Ohlášky

Tento pátek 23. 6. na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude od 12,00 do 17,50 hodin ADORACE v katedrále sv. Václava v Olomouci. Prosím Vás, kteří máte čas a ochotu, abyste se zapsali na 1/2 hodiny jako ADORAČNÍ SLUŽBA u pana kostelníka v sakristii před nebo po mši svaté. Adorační služba bude třeba od 12 hodin do 17,30 hodin v pátek 23.6.2017 v katedrále. Potom bude následovat společné zakončení adorace knězem a v 18,00 hodin bude MŠE SVATÁ.

Děkanát Olomouc vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa TECHNICKÉHO ADMINISTRÁTORA(KY) DĚKANÁTU OLOMOUC.

Požadavky: Vhodné pro muže i ženu; SŠ nebo VŠ vzdělání; Práce na PC (MS Word, MS Excel); Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování; Řidičský průkaz skupiny B.

NÁPLŇ PRÁCE: Hledání a příprava podkladů pro žádosti o státní/evropské dotace; Zajšťování a dohled nad stavebními pracemi ve farnostech děkanátu; jednání se státními úřady+ Znalost zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.; Zkušenost s administrací státníchúevropských dotací, orientace v církevním prostředí.

Místo výkonu práce: Olomouc, Mlčochova 814/5

Nástup: 1.9.2017; Nástupní plat: 20 000,- Kč. Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání a výpis z trestního rejstříku posílejte do 31.7.2017 na adresu DĚKANÁT OLOMOUC, Mlčochova 814/5, 779 00 Olomouc nebo na email: dekanatolomouc@ado.cz Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracovnáním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Triduum modliteb matek v naší farnosti se bude konat od pátku 23.6. do neděle 25.6.2017 vždy od 17,00 hodin v kapli sv. Anny vedle katedrály sv. Václava v Olomouci.

8. ročník PĚŠÍ POUTĚ TATÍNKŮ S DĚTMI plánujeme jít ve směru Svatý Hostýn - Velehrad v termínu od tohoto pátku 23. do neděle 25. června 2017. Pouť zahájíme mší svatou v pátek 23. 6. ráno v bazilice na Sv. Hostýně a ukončíme ji odpoledne 25. 6. nedělní liturgií na Velehradě. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespávat budeme jako vždy v tělocvičnách. Bližší informace: Peter Markovič, tel: 587 405 293, email: markovic@arcibol.cz PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE!!! na: www.rodinnyzivot.cz

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ bude v sobotu 24. června 2017 od 9,30 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Otec arcibiskup Jan vysvětí na kněze jáhna Jana Berku z Přerova - Dluhonic. 

V neděli 25. června 2017 od 14,30 hodin bude FARNÍ DEN NAŠÍ DÓMSKÉ FARNOSTI na parkánu vedle katedrály. Prosíme o příspěvek na životní jubilea kněží, kteří působí v naší farnosti. Mužete je dávat kostelníkovi panu Antonínu Kučerovi.

Za necelé 2 měsíce začíná CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvlášť na vás, mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné webu: olomouc2017.signaly.cz

Farní charitní středisko sv. Václava a naše farnost sv. Václava Olomouc Vás srdečně zve na FARNÍ POUŤ DO NERATOVA s návštěvou poutního místa KRÁLÍKY, která se uskuteční v sobotu 29. července 2017. Odjezd v 8 hodin z Komenského ulice 13 v Olomouci (od Vikárky). Cena 150 Kč. Oběd bude zajištěn. Zákjemci ať se hlásí v sakristii katedrály nebo na dómské faře u katedrály nejpozději do neděle 16. 7. 2017

Při celostátním setkání mládeže v Olomouci (15. - 20. 8.2017) CHTĚJÍ MLADÍ LIDÉ NAVŠTÍVIT NEMOCNÉ Z NAŠICH FARNOSTÍ, KTEŘÁ SE UŽ DO KOSTELA NEMOHOU DOSTAT (chvíli si s nimi popovídat, pomodlit, zazpívat...). Prosím o nahlášení těchto nemocných a starých farníků (v sakristii), abychom mohli vše domluvit. Předem velké díky!!!

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana