávání Betlémského světla 2016

V neděli 18.12.2016 v katedrále sv. Václava probíhalo předávání Betlémského světla, které si mohli účastníci bohoslužby odnést do svých domovů. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

24.12.2016

Půlnoční mše 2016

O štědrovečerní vigilii 24. prosince očekáváme narození Ježíše Krista, našeho Spasitele. Slavnostní bohoslužbě, známé pod lidovým názvem "půlnoční" předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie byly pořízeny v rámci projektu www.clovekavira.cz .

25.12.2016

Boží Hod Vánoční 2016

Dne 25.12.2016 jsme se radovali z Narození Božího Syna.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

26.12.2016

Živý Betlém 2016

Ve dnech 25.12.2016 a 26.12.2016 dómská mládež ztvárnila příběh Narození Božího Syna, Ježíše Krista.
Další fotogalerie je dostupná na www.clovekavira.cz .

1.1.2017

Slavnost Matky Boží Panny Marie 2017

Na Nový rok si vyprošujeme nejen Boží požehnání do dalšího občanského roku, ale prožíváme také Slavnost Matky Boží Panny Marie.

6.1.2017

Slavnost Zjevení Páně 2017

V pátek 6. ledna 2017 jsme v katedrále prožívali Slavnost Zjevení Páně, která je známá spíše pod lidovým názvem Tři Králové, jenž se přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a požehnal vodu, křídu i kadidlo.

21.12.2016

Adventní koncert sboru Datio

Dne 21.12.2016 od 18:00 v katedrále sv. Václava v Olomouci měl adventní koncert dívčí pěvecký sbor Datio ze Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách.

4.12.2016

Putování za Svatým Mikulášem

Dne 4.12.2016 děti z naší farnosti stejně jako v minulých letech putovaly za Svatým Mikulášem.

27.2.2017

Výstava Člověk a víra - pozvánka

Srdečně Vás zveme na výstavu Člověk a víra, která bude v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci 2.4.-27.4.2017.
Otevírací doba výstavy: út - so 10:00-13:00, 14:00-17:00, ne 11:00-13:00, 14:00-18:00.

4.3.2017

Představení katechumenů otci arcibiskupovi 2017

V sobotu 4.3.2017 do katedrály sv. Václava v Olomouci přijelo okolo 95 katechumenů z celé Arcidiecéze olomoucké, kteří o letošních Velikonocích přijmou svátost křtu, a představili se Mons. Janu Graubnerovi, metropolitovi moravskému a arcibiskupovi olomouckému.

12.3.2017

Mše svatá za Chiaru Lubichovou

V neděli 12.3.2017 otec arcibiskup Jan Graubner v katedrále sv. Václava v Olomouci sloužil mši svatou za Chiaru Lubichovou, zakladatelku hnutí Fokolare, protože v těchto dnech si připomínáme výročí jejího úmrtí.

20.3.2017

Slavnost svatého Josefa 2017

19. března každoročně prožíváme Slavnost svatého Josefa, pěstouna Ježíše Krista. Protože letos uvedené datum připadlo na neděli - den Páně, slavnostní bohoslužbu v katedrále sv. Václava v Olomouci společně s kněžími celebroval emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička.

9.4.2017

Květná neděle 2017

Na Květnou neděli si připomínáme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé ho vítali s olivovými a palmovými ratolestmi jako Mesiáše, od něhož očekávali, že je osvobodí od římské nadvlády.

13.4.2017

Missa Chrismatis 2017

Na Zelený Čtvrtek dopoledne probíhá v katedrálách Missa Chrismatis. Kněží při ní obnovují své kněžské sliby a závazky, jsou také svěceny oleje katechumenů, pomazání nemocných a křižmo.

10.4.2017

Vernisáž výstavy Trinitas

Sdružení Trinitas 30 Vás srdečně zve na vernisáž výstavy "Okuzte a vizte" do krypty katedrály v neděli 30.4.2017 od 16:00.

13.4.2017

Zelený Čtvrtek 2017

Na Zelený Čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly, kde ustanovil slavení Eucharistie. Na znamení, že Ježíš přišel sloužit a ne vládnout, svým dvanácti učedníkům umyl nohy.
Další fotografie, pořízené sdružením Člověk a víra, jsou ke shlédnutí na www.clovekavira.cz .

14.4.2017

Velký Pátek 2017

Obřady Velkého Pátku si připomínáme Ukřižování Ježíše Krista - od odsouzení, přes křížovou cestu až po uložení do hrobu.
Další fotografie jsou ke shlédnutí na stránkách sdružení Člověk a víra www.clovekavira.cz .

15.4.2017

Bílá Sobota 2017

Na Bílou Sobotu prožíváme Velikonoční Vigilii. Ježíš přes den odpočíval v hrobě, očekáváme Jeho Vzkříšení. O Velikonoční Vigilii obvykle probíhá křest dospělých katechumenů. Letos byla udělena svátost křtu jednomu katechumenovi.
Další fotografie, které pořídilo sdružení Člověk a víra, jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

16.4.2017

Boží Hod Velikonoční 2017

Na Boží Hod Velikonoční se radujeme z Ježíšova Vzkříšení. V rámci slavnostní bohoslužby bývají žehnány i pokrmy, které obvykle patří na velikonoční stůl: vajíčka, beránek.
Další fotografie, které pořídilo sdružení Člověk a víra, jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

18.4.2017

Pohřeb Mons. Ericha Pepříka

V úterý 18.4.2017 v katedrále sv. Václava v Olomouci proběhlo poslední rozloučení s Mons. Erichem Pepříkem, bývalým generálním vikářem Arcibiskupství olomouckého a kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

6.5.2017

Pouť ke svatému Janu Sarkanderovi 2017

V sobotu 6.5.2017 byla v katedrále městská i diecézní pouť ke Sv. Janu Sarkanderovi, který zahynul mučednickou smrtí v Olomouci (kaple sv. Jana Sarkandera) a 21.5.1995 byl v naše městě kanonizován.

25.5.2017

Nanebevstoupení Páně 2017

Ve čtvrtek 25.5.2017 jsme prožívali slavnost Nanebevstoupení Páně. Mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

28.5.2017

První Svaté Přijímání 2017

V neděli 28.5.2017 dvanáct dětí v katedrále sv. Václava v Olomouci poprvé přijalo Pána Ježíše v Eucharistii.
Další fotografie jsou ke shlédnutí na www.clovekavira.cz .

4.6.2017

Slavnost Seslání Ducha svatého 2017

V neděli 4.6.2017 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Seslání Ducha svatého. Slavnostní bohoslužbu celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který 81 lidem udělil svátost biřmování. Další fotogalerie ze slavnosti je k dispozici na www.clovekavira.cz , kde budou i fotografie-dokumenty pro zúčastněné.

8.6.2017

Mše svatá pro kněze jubilanty 2017

Dne 8.6.2017 otec arcibiskup Mons. Jan Graubner předsedal mši svaté, která byla sloužena za kněze jubilanty. Jubilanté oslavili kulaté výročí od přijetí kněžského svěcení.

9.6.2017

Noc kostelů 2017

V pátek 9.6.2017 jsme v katedrále i kapli sv. Anny prožívali Noc kostelů. Spolčo mladých si připravilo předprogram pro děti a jejich rodiče, který byl věnován svaté Matce Tereze z Kalkaty. Návštěvníci katedrály si mohli vyslechnout rytmické písně v podání mládežnické scholy DUNA, Boží slovo i s varhanami, zpěv a varhany. Nechyběly ani komentované prohlídky, které příchozím nabídly exkurz do historie a významu olomoucké katedrály. Chórová kaple patřila Charitě Olomouc, která příchozí seznámila se svojí činností a kaple sv. Anny Arcidiecézní charitě Olomouc, jež letos představila domácí hospicovou péči. Jako tradičně byl zpřístupněn zvon Václav v hlavní, Jižní věži a parkánové zahrady. Ke zvonu vystoupalo 784 návštěvníků. Samotnou katedrálu navštívilo 2393 lidí, do kaple sv. Anny zavítalo 1176 osob.

17.6.2017

Svěcení jáhnů 2017

V sobotu 17.6.2017 z rukou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského přijali jáhenské svěcení čtyři muži. Jeden z nich je nyní trvalým jáhnem, ostatní směřují ke kněžství.

24.6.2017

Kněžské svěcení 2017

Vkládáním rukou Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, vysvětil na kněze jáhna Jana Berku.

25.6.2017

Farní den 2017

V neděli 25.6.2017 jsme společně prožili farní den. Tentokrát jsme přáli i kněžím, kteří stále nějakým způsobem působí při katedrále a zároveň v letošním roce slaví kulaté či půlkulaté životní jubileum.

24.9.2017

Socha Panny Marie z Fatimy 2017

V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Socha Panny Marie z poutního místa Fatima putuje po všech diecézích České republiky. V neděli 24.9.2017 socha připutovala i do katedrály sv. Václava v Olomouci. Pontifikální mši svatou v 10:00 celebroval Mons. Josef Hrdlička, emeritní biskup. Následoval další duchovní program, završený průvodem se sochou městem a pontifikální mší svatou od 16:30, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

28.9.2017

Slavnost Svatého Václava 2017

Ve čtvrtek 28.9.2017 jsme v katedrále prožívali Slavnost sv. Václava, patrona České republik, Arcidiecéze olomoucké i katedrály sv. Václava v Olomouci. Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který si letos připomíná i 25 let od intronizace.
Další fotografie ze slavnosti, které pořídilo sdružení Člověk a víra, jsou ke zhlédnutí zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/d70d49e6-e817-40b7-b2f6-cf6506afdeb6 .

14.10.2017

Svěcení biskupů

Dne 14.10.2017 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci po 27 letech prožívali svěcení biskupů. Biskupské svěcení z rukou Mons. Jana Graubnera, metropolity moravského a arcibiskupa olomouckého, přijali Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Spolusvětiteli byli brněnský biskup Vojtěch Cikrle a emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Další fotografie z této slavnosti jsou k dispozici na www.clovekavira.cz .
Podrobnější informace jsou dostupné na www.ado.cz , www.cirkev.cz .

