Kontakty na kněze

  Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Jméno:

P. Mgr. Ladislav Švirák

dómský farář 

Probošt Metropolitní katipuly u sv. Václava v Olomouci  

děkan děkanátu Olomouc                 

Adresa:

Mlčochova 814/5, 772 00 Olomouc

telefon: 00420 585 224 236
E-mailem:

faolomouc-sva@ado.cz

 Číslo účtu: 1804351329/0800, Česká spořitelna.

 IČO farnosti: 48427748

 Farní kancelář:

Úřední hodiny:

Pondělí 14,00 - 16,00

Středa: 10,00 - 12,00 

Čtvrtek: 14,00 - 16,00

Pokud nemůžete v tuto dobu, volejte 585 224 236


 

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček, kaplan

 

ve farnosti bydlí: P. František Dobeš


 

Mgr. Ing. Barbora Steinerová

pastorační asistentka (farní kencelář)ThLic. Mgr. Petra Otýpková, koordinátorka průvodců

 

Mgr. Eliška Matyášová, děkanátní účetní

Jaroslav Hut, technický administrátor děkanátu

„Dovolujeme si Vás informovat, že Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jako správce nebo zpracovatel osobní údaje subjektů údajů."

důvody, proč manželky podvádějí své manžele, proč ženy podvádějí muže, kteří mají rádi loví podvodníka
read here all wives cheat how to cheat wife