Úvod

 Vítejte na oficiálním webu

dómské farnosti sv. Václava Olomouc

 

Aktuální informace - pandemie:

viz. OHLÁŠKY a INTENCE

 

 

  • Videokázání pro děti naleznete ZDE

  • Liturgické texty k četbě  ZDE

  • Liturgické texty k poslechu ZDE

 

 

Vše o letošních dušičkových odpustcích přehledně naleznete ZDE

Dekret Apoštolské penitenciárie ohledně odpustků naleznete ZDE

 

............................................................................................................................................

neděle 22. 11. 2020 mše sv. v 10:00 z katedrály ONLINE:

na tomto kanálu YouTube

 

celebruje P. Ladislav Švirák 

..............................................................................................................................................

 

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

 

Vaši čeští a moravští biskupové

21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

...................................................................................................................................................................

 

 

 

CHRÁM

neděle

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

katedrála sv. Václava

Václavské náměstí

8:00, 10:00

7:00*

7:00*

7:00*

18:00

7:00*

18:00

7:00*

18:00

7:00*

*

sv. Michala

Žerotínovo náměstí 

9:00

16:00

 

16:00

16:00

16:00

16:00

9:00

Zvěstování Páně (kapucíni) Dolní náměstí

6:30, 17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

-

sv. Kateřiny ulice Kateřinská 

11:00

-

-

-

-

-

-

sv. Jana Sarkandra, Na Hradě  

15:00

-

-

-

-

-

-

sv. Mořice

ulice 8. května 

7:30, 9:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

Nep. Početí PM (dominikáni) Slovenská

9:30, 18:00

6:00

18:00

6:00

18:00

6:00

18:00

6:00

18:00

6:00

18:00

-

18:00

Panny Marie Sněžné

Náměstí Republiky  

19:00

13:00

13:00

19:00

13:00

13:00

-

sv. Štěpána, KL. HRADISKO Sušilovo náměstí

10:00

 

 

16:45

 

16:45

8:00

1.sobota

sv. Barbory, CHVÁLKOVICE Selské náměstí 

8:00

 

17:00

 

17:00

18:00

9:00

1. tak DD

PM Pomocnice, Hodolany Jiráskova 

11:00

-

-

18:00

-

18:00

-

sv. Urbana, HOLICE

Náves Svobody 

9:00

 

-

-

-

-

18:00

 

-

sv. Filipa a Jakuba, NOVÉ SADY Dolní novosadská 

10:30

 

 

 

 

 

 

Kaple PM, Peškova – Povel

-

 

 

 

 

 

 

sv. Ondřeje, SLAVONÍN

Zolova 

7:35

 

 

ST - 17:15

mimo poslední středu v měsíci

sv. Jana a Pavla, NEMILANY

-

ST 17:15 – poslední středu v měsíci

 

 

PM Pomocné, NOVÁ ULICE I.P.Pavlova 

9:00

18:00

b.slova

18:00

b.slova

18:00

Z 17:00

-

18:00

Z 17:00

-

FN Olomouc, kaple v přízemí „Modré budovy“

13:30

-

-

-

-

-

-

sv. Cyrila a Metoděje, HEJČÍN Cyrilometodějské nám. 

7:00, 10:00

17:30

-

17:30

17:30

17:30

8:00

bazilika SVATÝ KOPEČEK Náměstí Jana Pavla II.

7:30, 10:00,

15:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

18:00

9:00

kaple Ducha Sv. - v hospici 

-

-

-

15:00

-

-

15:30

* katedrála – ranní mše ve všední den jsou u sv. Anny; každý čtvrtek od 17:00 adorace za nová kněžská povolání; první a třetí neděle u sv. Anny zpívané nešpory (L 18:00, Z 17:00); 1. sobota v měsíci v 18:00 mše sv. (pokud je děkanátní pouť pak je mše v 17:00)

 

Výuka náboženství v naší farnosti začne od pondělí 14. září 2020 a  bude probíhat v tyto dny:

Fara, Václavské nám. 6:

Pondělí:               16:00 – 16:45     3. třída (příprava na 1. sv. přijímání) – P. Ladislav Švirák

 

Farní dům, Mlčochova 7:                            

Pondělí:               16:00 – 16:45     1. a 2. třída – Sr. Ludmila Kubicová SSJ

Středa:                16:30 – 17:15     4. a 5. třída – Mgr. Daniela Němcová

Čtvrtek:               16:30 – 17:15     Broučci (předškolní) – R. Buková, M. Chlupová a J. Kučerová

 

 

ženy, které chtějí podvádět webové stránky otevřené