1.11.2017

Slavnost Všech svatých 2017

Ve středu 1.11.2017 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Všech svatých. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.11.2017

Památka všech věrných zemřelých 2017

Ve čtvrtek 2.11.2017 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci vzpomínali na všechny věrné zemřelé. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, koncelebranty byli pomocní biskupové Mons. Josef Nuzík, Mons. Antonín Basler a další kněží.

26.11.2017

Slavnost Krista Krále 2017

V neděli 26.11.2017 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Krista Krále, která je posledním dnem církevního roku. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup.

3.12.2017

Žehnání adventních věnců 2017

Na 1. neděli adventní bývají žehnány adventní věnce. Letošní první adventní neděle připadla na 3.12.2017. Během adventu očekáváme příchod, tedy narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Věnce požehnal P. Jan Koblížek, výpomocný duchovní naší farnosti. Hudební doprovod tentokrát zajistila mládežnická schola DUNA a dětská scholička DOMINo, protože mše svatá byla tentokrát pro děti.

8.12.2017

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie 2017

V pátek 8.12.2017 jsme v katedrále prožívali Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

10.12.2017

Mše svatá - 2. neděle adventní 2017

Na 2. neděli adventní mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci celebroval Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.

17.12.2017

Předávání betlémského světla 2017

V neděli 17.12.2017 při slavnostní bohoslužbě, které předsedal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, bylo předáno betlémské světlo. Z rukou otce arcibiskupa je převzali zástupci veřejného života v Olomouci a do svých domovů si betlémské světlo mohli odnést také ostatní účastníci bohoslužby.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

24.12.2017

Půlnoční mše svatá pro děti 2017

V neděli v 15:00 byla štědrovečerní vigilie určena především dětem a jejich rodičům. Bohoslužbě předsedal P. Ladislav Švirák, farář.

24.12.2017

Půlnoční 2017

V neděli 24.12.2017 od 21:00 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Štědrovečerní Vigilii, kdy si připomínáme ohlášení i samotné narození Spasitele Ježíše Krista.
Slavnostní bohoslužbě předsedal arcibiskup olomoucký a metropolita Moravský Mons. Jan Graubner.

25.12.2017

Boží hod Vánoční 2017

25. prosince slavíme Boží hod Vánoční, kdy se radujeme z narození Božího Syna, Ježíše Krista.
Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, koncelebrovali Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a další kněží.

25.12.2017

Živý Betlém 2017

Ve dnech 25.-26.12.2017 děti a mládež dómské farnosti návštěvníkům přiblížily příběh narození Ježíše Krista.
Video ke shlédnutí zde: https://vimeo.com/album/4913620/video/249223790

30.12.2017

Žehnání tříkrálovým koledníkům 2017

V sobotu 30.12.2017 Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup, předsedal v katedrále bohoslužbě, při níž udělil požehnání tříkrálovým koledníkům.
Více informací o Tříkrálové sbírce najdete zde:http://www.olomouc.charita.cz/
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

1.1.2018

Slavnost Matky Boží Panny Marie 2018

1. ledna 2018 v katedrále probíhala Slavnost Matky Boží Panny Marie, z níž se narodil Ježíš Kristus.
Slavnostní bohoslužbě předsedal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.

6.1.2018

Slavnost Zjevení Páně 2018

V sobotu 6.1.2018 jsme prožívali Slavnost Zjevení Páně, která je známá spíše pod lidovým názvem Tří králů. Připomínáme si příchod tří mudrců, kteří přišli do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíši, a přinesli mu dary: zlato, kadidlo, myrhu. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který slavnostní bohoslužbě předsedal, posvětil vodu a křídu.

21.1.2018

Instalace kanovníků 2018

V neděli 21.1.2018 při slavnostních Nešporách v katedrále sv. Václava v Olomouci byli uvedeni do služby: Mons. Antonín Basler - nový děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, P. Mgr. Ladislav Švirák - probošt a instalováni noví sídelní kanovníci: P. Petr Bulvas, P. Petr Gatnar a P. Pavel Stuška.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

14.2.2018

Popeleční středa 2018

Ve středu 14.2.2018 jsme v katedrále vstupovali do postní doby, která je 40ti denní přípravou na Velikonoce - utrpení, smrt a vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

17.2.2018

Představení katechumenů otci arcibiskupovi 2018

V sobotu 17.2.2018 se do katedrály sv. Václava v Olomouci sjeli katechumeni z celé arcidiecéze, aby se setkali s otcem arcibiskupem a byli přijati mezi čekatele křtu.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

18.3.2018

Mše za Chiaru Lubichovou 2018

Dne 18.3.2018 Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký, předsedal bohoslužbě za +Chiaru Lubichovou, zakladatelku Hnutí Fokolare.

