Úvod

Č E R V E N Á    S T Ř E D A

Ve středu 27. listopadu se studentská bohoslužba při příležitosti Červené středy přesune z kostela Panny Marie Sněžné do katedrály sv. Václava. Mši svatou od 19 hodin doprovodí Schola Sněženka a hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Akce začne už od 17.30 ve „Sněžence“ eucharistickou adorací za pronásledované křesťany. V 18.40 ji zakončí požehnání, po němž se přítomní vydají průvodem se svícemi do katedrály.

Červená středa je dnem připomínky všech, kteří jsou kdekoli na světě pronásledováni pro svou víru. Vizuálním symbolem je červené světlo, kterým se nasvěcují různá významná modlitební místa po celém světě, kterým se na pronásledování upozorňuje. Červená barva proto, že je to barva krve, totiž mučednictví, kteří mnozí pronásledování podstoupili. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity s obětmi pronásledování nebo být hlasem proti násilí a útlaku, který se děje ve jménu náboženství. V českém prostředí tuto iniciativu podporuje Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí.

Akademická farnost Olomouc a katedrální farnost sv. Václava v Olomouci zvou všechny ty, kterým záleží na náboženské svobodě a vzájemné lidské toleranci na bohoslužbu u příležitosti tohoto dne.

 

Program

17:30 začátek adorace za pronásledované křesťany v kostele Panny Marie Sněžné

          duchovní pohotovost: příležitost k svátosti smíření nebo rozhovoru

18:40 zakončení adorace, průvod do katedrály

19:00 mše svatá za pronásledované pro víru v katedrále sv. Václava

 

 

 

  Vítejte na oficiálním webu Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc

(dómské, katedrální farnosti).

Informace zde najdou farníci, poutníci i turisté.

 

ženy, které chtějí podvádět webové stránky otevřené