Ohlášky

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 16. 2. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Velké Pán Bůh zaplať všem dárcům!

  • Příští neděli (23. 2.) bude tradiční sbírka Haléř svatého Petra.

  • Pán Bůh zaplať za dary: 20 000,- a 10 000,- Kč na nové ozvučení.

  • Děkuji všem, kteří připravili Karneval pro děti – minulou neděli.

  • Příští neděli (23. 2.) v 16:00 bude schůzka dómských ministrantů v sakristii.

  • Karmelitánské knihkupectví Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá v úterý 18. února od 17:00 hodin ve velkém sále arcibiskupského paláce besedu s názvem „Nejen o Karlově mostě“ s generálním sekretářem České biskupské konference P. Stanislavem Přibylem. Všichni jste srdečně zváni.

  • POSTNÍ KAPKY • Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

  • V sakristii je k dispozici rozpis, kde se již můžete zapsat k vedení pobožnosti Křížové cesty během postní doby, které budou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00 v katedrále.