19.3.2018

Slavnost svatého Josefa 2018

V pondělí 19.3.2018 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Josef Hrdlička, emeritní biskup.

25.3.2018

Květná neděle 2018

Na Květnou neděli si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Lidé ho nadšeně vítali, protože v něm viděli Mesiáše, který je osvobodí od římské nadvlády.
Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

29.3.2018

Missa Chrismatis 2018

Na Zelený čtvrtek dopoledne byla v katedrále sv. Václava v Olomouci sloužena tzv. Missa Chrismatis, při níž kněží z naší arcidiecéze obnovili své kněžské závazky a sliby. Při této bohoslužbě jsou také žehnány oleje pro pomazání nemocných, křižmo, katechumenů. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

29.3.2018

Zelený čtvrtek 2018

Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední Večeři Páně, kdy Ježíš se sešel se svými apoštoly a ustanovil slavení Eucharistie slovy "Toto čiňte na mou památku". Také myl apoštolům nohy a vyjádřil, že přišel světu sloužit. Slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Václava v Olomouci předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

30.3.2018

Velký Pátek 2018

Na Velký Pátek si připomínáme Umučení Páně, kdy Ježíš byl odsouzen, ukřižován a podstoupil Křížovou cestu až na Golgotu, kde zemřel.
Obřadům předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

31.3.2018

Velikonoční Vigilie 2018

Bílá Sobota je dnem ztišení, kdy Ježíš odpočíval v hrobě. Během dne lze vykonat tichou modlitbu, soukromou adoraci u Božího hrobu. Večer přichází tzv. Vigilie - bdění, kdy očekáváme Vzkříšení Ježíše.
Slavnostní bohoslužbě, během níž přijalo křest 12 katechumenů, předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.
Další fotogalerie i s dokumenty pro zúčastněné je dostupná na www.clovekavira.cz .

1.4.2018

Boží Hod Velikonoční 2018

Na Boží Hod Velikonoční se radujeme ze Vzkříšeného Ježíše, jehož hrob ženy i učedníci našli prázdný.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

29.4.2018

Pontifikální mše svatá se křtem

V neděli 29.4.2018 mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci předsedal Mons. Antonín Basler, pomocný biskup. Při mši svaté zároveň udělil svátost křtu dvěma lidem.

5.5.2018

Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi 2018

V sobotu 5. května 2018 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali diecézní i městskou pouť ke sv. Janu Sarkanderovi.

20.5.2018

Slavnost Seslání Ducha svatého 2018

Dne 20.5.2018 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Seslání Ducha svatého. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který udělil svátost biřmování a uvedl tak do křesťanské dospělosti, 72 biřmovancům z olomouckých i jiných farností naší arcidiecéze.
Další fotografie od Dominika Nováka ze sdružení Člověk a víra jsou dostupné zde:http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/259f89c2-83b8-4199-8420-feb46f1fe51a

25.5.2018

Noc kostelů 2018

V pátek 25.5.2018 jsme v katedrále sv. Václava prožívali Noc kostelů. Přišlo celkem 3324 návštěvníků, z toho 850 shlédlo zvon Václav v Jižní věži.

27.5.2018

První svaté přijímání 2018

V neděli 27.5.2018 o Slavnosti Nejsvětější Trojice, v katedrále sv. Václava v Olomouci, 16 dětí poprvé přijalo Pána Ježíše v Eucharistii.
Další fotografie od sdružení Člověk a víra jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

23.6.2018

Jáhenské svěcení 2018

V sobotu 23.6.2018 bylo v katedrále sv. Václava v Olomouci uděleno jáhenské svěcení.
Další fotografie jsou dostupné na stránkách sdružení Člověk a víra, www.clovekavira.cz

27.6.2018

Pozvánka na vernisáž výstavy

Zveme vás na vernisáž výstavy výtvarníka a teologa Jaroslawa Sebastiana Pastuszaka "Reminiscence - struktury světla v modré". Vernisáž se uskuteční v neděli 29.7.2018 v 11:00 v kryptě katedrály. Výstava potrvá do 30.9.2018. Otevírací doba výstavy: út - so 10:00-13:00, 14:00-18:00, ne a Slavnost sv. Václava: 11:00-13:00, 14:00-18:00

10.7.2018

Lev Skrbenský z Hřiště - výstava

Lev Skrbenský z Hřiště byl poslední olomoucký arcibiskup, kterého si kanovníci volili přímou volbou. Je pohřben v kapli sv. Jana Křtitele v katedrále sv. Václava v Olomouci. V Arcibiskupském paláci na Wurmově ul. č. 9 je Lvu Skrbenskému věnovaná výstava. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 12.7.2018 od 17:00 v Arcibiskupském paláci, další informace najdete na letáku v této fotogalerii.

16.7.2018

Alois Musil-pozvánka na výstavu

Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy v kryptě katedrály sv. Václava. Expozice představí unikátní výběr fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a spisovatele prof. Aloise Musila, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Vernisáž se uskuteční v olomoucké katedrále v neděli 29. července 2018 od 11:00, po mši svaté.

20.7.2018

Farní pouť 2018

V pátek 20.7.2018 Farní středisko Charity, které působí při Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc, spolu s farností pořádalo farní pouť. Cílem putování byly Zlaté Hory - Panna Maria Pomocnice křesťanů, německy Maria Hilf.

28.9.2018

Slavnost svatého Václava 2018

V pátek 28.9.2018 jsme v katedrále sv. Václava, patrona české země i Arcidiecéze olomoucké, prožívali Slavnost svatého Václava.
Po slavnostní bohoslužbě, jíž předsedal pomocný biskup Mons. Josef Nuzík, následovala možnost celodenní adorace, která byla završena slavnostní modlitbou nešpor - večerních chval.

1.11.2018

Slavnost Všech Svatých 2018

Ve čtvrtek 1.11.2018 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Všech svatých. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.11.2018

Památka Všech věrných zemřelých 2018

V pátek 2.11.2018 jsme v katedrále vzpomínali na všechny věrné zemřelé a pamatovali na ně v modlitbě.
Bohoslužbě předsedal Mons. Antonín Basler, pomocný biskup
Další fotografie, pořízené sdružením Člověk a víra, jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

4.11.2018

Mše svatá pro děti s emeritním biskupem

Mše svatá v neděli 4.11.2018 od 10:00 byla věnována dětem. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Hrdlička, emeritní biskup. Mše byla také spojena s poděkováním za 90. let života.

18.11.2018

Investitura rytířů Řádu Božího hrobu 2018

V neděli 18.11.2018 kardinál O´Brien předsedal slavnostní bohoslužbě, při níž proběhla investitura nových rytířů Řádu Božího hrobu.
Další fotografie z této slavnosti jsou dostupné na www.clovekavira.cz

2.12.2018

Žehnání adventních věnců 2018

2.12.2018, na 1. neděli adventní, byly v katedrále sv. Václava v Olomouci požehnány adventní věnce. Při mši svaté, která byla věnována především dětem, byl také udělen křest.

23.12.2018

Předávání betlémského světla 2018

V neděli 23.12.2018 otec arcibiskup Mons. Jan Graubner z rukou skautů převzal betlémské světlo. Světlo si účastníci bohoslužby mohli odnést i do svých domovů.
Další fotogalerie dostupná na www.clovekavira.cz

24.12.2018

Štědrovečerní vigilie 2018

Štědrovečerní Vigilii, známou spíše pod názvem "půlnoční mše", jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali 24.12.2018. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod ve spolupráci s orchestrem zajistil Dómský chrámový sbor.

25.12.2018

Boží Hod Vánoční 2018

Dne 25.12.2018 jsme v katedrále prožívali Boží Hod Vánoční, kdy jsme si připomínali narození Spasitele Ježíše Krista. Slavnostní bohoslužbu u příležitosti Narození Páně celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod ve spolupráci s orchestrem zajistil Dómský chrámový sbor.

26.12.2018

Svátek svatého Štěpána 2018

26.12.2018 jsme v katedrále prožívali Svátek svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Mši svatou celebroval Mons. Antonín Basler, pomocný biskup. Zároveň byla udělena svátost křtu.

1.1.2019

Slavnost Matky Boží Panny Marie 2019

Dne 1.1.2019 jsme v katedrále prožívali Slavnost Matky Boží Panny Marie. Slavnostní bohoslužbu celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod zajistil ve spolupráci s orchestrem Dómský chrámový sbor a hosté.

6.1.2019

Slavnost Zjevení Páně 2019

6.1.2019 jsme v katedrále prožívali Slavnost Zjevení Páně, která je obecně známá spíše pod názvem Tři Králové. Připomněli jsme si příchod mudrců, kteří se přišli poklonit narozenému Spasiteli a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Hudební doprovod zajistili orchestr, Dómský chrámový sbor a hosté. Další fotogalerie je dostupná na www.clovekavira.cz .

3.3.2019

Mše za Chiaru Lubichovou

V neděli 3.3.2019 Mons. Jan Graubner předsedal bohoslužbě za zesnulou Chiaru Lubichovou, zakladatelku Hnutí Fokolare. Mše svatá byla zároveň věnována dětem.

6.3.2019

Popeleční středa 2019

Popeleční středou začíná postní doba, příprava na Velikonoce, kdy si připomínáme Ježíšovo Ukřižování a Zmrtvýchvstání. Bohoslužbu v katedrále sv. Václava celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský spolu s pomocnými biskupy Mons. Antonínem Baslerem a Josefem Nuzíkem.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz

9.3.2019

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu 2019

V sobotu 9.3.2019 Mons. Jan Graubner přijal 126 katechumenů z olomoucké arcidiecéze mezi čekatele křtu, který přijmou o letošních Velikonocích.

24.3.2019

Jubileum intronizace Rudolfa Jana

V neděli 24.3.2019 jsme si v katedrále sv. Václava v Olomouci připomněli 200. výročí intronizace arcibiskupa Rudolfa Jana. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký. Do katedrály zavítal jak apoštolský nuncius Daniel Balvo, tak představitelé veřejného života České republiky, Olomouckého kraje a města. Po bohoslužbě následovala krátká pobožnost v kryptě katedrály, kde je zazděno srdce Rudolfa Jana.
Další informace z této slavnosti jsou dostupné na http://www.ado.cz/clanek/foto-lide-oslavili-dvouste-vyroci-zvoleni-arcibiskupa-rudolfa-jana a fotografie na www.clovekavira.cz . O samotném Rudolfu Janovi se lze více dozvědět tu: http://www.rudolfjan.cz/

14.4.2019

Květná neděle 2019

O Květné neděli si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy ho obyvatelé vítali, protože v něm spatřovali osvoboditele od římské nadvlády.
Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci dne 14.4.2019 celebroval Mons. Jan Graubner, metropolita moravská a arcibiskup olomoucký.

14.4.2019

Pozvánka na Pašije 2019

Děti a mládež z Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na Pašije, které nám připomínají ukřižování a smrt Ježíše Krista. Více informací na fotografii-plakátku.
Video ze samotných pašijí od Dominika Chlupa je dostupné zde:
https://vimeo.com/331532683/8e31c9e9fc
Fotogalerie ze samotných pašijí z Olomouckého deníku zde:
https://www.denik.cz/regiony/pasije-katedrala-sv-vaclava-olomouc-20190419.html

16.4.2019

Pohřeb P. Roberta Kunerta SI

V úterý 16.4.2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci bylo poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem SI.
Pohřební obřady i bohoslužbu vedl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

18.4.2019

Missa Chrismatis 2019

Dne 18.4.2019 Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký předsedal Missa Chrismatis, při níž posvětil oleje a kněží obnovili své kněžské sliby a závazky.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

18.4.2019

Zelený čtvrtek 2019

Na Zelený Čtvrtek 18.4.2019 jsme si připomínali ustanovení Kristovy oběti při jeho Poslední Večeři s učedníky.
Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz

19.4.2019

Obřady Velkého Pátku 2019

Na Velký Pátek si připomínáme Kristovo utrpení-ukřižování a smrt za spásu světa.
Obřady vedl Mons. Jan Graubner, metropolita moravská a arcibiskup olomoucký.

20.4.2019

Velikonoční Vigilie 2019

Na Bílou sobotu 20.4.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Velikonoční Vigili.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a osmi dospělým katechumenům udělil svátost křtu.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

21.4.2019

Zmrtvýchvstání Páně 2019

Na Velikonoční neděli si připomínáme Zmrtvýchvstání nebo-li Vzkříšení Páně. Jsou také žehnány velikonoční pokrmy. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

4.5.2019

Diecézní pouť ke svatému Janu Sarkanderovi 2019

V sobotu 4.5.2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci byla diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi, jehož ostatky jsou v katedrále uloženy také. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Jako každý rok byli oceněni diecézané, kteří dlouhodobě a obětavě slouží ve svých farnostech.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

6.5.2019

Městská pouť k Janu Sarkanderovi 2019

Dne 6.5.2019 jsme v katedrále sv. Václava prožívali městskou pouť ke Sv. Janu Sarkanderovi. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

24.5.2019

Noc kostelů 2019

V pátek 24.5.2019 jsme prožívali Noc kostelů. Do katedrály zavítalo celkem 2943 návštěvníků. Letos probíhalo zahájení Noci kostelů pro všechny olomoucké kostely v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zároveň byla slavnostně otevřena výstava "Jan Rudolf a katedrála".
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

30.5.2019

Slavnost Nanebevstoupení Páně 2019

Ve čtvrtek 30.5.2019 jsme v katedrále prožívali Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mši svaté předsedal Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup.

2.6.2019

První svaté přijímání 2019

V neděli 2.6.2019 poprvé přijalo Pána Ježíše 10 dětí z naší farnosti. Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

9.6.2019

Slavnost Seslání Ducha svatého 2019

V neděli 9.6.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Seslání Ducha svatého. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který předsedal slavnostní bohoslužbě, udělil svátost biřmování 66 biřmovancům z celé arcidiecéze. Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

14.6.2019

Pohřeb sr Marty Kaniové SSJ

V pátek 14.6.2019 jsme se rozloučili se sr. Martou Kaniovou SSJ, ze Společenství sester Ježíšových. Mši svaté a smutečním obřadům předsedal Mons. Josef Hrdlička, emeritní biskup.

22.6.2019

Jáhenské svěcení 2019

V sobotu 22.6.2019 pomocný biskup Mons. Josef Nuzík udělil jáhenské svěcení 9 kandidátům. Z toho pět jáhnů je trvalých a čtyři se připravují ke kněžství. Další fotografie z této události jsou na www.clovekavira.cz .

