Prázdninový pořad v katedrále

Prázdninový rozpis bohoslužeb v katedrále v Olomouci

v Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc:

Pondělí až sobota v 7,00 hodin mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouc

V neděli v 8,00 hodin mše svatá v katedrále

             v 10,00 hodin mše svatá v katedrále

abortion pill procedure video open abortion pill indiana