Biřmování v katedrále 4.6.2017

O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování.

Mše svatá začíná v 10,00 hodin. Všichni biřmovanci se dostaví do katedrály se svým biřmovacím kmotrem a řádně vyplněným biřmovacím lístkem nejpozději do 9,30 hodin. Před katedrálou je možné parkovat.