Ohlášky

Slavnost Seslání Ducha Svatého; 20. 05. 2018 - LETNICE

 • V sobotu 19. 5. 2018 pořádají bratři kapucíni ve spolupráci s farností svatého Michala v Olomouci RYTÍŘSKÝ TURNAJ v areálu kapucínského kláštera. Začátek v 10,00 hodin - scénky, souboje, face pointing. Od 13 do 16 hodin soutěže o sladké ceny. Program je určen pro školáky základních škol a pro děti od 5 let. V případě nepříznivého počasí se turnaj bude konat v sobotu 26. května 2018. www.facebook.com/rytirskyturnajvolomouci

 • V sobotu 19. května 2018 od 15,00 hodin zazní VARHANNÍ RECITÁL Karla Martínka v katedrále sv. Václava v Olomouci. Vstupné 120,-/60,- Kč.

 • V neděli 20. května 2018 bude SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI.

 • Biřmování v katedrále bude letos v neděli 20. 5. 2018 v 10:00 hodin o slavnosti Seslání Ducha Svatého

 • V pondělí po Seslání Ducha Svatého, 21. května. budeme slavit novou liturgickou památku Panny Marie, Matky církve.

 • V úterý 22. 05. 2018 zazní v katedrále KONCERT Konzervatoře Evangelické akademie. Začíná v 18,00 hodin. 

 • V pátek 25. května 2018 se koná v katedrále svatého Václava v Olomouci Noc kostelů 2018. Proto v tento den večerní mše svatá NEBUDE. Úmysl této večerní mše svaté je přeložen na středu 23. května na 12,00 hodin, kdy je mše svatá v katedrále.  

 • První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 27. 5. 2018 v 10:00 při mši svaté na slavnost Nejsvětější Trojice.

 • Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením FORFEST ČESKÁ REPUBLIKA 2018 pořádá koncert v katedrále svatého Václava v Olomouci v neděli 27. 5. 2018 od 19,00 hodin. VSTUP VOLNÝ!!!

 • Boží Tělo již tradičně oslavíme u sv. Mořice – letos ve čtvrtek 31. 5. 2018 již 17:00 hodin!!! Slavnostní mši svatou pro farnosti města Olomouce bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.Po mši svaté bude následovat slavnostní průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a zpět. Zváni jsou všichni farníci a kněží olomouckých farností. Zvláště zveme do průvodu děti.
 •  
 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ se bude letos konat v sobotu 23. června 2018 od 9,30 hoidn v katedrále svatého Václava v Olomouci. Světitelem nových jáhnů bude olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Ranní mše svatá v tento den nebude

 • Farní odpoledne naší farnosti bude v neděli 24. 6. od 14:30 v parkánu u katedrály. Už teď všechny srdečně zvu. Zapište si do svých deníčků, diářů papírových i elektronických …. :-)

 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ se koná v sobotu 30. června 2018 od 9,30 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Je to zároveň výroční den posvěcení katedrály (1131). Světitelem novokněží bude arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Ranní mše svatá v tento den nebude.

 • Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispíváte k životu naší farnosti, za vaše dary jak na Dóm, tak i na vyhlášené sbírky. Bůh vám žehnej!