Kontakty na kněze + č. účtu

  Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Jméno:

P. Mgr. Ladislav Švirák

dómský farář a exkurendo administrátor Olomouc - Hodolany

sídelní kanovník Metropolitní katipuly u sv. Václava v Olomouci  

děkan děkanátu Olomouc                 

Adresa:

Mlčochova 814/5, 772 00 Olomouc

Telefon: 00420 585 224 236
Email:

faolomouc-sva@ado.cz

 Číslo účtu: 1804351329/0800, Česká spořitelna.

 Farní kancelář:  585 224 236 - sestra Kristýna Hrachovcová, SMFO

 

P. ThLic. Josef Mikulášek

dómský kaplan a exkurendo kaplan Olomouc - Hodolany a Kyjov

 

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček

dómský kaplan 

 

 P. ThLic. Jan Koblížek, Th.D

Výpomocný duchovní v dómské farnosti

Jméno:

Sr. Kristýna Hrachovcová, SMFO

samostatná pastorační asistentka

 

Jméno:

ThLic. Mgr. Petra Otýpková

pastorační asistentka, koordinátorka průvodců katedrálou

 Jméno:

Marie Ševčíková

účetní děkanátu Olomouc - město

reasons why wives cheat on their husbands why women cheat on men they love catch a cheater
read here all wives cheat how to cheat wife