Ohlášky

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - "NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA"; 26. 1. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dnes poprvé slavíme Neděli Božího slova

 • Zítra (pondělí) se v 18:00 koná na faře setkání Farní rady.

 • Pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály z minulé neděle činí 12 494 Kč. Díky všem dárcům!

 • Příští neděli slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic. Na začátku bohoslužby žehnáme svíce. Můžete si přinést vlastní a pak je použít při společné modlitbě v rodině.

 • Děkuji všem tříkrálovým koledníkům!!! V naší farnosti bylo vybráno 132 361 Kč. Výsledky koledování v našem děkanátu jsou na vývěsce.

 • Výtěžek jubilejního dvacátého ročníku Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu dosáhl na neuvěřitelnou částku. Pro lidi ocitající se v nouzi byla vykoledována částka 2 000 000 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o více než 170 000 korun. Vypravili jste 432 kolednických skupinek, což je v přepočtu kolem 1 600 dobrovolníků – koledníků a vedoucích skupinek. Děkujeme Vám moc za spolupráci a za vše, co jste v Tříkrálové sbírce pro pomoc těm nejpotřebnějším udělali. Charita Olomouc.

 • 7. 2. 2020 se bude konat ples farnosti sv. Václava a 8 střediska Vládi Tylšara. Ples se bude konat v Domě armády na třídě 1. Máje v Olomouci.  Začátek plesu je v 19 hodin. Vstupenky s rezervací míst je možné si zakoupit v neděli 26. 1. a v neděli 2. 2. vždy po desáté mši svaté u Richenzi Bukové, jinak pochopitelně na plese samotném, ale už bez rezervace míst. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinášet do zákristie, anebo na faru.

 • Všechny děti a jejich rodiče zveme na Karneval „Království zvířat“. Koná se v neděli 9. 2. od 14:30 do 19:00 hodin v Domě dětí a mládeže na Třídě 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete nosit na faru nebo do sakristie.

 • Hromniční pouť matek ve Šternberku se koná v sobotu 1. února v kostele Zvěstování Panny Marie. Mše svatá v 10:00. Přednáška „Dítě a počítač“ od 12:45 – Doc. Rudolf Smahel. Celý program na vývěsce.

 • Od čtvrtka 13. 2. 2020 se koná KURZ MANŽELSKÉ VEČERY. Tentokrát v Hospůdce na Faře ve Velké Bystřici vždy od 18 do 21 hodin. Je třeba se přihlásit do 7. 2. u Františka Němce na našem děkanátním centru pro rodinu: nemec.frantisek@ado.cz. Vice na www.manzelskevecery.cz 

 • Pouť zamilovaných v Dubu nad Moravou se koná v sobotu 15. 2. 2020 od 14:00. Program na vývěsce.

 • POSTNÍ REKOLEKCE PRO KATECHETY – Velehrad 27. – 29. 3. s Mons. Vojtěchem Šímou. Téma „Služba katechety je mojí radostí“. Více: www.katechetiolomouc.cz