Ohlášky

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20. 6. 2021

..............................................................................................................

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary. Do nedělní sbírky můžete přispět také zasláním na účet farnosti 1804351329/0800 (do poznámky „nedělní sbírka“). 

 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti – aktuálně vybíráme na restaurování hlavního svatostánku a restaurování kamenného lavaba v sakristii. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Dnes odpoledne od 15:00 zvu všechny na Farní den – parkán u katedrály.

 • V úterý ve 14:00 se v katedrále bude konat poslední rozloučení s jednatelem Arcibiskupských lesů a statků Ing. Petrem Skočdopolem, který náhle zemřel v nedožitých padesáti letech.

 • V sobotu ráno nebude mše svatá. V 9:30 při mši svaté v katedrále udělí otec arcibiskup pěti jáhnům kněžské svěcení.

 • Pozvání na ADORACI CHLAPŮ za manželství a rodiny v kapli sv. Anny – středa 19:00 – 23. 6.; 21. 7.; 18. 8. a 15. 9.

 • Během prázdnin budou mše svaté takto: pondělí – pátek: 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála).

 • Příměstské tábory v naší farnosti – připravené jsou 2 turnusy: 26. - 30. 7. 2021 a 9. - 13. 8. 2021Tábory jsou určené pro děti od 6 do 13 let nebo musí navštěvovat kteroukoli třídu základní školy. Děti mají zajištěný celodenní pitný režim, dopolední a odpolední svačinku i oběd. Tábory jsou ZDARMA. Víc informací je uvedeno na letáčku. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii po mši, během týdne ve farní kanceláři nebo napište email na faolomouc-sva@ado.cz a pošleme.

 •   

 • Hodolany:

 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti – aktuálně vybíráme na opravu střechy kostela. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Během prázdnin budou mše svaté v Hodolanech takto: pátek: 18:00 a neděle: 8:30.

 • Příměstské tábory – viz výše.