Prohlídky

TURISTICKÁ SEZONA 1.7. - 28.9.2020

Prohlídkový okruh: Václavské náměstí - rektorátní kostel sv. Anny - katedrála sv. Václava

Prohlídku s průvodcem zahájíte Václavském náměstí. Pokračovat budete do rektorátního kostela sv. Anny. Následuje prohlídka průčelí katedrály sv. Václava a chrámového trojlodí uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci.

Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.

Katedrála je plně fungující arcibiskupský a farní chrám. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

Standardní časy průvodcovské služby:

Katedrála/Cathedral

Červenec a srpen/July and August

 Út/Tue - So/Sa     10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Září/September

 So/Sa                 10:00 - 13:00

Krypta/Crypt

Červenec-srpen/July and August

Út/Tue - So/Sa     10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Ne/Su                    11:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Září/September

So/Sa        10:00 - 13:00,  14:00 - 17:00

Ne/Su        11:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

 

ZMĚNY V ČASECH PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

EXCHANGES IN TOURS SCHEDULE

Katedrála/Cathedral

So/Sa             5.9.2020     14:00-17:00

So/Sa           12.9.2020     14:00-17:00   

So/Sa           19.9.2020     14:00-17:00   

So/Sa           26.9.2020     10:00-12:00, 15:00-17:00   

Krypta/Crypt      

Po/Mo          28.9.2020      11:00-13:00, 14:00-18:00  

 

Důvodem jsou liturgické akce/Liturgical events.

Děkujeme za pochopení. Thank you for your understanding.

 

Prohlídky realizované v době standardních časů průvodcovské služby jsou zdarma. Mimo tyto časy jsou prohlídky zpoplatněné oproti faktuře, vystavené po prohlídce:

CENÍK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK MIMO TURISTICKOU SEZONU

JEDNOTLIVCI A RODINY

Základní:                            120 Kč

Snížené:                               80 Kč senioři, držitelé průkazu ZTP/ZTP-P, studenti, děti 6-18 let

Rodinné:                             240 Kč 2 dospělí + všechny děti 6-18 let.

SKUPINY

Česky

Skupina 6-15 osob             600 Kč

Skupina od 16 osob         1000 Kč

Cizí jazyk/Guidetours in foreign language 

Group until 15 person                    1000 CZK

Group 16 person and more           1200 CZK

SOUČÁSTÍ PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU JE I VÝSTAVA ORNAMENTA EPISCOPI V KRYPTĚ.

Doporučený příspěvek při samostatné návštěvě výstavy mimo komentovanou prohlídku:

Základní                                                               50 Kč

Rodinné (2 dospělí, všechny děti 6-18 let)      150 Kč

Prohlídku katedrály mimo turistickou sezonu si můžete domluvit také zdeProsíme o dostatečný časový předstih, minimálně týden dopředu!

Výtěžek z mimosezonních prohlídek a (doporučených) příspěvků ze samostatné návštěvy výstavy jde na údržbu a provoz katedrály.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Průvodcovská služba v katedrále sv. Václava v Olomouci během turistické sezony je realizována za podpory Statutárního města Olomouc

abort pilulka procedura video zdarma potrat potrat potrat indiana
signs of a cheater click here married men who cheat with men
vialerg 5k vialerg orifarm vialerg cetirizin