Ohlášky

POSTNÍ KAPKY: Vstoupili jsme do postní doby. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Více na: www.postnikapky.maweb.eu

BOŽÍ SLOVO PRO MŮJ ŽIVOT: Setkání bad Božím slovem se uskuteční dnes - ve čtvrtek 22. března 2018 od 18,45 hod. ve Farní domě v Olomouci na ulici Mlčochova 7, v 1. patře. Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ LEKTORŮ PŘED VELIKONOCEMI se koná ve čtvrtek 22. 3. 2018 po večerní mši svaté na dómské faře. 

Od pátku 23. 3. do neděle 25. 3. 2018 zveme všechny maminky na TRIDUUM MODLITEB MATEK. Začátek vždy od 17,00 hodin v eucharistické kapli v katedrále sv. Václava v Olomouci. 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: každý postní  pátek  v 17,20 hod. a v neděli v době postní od 15,00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. V neděli 18. 3. je KC určena zvláště PRO DĚTI.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - Dolany - sobota 24. března od 9,00 hodin. Přednáška: Gabriela Vlková, Th.D.; mše svatá, oběd, workshopy. Všechny mladé srdečně zvu a vřele doporučuji! P. Ladislav

V neděli 25. 3. 2018 se mění čas na letní ze 02:00 hodin na 03:00 hodin.

Příští týden na Květnou neděli 25. 3. se budou v rámci POSTNÍ ALMUŽNY shromažďovat postní papírové pokladničky v sakristii katedrály. Naše farnost spolu s Charitou Olomouc pak dary použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům. Děkujeme, že pomáháte spolu s námi. Více na: www.olomouc.charita.cz

V neděli 25. 3. 2018 od 15,30 hodin se v katedrále sv. Václava v Olomouci bude konat VERNISÁŽ výstavy Člověk a víra. Všichni jste srdečně zváni. 

SCHŮZKA MINISTRANTŮ bude v neděli 25. 3. 2018 od 15,00 hodin v katedrále. 

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci zve rodiče s dětmi na KŘÍŽOVOU CESTU PRO DĚTI, která se uskuteční ve středu 28. 3. 2018 v 10,15 hodin v křížové chodbě kostela sv. Michala v Olomouci.

V PONDĚLÍ 19. března 2018 ZAČNE V OLOMOUCI 6. ROČNÍK FESTIVALU PASCHALIA OLOMUCENSIA. ZAHÁJÍ HO LITERÁRNÍ VEČER V PODÁNÍ herečky HANY MACIUCHOVÉ, VĚNOVANÝ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NEJEN MĚSTA OLOMOUCE - arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi.

Manželská setkání 2018 Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 30. 6. - 7. 7. 2018 TÝDENNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY, který bude probíhat v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své manželství a možná se i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého vlastního muže. Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě. Volné odpoledne je příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jeho památek nebo je strávit jakkoli jinak. Na závěr je možné obnovit svůj manželský slib při slavnostní mši svaté. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí. Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.manzele.setkani.org nebo na adrese Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno, email: michalcova.hana@setkani.org mobilní telefon: 608 422 768. 

Nová STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLY SVATÉHO JANA BOSKA v Kroměříži zahájí výuku 3. 9. 2018. Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Poskytne vzdělání v tříletých učňovských oborech v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Podrobné informace najdete na letáčcích, které jsou k vyzvednutí v sakristii katedrály. Po 1. únoru 2018 také na stánkách www.ado.cz

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana