Prohlídky

Na základě opatření vlády ČR souvisejícími s pandemií COVID-19 se komentované prohlídky od 18.12.2020 až do odvolání NEKONAJÍ. Děkujeme za pochopení.

Prohlídkový okruh: Václavské náměstí - rektorátní kostel sv. Anny - katedrála sv. Václava

Prohlídku s průvodcem zahájíte Václavském náměstí. Pokračovat budete do rektorátního kostela sv. Anny. Následuje prohlídka průčelí katedrály sv. Václava a chrámového trojlodí uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci.

Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.

Katedrála je plně fungující arcibiskupský a farní chrám. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

 

CENÍK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK MIMO TURISTICKOU SEZONU

JEDNOTLIVCI A RODINY

Základní:                            120 Kč

Snížené:                               80 Kč senioři, držitelé průkazu ZTP/ZTP-P, studenti, děti 6-18 let

Rodinné:                             240 Kč 2 dospělí + všechny děti 6-18 let.

SKUPINY

Česky

Skupina 6-15 osob             600 Kč

Skupina od 16 osob         1000 Kč

Cizí jazyk/Guidetours in foreign language 

Group until 15 person                    1000 CZK

Group 16 person and more           1200 CZK


Prohlídku katedrály mimo turistickou sezonu si můžete domluvit také zdeProsíme o dostatečný časový předstih, minimálně týden dopředu!

Výtěžek z mimosezonních prohlídek a dobrovolných příspěvků jde na údržbu a provoz katedrály.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Průvodcovská služba v katedrále sv. Václava v Olomouci během turistické sezony je realizována za podpory Statutárního města Olomouc

abort pilulka procedura video zdarma potrat potrat potrat indiana
signs of a cheater click here married men who cheat with men
vialerg 5k vialerg orifarm vialerg cetirizin