Prohlídky

Prohlídkový okruh

Prohlídku katedrály s průvodcem zahájíte před samotnou katedrálou nebo v chrámovém trojlodí, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud vstoupíte do bočních novogotických kaplí. Do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde shlédnete sezonní tématickou výstavu a také si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci.

Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.

Katedrála je plně fungující arcibiskupský chrám a farní kostel. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V KOMENTOVANÝCH PROHLÍDKÁCH

Sobota 2.9.2017 14:00 - 17:00

Sobota 16.9.2017 14:00 - 17:00

Středy 6.9., 13.9., 20.9., 27.9. 2017 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

SOBOTA 9.9.2017 - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY + OTEVÍRACÍ DOBA KRYPTY 10:00-13:00, 14:00-17:00

NEDĚLE 10.9.2017 OTEVŘENA KRYPTA      11:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 Katedrálu si budete moci projít po vlastní ose.

Čtvrtek 28.9.2017 otevřena pouze KRYPTA     11:00 - 13:00,  14:00 - 18:00

Pátek   29.9.2017 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Sobota 30.9.2017 10:00 - 13:00

Důvodem jsou liturgické akce. Děkujeme za pochopení.

 


 

Doba prohlídek s průvodcem během turistické sezony (20. 4. - 1.10.2017)

Průvodcovská služba v katedrále sv. Václava v Olomouci během sezony je realizována za podpory Statutárního města Olomouc

Prohlídku katedrály mimo uvedené časy a turistickou sezonu si můžete domluvit také zde. Prosíme o dostatečný časový předstih, minimálně týden dopředu!

Ceník mimořádných prohlídek:

Skupina dětí, studentů, seniorů: 300 Kč
Běžná turistická skupina: 400 Kč
Příplatek za výklad v cizím jazyce: 100 Kč.

Výtěžek z mimosezonních prohlídek jde na údržbu a provoz katedrály.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

abortion pill procedure video free abortion clinic abortion pill indiana
signs of a cheater click here married men who cheat with men
vialerg 5k vialerg orifarm vialerg cetirizin