Ohlášky

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - den modliteb za pronásledované křesťany - 9. 5. 2021

..............................................................................................................

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary. Do nedělní sbírky můžete přispět také zasláním na účet farnosti 1804351329/0800 (do poznámky „nedělní sbírka“). 

 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce. Počet přítomných už není omezen procenty. Při mši svaté je obnoven zpěv lidu. Není třeba se přihlašovat. Rozestupy neplatí pro členy jedné domácnosti. Nedělní mši v 10:00 lze sledovat zde.

 • V tomto týdnu vyhlásila ČBK sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Dnešní sbírka bude odeslána na tento účel. Děkuji všem dárcům. V minulém roce se vybralo 11 396 029,92 Kč. Z toho 1 531 150 Kč bylo použito na zlepšení životních podmínek a zvýšení odolnosti nezranitelnějších rodin navrátilců v distriktu Hamdaniya v guvernorátu Ninewa v Iráku a 9 864 879 Kč na podporu udržitelných zdrojů obživy pro zranitelné rodiny navrátilců z provincie Ninive v Iráku.

 • Centrum pro rodinný život se obrací na ženy z Olomouce a okolí, váš věk, ani životní stav nejsou důležité. Zveme na společnou modlitbu růžence v úterý 11. 5. od 16:00 do katedrály. Svou účast mezi námi svou přítomností i svými meditativními texty k jednotlivým tajemstvím růžence přislíbil otec biskup Josef Hrdlička. Katedrála je dost veliká, takže rozestupy jsou bez problémů, máme přislíbené i ozvučení, tak ani se zvukem nebude problém a každá zájemkyně se může zapojit podle svých možností a chuti. Svou modlitbou se připojíme k naléhavé prosbě papeže Františka, aby měsíc květen byl věnován „modlitebnímu maratonu“, kde prosby za současný svět s Coronavirem a jeho problémy budou ustavičně stoupat v modlitbě celé církve.“ I každá z nás může být malým kousíčkem. Budeme rádi, pokud to bude pro vás možné a ozvěte se nám dopředu, abychom věděly, kolik nás asi bude, pomůže nám z organizační stránky. Přijít ale můžete i tak bez ohlášení. Jakékoliv dotazy a oznamy posílejte na mail: reznickova.marcela@ado.cz

 • Příští neděli bude sbírka na restaurování hlavního svatostánku katedrály (z eucharistické kaple) a kamenného lavaba v sakristii. Předem díky všem dárcům.

 • Během měsíce května se vždy půl hodiny přede mší svatou (i večerní) modlíme růženec. Připojíme se k modlitebnímu řetězci za ukončení pandemie ve světě, který vyhlásil papež František.

 • První svaté přijímání dětí bude v neděli 30. 5. (slavnost Nejsvětější Trojice) při mši svaté v 10:00

 • Farní den je naplánován na neděli 20. 6. (Den otců) od 15:00 – parkán u katedrály.

  
Hodolany:
 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary. Do nedělní sbírky můžete přispět také zasláním na účet farnosti Hodolany: 1804079329/0800 (do poznámky: "nedělní sbírka").

 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce. Počet přítomných už není omezen procenty. Při mši svaté je obnoven zpěv lidu. Není třeba se přihlašovat. Rozestupy neplatí pro členy jedné domácnosti. Nedělní mši v 10:00 lze sledovat zde.

 • V tomto týdnu vyhlásila ČBK sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Dnešní sbírka bude odeslána na tento účel. Děkuji všem dárcům. Více viz výše

 • V úterý v 11:00 bude pohřeb + pana Ladislava Prokopa

 • Ve středu v 18:00 bude mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně (vigilie)

 • První svaté přijímání dětí bude příští neděli 16. 5. při mši svaté v 8:30. Pamatujme v modlitbě na děti – prvokomunikanty a jejich rodiny. Při mši svaté bude sbírka na opravu střechy kostela.

 • Během měsíce května se vždy půl hodiny přede mší svatou modlíme růženec. Připojíme se k modlitebnímu řetězci za ukončení pandemie ve světě, který vyhlásil papež František.

 • Patrocinium našeho farního kostela oslavíme v pondělí 24. 5. při mši svaté v 18:00

 • Pokud to situace dovolí, proběhne v létě na faře v Cholině týdenní pobyt pro děti z farnosti. Termín konání je 1. - 7. srpna 2021. Přihlášky jsou na zadních lavicích. Odevzdejte, prosím, do konce května.

 •  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu

Za celý svět raněný touto pandemií

 
 1. Za všechny zesnulé

 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými

 3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné

 4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti

 5. Za všechny děti a dospívající

 6. Za všechny mladé lidi

 7. Za všechny rodiny

 8. Za všechny pracovníky médií

 9. Za všechny seniory

 10. Za všechny lidi s postižením

 11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi

 12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději

 13. Za všechny vězněné

 14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu

 15. Za všechny migranty

 16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi

 17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací

 18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry

 19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír

 20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál

 21. Za všechny sociální pracovníky

 22. Za všechny dobrovolníky

 23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče

 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby

 25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy

 26. Za všechny pracující a podnikatele

 27. Za všechny nezaměstnané

 28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny

 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy

 30. Za církev

 31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života