Ohlášky

25. neděle v mezidobí, 23. 9. 2018

 

  • PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY – KONCERTY V KATEDRÁLE:

NEDĚLE 23. 9. V 19:00 – K. JENKINS: STABAT MATER

NEDĚLE 30. 9. V 19:00 – KATTA: VOX ORGANI

PÁTEK 19. 10. V 19:00 – G. VERDI: REQUIEM

 

  • Broučci pro předškoláky začnou ve farním domě od 4. října.

  • V pátek 28. září oslavíme sv. Václava, patrona katedrály a celé arcidiecéze. Pro naši farnost je to zároveň adorační den. Mše svaté budou v 8 hod a pontifikální v 10 hod – při ní se uskuteční 14. pouť veřejných činitelů. Od 15:00 na parkánu u katedrály bude farní odpoledne – všichni jste srdečně zváni k tomuto neformálnímu posezení. Zakončení pak bude v 17:15 společnou Adorací s bohoslovci.

  • V sakristii katedrály je možné si zakoupit STOLNÍ KALENDÁŘ Matice Svatokopeckéna rok 2019. Cena 69,- Kč / 1 ks.

  • Bratři dominikáni srdečně zvou na přípravu na svátost biřmování a křtu dospělých. Informační setkání se bude konat 1. 10. v 19:00 hod. Více na plakátku na nástěnce.

  • Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem P. Antonínem Krasuckim. Začátek je v pátek 12. 10. 2018 večer, závěr v neděli 14. 10. po obědě. Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže, ulice Koperníkova, Kroměříž. Bližší informace a kontakt: Bc. Marcela Řezníčková mobil: 720 110 750, e-mail: reznickova@arcibol.cz