23.6.2019

Farní den 2019

V neděli 23.6.2019 jsme na parkánech katedrály společně prožívali farní den.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

30.6.2019

Výročí posvěcení katedrály 2019

V neděli 30.6.2019 jsme si v katedrále připomínali 888. výročí posvěcení katedrály. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

22.9.2019

Poděkování za úrodu 2019

V neděli 22.9.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali poděkování za úrodu. Lidé měli možnost shlédnout některé části katedrály, které nejsou běžně přístupné, vyzkoušet si různé aktivity (například stáčení medu, řezání dříví, natahování vína do koštýře), ochutnat zvěřinový guláš. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotogalerie zde: http://www.ado.cz/clanek/foto-lide-v-katedrale-dekovali-za-dary-poli-lesu-i-vinic

29.8.2019

Slavnost Svatého Václava 2019

V sobotu 29. září 2019 jsme v katedrále prožívali pouť ke Svatému Václavu. Po slavnostní bohoslužbě, které předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký, byla vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. Společná adorace se zpěvem a čtením byla zakončena v 17:30, po ní následovaly slavnostní zpívané Nešpory.
Další fotografie jsou k dispozici na www.clovekavira.cz .

19.10.2019

Misijní most 2019

V pátek 19.10.2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci probíhaly modlitby Misijní most, jímž byl zahájen mimořádný misijní měsíc. Děti, rodiny a různá společenství farnosti se společně modlily růženec. Mší svaté, která následovala, předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

28.10.2019

Putování ostatků svatého Vincenta de Paul

Dne 28.10.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci přivítali ostatky Sv. Vincenta de Paul. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup.
Další fotografie z této události jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

1.11.2019

Slavnost Všech svatých 2019

V pátek 1.11.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali slavnost Všech svatých. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

2.11.2019

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2019

V sobotu 2.11.2019 jsme v katedrále vzpomínali na Všechny věrné zemřelé a modlili se za ně. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

22.11.2019

Pohřeb trvalého jáhna Jiřího Bureše

V pátek 22.11.2019 jsme se rozloučili s Mgr. Ing. Jiřím Burešem, trvalým jáhnem olomoucké arcidiecéze. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

1.12.2019

Žehnání adventních věnců 2019

O první neděli adventní P. Ladislav Švirák, farář, požehnal Adventní věnce.

30.11.2019

Mše pro účastníky vlakových poutí do Lurd

V sobotu 30.11.2019 byla v katedrále sv. Václava v Olomouci mše svatá věnovaná především účastníkům vlakových poutí do Lurd. Bohoslužbě předsedal Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

22.12.2019

Předávání Betlémského světla 2019

V neděli 22.12.2019 bylo při slavnostní bohoslužbě, které předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, předáno betlémské světlo.
Betlémské světlo si odnesli do svých domovů veřejné osobnosti i ostatní účastníci bohoslužby.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

24.12.2019

Štědrovečerní Vigilie 2019

Dne 24.12.2019 jsme v katedrále prožívali Štědrovečerní Vigilii. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
V 15:00 byla "půlnoční" mše určená hlavně pro rodiny s menšími dětmi. Fotografie z "půlnoční" pro děti je dostupná na www.clovekavira.cz .

25.12.2019

Boží Hod Vánoční 2019

Dne 25.12.2019 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Boží Hod Vánoční, kdy jsme si připomínali narození Ježíše Krista, Spasitele světa. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

25.-26.12.2019

Živý Betlém 2019

Ve dnech 25.-26.12.2019 děti a mládež z farnosti připomenuli události Ježíšova narození formou Živého betléma.

1.1.2020

Slavnost Matky Boží Panny Marie 2020

1. ledna 2020 jsme v katedrále prožívali Slavnost Matky Boží Panny Marie. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

6.1.2020

Slavnost Zjevení Páně 2020

V pondělí 6.1.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Zjevení Páně, která je známá spíše pod lidovým názvem Tři Králové.
Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

srpen 2019

Farní tábor 2019

I v roce 2019 se jeden srpnový týden v Újezdě u Uničova konal farní tábor. Tentokrát se táborníci setkali s antickou mytologií.

26.2.2020

Popeleční středa 2020

Ve středu 26.2.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Popeleční středu, kdy začíná čtyřicetidenní příprava na Slavnost Zmrtvýchvstání Krista. Každý křesťan je na čele označen popelcem na znamení pokání.

29.2.2020

Přijetí katechumenů za čekatele křtu 2020

V sobotu 29.2.2020 byli katechumeni z farností Arcidiecéze představeni otci arcibiskupovi, Mons. Janu Graubnerovi, a přijati za čekatele křtu.

