Kontakty na kněze

  Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Jméno:

P. Mgr. Ladislav Švirák

dómský farář a exkurendo administrátor Olomouc - Hodolany

sídelní kanovník Metropolitní katipuly u sv. Václava v Olomouci  

děkan děkanátu Olomouc                 

Adresa:

Mlčochova 814/5, 772 00 Olomouc

Telefon: 00420 585 224 236
Email:

faolomouc-sva@ado.cz

 Číslo účtu: 1804351329/0800, Česká spořitelna.

 Farní kancelář:

Úřední hodiny:

Pondělí 19.3.2018 mimořádně 10,00 - 12,00

Středa: 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00

Čtvrtek: 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00

Pokud nemůžete v tuto dobu volejte 585 224 236


 

P. ICLic. ThDr. Jiří Koníček

dómský kaplan a exkurendo kaplan Olomouc - Hodolany

 

 P. ThLic. Jan Koblížek, Th.D

výpomocný duchovní v dómské farnosti


Jméno:

Sr. Kristýna Stanislava Hrachovcová, SMFO

samostatná pastorační asistentka


Jméno:

ThLic. Mgr. Petra Otýpková, koordinátorka průvodců

 Jméno:

Mgr. Eliška Matyášová, děkanátní účetní

 

reasons why wives cheat on their husbands why women cheat on men they love catch a cheater
read here all wives cheat how to cheat wife