Ohlášky

15. neděle v mezidobí, 15. 7. 2018

 

NAJDI SI ČAS…

Najdi si čas na přemýšlení, najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly, je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

Najdi si čas na hru, najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí, je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

Najdi si čas na čtení, najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

Matka Tereza z Kalkaty

Moji milí,

jak malým tak velkým přeji krásné prožití prázdnin a dovolených! Každý den je darem od Pána, prožívejme ho tak.

Myslím na vás a denně posílám požehnání.

Váš P. Ladislav


  • FARNÍ POUŤ DO ZLATÝCH HOR V JESENÍKÁCH – MARIA HILF, se koná tento pátek 20. července. Odjezd v 8:00 od katedrály. Oběd je zajištěn. Návrat kolem 17:00.

  • U východu z katedrály je možné podpořit svým podpisem petici, ve které žádáme poslance a senátory, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.

  • V sobotu 1. září oslavíme 70. narozeniny otce arcibiskupa Jana. Mše svatá bude v 10:30 v katedrále. Po mši svaté jsou všichni pozváni k pohoštění na parkánu u katedrály. Bude potřeba pomoci při organizaci. Proto prosím všechny ochotné, aby se nahlásili v sakristii. Předem velmi děkuji. P. Ladislav
  • O prázdninách bude každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin v katedrále zpovídat kanovník – penitenciář.