2014-2020

Farní karnevaly 2014-2015, 2017-2020 odkazy

Odkazy na farní karnevaly na youtube:
2014-Divoký Západ
https://www.youtube.com/watch?v=FXeWJPjX6Fk&fbclid=IwAR0ZmsUblufbH_fRj09_THoTF-M78gd3SyO7anY4vgQcLN6Jr3o3OiibqB0
https://www.youtube.com/watch?v=owc3FfydJCc&fbclid=IwAR20jpqhQlo6UNxPbv2_iBPsIcBDePAyWKga8DGVfVWFsfP2r41Eo4FdAls
https://77drobecek.rajce.idnes.cz/Westernovy_karneval_2.2._2014/?
2015-Japonsko
https://www.youtube.com/watch?v=Yml2TUdzdTA&fbclid=IwAR0rmjFFX6jFPSm2YxWjgJ_seKdyxqzoOF-ZHJtNVsI3v0O4kTPKBaNLNC0
https://77drobecek.rajce.idnes.cz/Farni_karneval_2015/?
2017-Námořníci
https://www.youtube.com/watch?v=PdU8v-BWjns&t=389s&fbclid=IwAR3K7Tst3lQuC1OCsZZ-PjJA3Xn9OkfbxkX_qzfYWQoWPj8vjsAhaPCro9I
2018-Špioni
https://www.youtube.com/watch?v=LTimq3n7pG8&t=211s&fbclid=IwAR2XXZfhJv7MNnc0aPgQsRLoSdJe2i1lMSx5ZzpwbICwpa5TDBRJ3MIbXKo
2019-Sultán Solimán
https://www.youtube.com/watch?v=sqlmr1ZNTsU&t=283s&fbclid=IwAR227RSlj1nGPoISASNq21jUIN47PPeO7gL0t4PAvve2TfYGcnSw0nPhjq8
https://77drobecek.rajce.idnes.cz/Farni_karneval_2019/?
2020-Království zvířat
https://www.youtube.com/watch?v=jnqP6RkrP64&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FdvhcnSdSIirsxt_nz2A8VdbKcPFjfEfBxW87TbPlxklWo1D9Iwf4aVQ

9.2.2020

Farní společenský večer 2020 - odkaz

https://photos.google.com/share/AF1QipNMg9jqkKAWEiXRvShzEu5NSLYaCMa2DIfVFloRApk6G6oIXTrrGnDa77_3RNbNpA?key=a3ZkMU5STU5MZVRBZ1BtY1d0Z0RyTFVEdlB6NGhR

17.5.2020

Přivítání ostatků Matky Terezy

V neděli 17.5.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci přivítali ostatky svaté Matky Terezy z Kalkaty. Zároveň jsme si připomněli její návštěvu v olomoucké katedrále v roce 1990. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

21.5.2020

Slavnost Nanebevstoupení Páně 2020

Ve čtvrtek 21.5.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Nanebevstoupení Páně. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

31.5.2020

Slavnost Seslání Ducha svatého 2020

V nedělil 31.5.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci prožívali Slavnost Seslání Ducha svatého. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, metropolita moravská a arcibiskup olomoucký. Dvěma biřmovancům udělil svátost biřmování.

11.6.2020

Slavnost Těla a Krve Páně 2020

Ve čtvrtek 11.6.2020 jsme prožívali Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále sv. Václava v Olomouci. Obvykle tato slavnost, známá pod lidovým názvem Boží tělo, bývá v kostele sv. Mořice v Olomouci, odkud jde průvod s eucharistií na náměstí a je zakončen svátostným požehnáním v kostele sv. Michala. Vzhledem k pandemii COVID-19 a souvisejícími opatřeními jsme letošní Slavnost Těla a Krve Páně prožívali každý ve své farnosti. Mši svaté v katedrále předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

21.6.2020

Farní den 2020

V neděli 21.6.2020 jsme na parkánech u katedrály prožívali farní den. Náš pan farář, P. Ladislav Švirák, si připomněl 20. výročí kněžství a 10 let od nástupu do naší farnosti.

12.7.2020

První svaté přijímání 2020

První svaté přijímání jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci letos prožívali až 12. července.
Další fotografie z této slavnosti jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

6.9.2020

Zahájení školního roku 2020

V neděli 6.9.2020 byla v katedrále sv. Václava v Olomouci mše pro děti u příležitosti zahájení nového školního roku. Pan farář požehnal aktovky školáků.

12.9.2020

Arcidiecézní pouť ke svatému Janu Sarkanderovi 2020

Letos si připomínáme 400 let od mučednické smrti Jana Sarkandera a 25 let od jeho svatořečení. Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval J. E. Mons. Dominik Duka, OP, kardinál a primas český.
Další fotografie jsou k dispozici na www.clovekavira.cz .

13.9.2020

Poděkování za úrodu 2020

V neděli 13.9.2020 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci děkovali za úrodu. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Další program byl připraven na parkánech vedle katedrály.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

19.9.2020

Romská pouť 2020

V sobotu 19.9.2020 v katedrále probíhala Romská pouť. Mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

28.9.2020

Slavnost svatého Václava 2020

V pondělí 28.9.2020 jsme v katedrále prožívali Slavnost sv. Václava a zároveň patrocinimum chrámu, který je tomuto světci také zasvěcen. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.
Slavnostní den pokračoval tichou adorací, byl zakončen společnou adorací se zpěvem a čteními a slavnostními zpívanými Nešporami.
Další fotografie jsou dostupné na www.clovekavira.cz .

1.10.2020

Pouť Policie ČR 2020

Ve čtvrtek 1.10.2020 v katedrále sv. Václava v Olomouci byla pouť Policie ČR. Bohoslužbě předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.