Ohlášky

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 17. 11. 2019

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dnes se koná sbírka na Charitu. Příští neděli bude měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

  • 17. LISTOPADU: 30. VÝROČÍ „SAMETOVÉ REVOLUCE“ v 17:11 se pro připomenutí rozezní zvony po celé naší zemi.

  • Dnes 17. listopadu je DEN BIBLE – www.biblickedilo.cz Dopis kardinála Dominika Duky byl otištěn minulý týden. V naší farnosti probíhá dnes „dveřní sbírka“ na podporu katolického biblického díla. Na stolku s obětními dary je košík, kam můžete na toto biblické dílo přispět.

  • SVĚCENÍ KOSTELA „KAPLE“ SV. ANNY SE KONÁ ZÍTRA V PONDĚLÍ 18. 11. V 18:00. VŠECHNY SRDEČNĚ ZVU. Je potřeba počítat s menší kapacitou místa. Někteří budou stát.

  • V sobotu 30. 11. se v Brně v hotelu Continental koná Mezinárodní seminář manželům nablízku. Více na www.manzelumnablizku.cz

 

  • Adventní duchovní obnova pro ženy na mateřské dovolené s manžely Hradieĺovými se koná ve dnech 2. – 5. 12. v klášteře dominikánů vždy od 9 do 12 hod. Přihlašování do 27. 11. 2019 na: rc.slunecnice@gmail.com

 

  • Moje milé ženy, dívky, a pochopitelně i muži, jako každý rok pořádá Charita Olomouc Benefiční výrobu a prodej adventních věnců, jejíž výtěžek je určený pro misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Jako každý rok Vás proto zvu 30.11.2019 do Farního domu, kde můžete věnce nejen vyrobit, ale také zakoupit. Budete očekávány, mezi 9:00 až 18:00 hodinou. Tak pokud máte čas a chuť udělat něco dobrého, těším se na Vás. Richenza Buková

 

  • Zkoušky na Živý BETLÉM 2019

A. pátek   29.11.2019 FD od 18:45 do 19:30 hod

B. neděle 8. 12. 2019 FD od 16:30 do 17:30 hod

C. neděle 15. 12. 2019 katedrála od 15:30 do 17:00 hod

       pátek   20.12.            9:30- 11:00 stromky do stojanů v katedrále

                                             14:00 -17:00 stěhování rekvizit z FD do katedrály

                                             18:45- 20:00 v katedrále stavba – chléva

D. neděle 22. 12. 2019 16:00- 17:30 hod generální zkouška ŽB-katedrála

A po celý čas prosím o modlitbu za zdárné zajištění Ježíškovy oslavy. Děkuji (včetně úklidu). Ondřej Chlup.


  • DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE V NAŠÍ FARNOSTI – SOBOTA 14. 12. OD 9:00 DO 16:00. Téma: Gaudete et exsultate – exhortace papeže Františka. Provází P. Ladislav. Více na www.katedralaolomouc.cz v záložce „Farník“.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 27. listopadu se studentská bohoslužba při příležitosti Červené středy přesune z kostela Panny Marie Sněžné do katedrály sv. Václava. Mši svatou od 19 hodin doprovodí Schola Sněženka a hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Akce začne už od 17.30 ve „Sněžence“ eucharistickou adorací za pronásledované křesťany. V 18.40 ji zakončí požehnání, po němž se přítomní vydají průvodem se svícemi do katedrály.

ČERVENÁ STŘEDA je dnem připomínky všech, kteří jsou kdekoli na světě pronásledováni pro svou víru. Vizuálním symbolem je červené světlo, kterým se nasvěcují různá významná modlitební místa po celém světě, kterým se na pronásledování upozorňuje. Červená barva proto, že je to barva krve, totiž mučednictví, kteří mnozí pronásledování podstoupili. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity s obětmi pronásledování nebo být hlasem proti násilí a útlaku, který se děje ve jménu náboženství. V českém prostředí tuto iniciativu podporuje Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí.

Akademická farnost Olomouc a katedrální farnost sv. Václava v Olomouci zvou všechny ty, kterým záleží na náboženské svobodě a vzájemné lidské toleranci na bohoslužbu u příležitosti tohoto dne.

 

 Program

17:30 začátek adorace za pronásledované křesťany v kostele Panny Marie Sněžné

         duchovní pohotovost: příležitost k svátosti smíření nebo rozhovoru

18:40 zakončení adorace, průvod do katedrály

19:00 mše svatá za pronásledované pro víru v katedrále sv. Václava

-------------------------------------------------------------------

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019:

Modleme se za křesťany Etiopské pravoslavné církve,

kteří se stali oběťmi nedávných tamních násilností.

 

Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 důrazně prosil: „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi je 78 křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“ Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří k tzv. předchalcedonským církvím, protože nepřijali učení Chalcedonského koncilu (451). Odvolávají se na učení sv. Cyrila Alexandrijského o jediné vtělené přirozenosti Božího Slova. Tento postoj byl v 5. stol. důvodem k přerušení společenství s církví římské říše (Západořímské i Východořímské). Dnes se má mezi teology za to, že spor vznikl kvůli rozdílným formulacím, a ne kvůli rozdílné podstatě víry v Krista. Spiritualita křesťanů Etiopské církve je mimořádně bohatá. V jejich tradici nalezneme také výrazný rys přesvědčení o přináležitosti Etiopanů k vyvolenému národu přes pokrevní vazbu s Davidovým domem, a tedy s Mesiášem, skrze Menelika, syna Šalomouna a královny ze Sáby. Toto vědomí se v náboženské praxi projevuje některými prvky typickými pro Izraelity. Předpokládá se, že v Etiopii je na 40% křesťanů z celkového počtu obyvatelstva. V regionu Oromia došlo k násilí, při kterém zahynulo více než 60 křesťanů. Etiopský atlet Haile Gebrselassie pro stanici BBC řekl, že k těmto incidentům došlo v důsledku falešných zpráv rozšířených na facebooku. A tak se spolu s papežem modleme jak za oběti násilí, tak za ty, kdo neumějí rozlišit nebezpečí v komunikaci, a tak se rovněž stávají obětí falešných zpráv.