Ohlášky

Tuto neděli 21. ledna 2018 při večerních slavnostních nešporách v 17,00 hodin v katedrále budou UVEDENÍ DO SLUŽBY: nový děkan Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci biskup Mons. Antonín Basler, nový probošt MKO P. Mgr. Ladislav Švirák, a tři noví činní kanovníci: P. Mgr. Petr Gatnar, P. Mgr. Petr Bulvas a P. Pavel Stuška, ThLic., PhD.

Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc a 8. skautské středisko Vládi Tylšara si Vás dovolují pozvat na SPOLEČENSKÝ VEČER, který se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 v U-klubu v Olomoci. Začátek večera je v 19 hodin. Prosím o dary do tomboly, které můžete přinést do sakristie katedrály vždy po mši svaté nebo na faru, ale POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH: pondělí 14,00 - 16,00 hodin, středa 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 a čtvrtek 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 hodin. Pokud nemůžete přijít ani po mši svaté ani v úřední hodiny, tak zavolajte předem na 585 224 236. Děkujeme.

Zveme všechny děti, jejich rodiče či prarodiče dómské farnosti a farnosti Hodolany na DĚTSKÝ FARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 10. února 2018 od 14,30 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže v Olomouci. Prosíme o dary do tomboly, které můžete nosit do sakristie katedrály vždy po mši svaté nebo na dómskou faru, ale POUZE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH: pondělí 14,00 - 16,00 hodin, středa 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 hodin a čtvrtek 10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00. Pokud nebudete moci přijít ani po mši svaté ani v úředních hodinách, tak zavolejte na 585 224 236 a domluvte se předem, kdy přijdete. Děkujeme.

"Trochu tepla pro každého." Sbíráme spacáky, deky, karimatky a batohy, vše, co v zimních měsících zahřeje. Sbírka probíhá do konce února 2018. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. V případě dotazů se, prosím, obracejte na organizátorku sbírky za Charitu Olomouc Báru Cigánkovou. Mobil: 739 054 463. Výše uvedené věci můžete donést na prodejnu U Samaritána, Olomouc, Wurmova 11, od pondělí do čtvrtku mezi 12 a 17 hodinou. Pevná: 583 033 456.

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana