Ohlášky

20. neděle v mezidobí, 19. 8. 2018

 

NAJDI SI ČAS…

Najdi si čas na přemýšlení, najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly, je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

Najdi si čas na hru, najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí, je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

Najdi si čas na čtení, najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

Matka Tereza z Kalkaty

Moji milí,

jak malým tak velkým přeji krásné prožití prázdnin a dovolených! Každý den je darem od Pána, prožívejme ho tak.

Myslím na vás a denně posílám požehnání.

Váš P. Ladislav

 

Aliance pro rodinu (http://www.alipro.cz/novinky/)

organizuje petici pro ochranu manželství

- skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;

- je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;

- Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici;

- aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.

PETICI MŮŽETE PODPOŘIT SVÝM PODPISEM U VÝCHODU Z KATEDRÁLY.

  • O prázdninách každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin v katedrále zpovídá kanovník – penitenciář. 

  • Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku (u sester premonstrátek) nabízí volný byt (pokoj) pro seniorku od 65 let. Místo je vhodné pro částečně soběstačnou seniorku vyžadující pomoc pečovatelské služby (není noční dohled). Bližší informace: 735 771 593, domov.ved@premonstratky.cz 

  • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního ředitele(ky), a také správce(kyně) majetku. Obě pozice s velkým významem pro rozvoj celé arcidiecéze vyžadují morálně zásadového, bezúhonného a loajálního člověka s dostatkem odborných a manažerských zkušeností. Detaily k oběma výběrovým řízením najdete na webu arcidiecéze www.ado.cz 

  • Malá pouť za velké věci proběhne v neděli 9. 9. 2018 od 13:00 od katedrály do baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce. Pouť vyvrcholí mší svatou v 15:00 hodin. 

  • V úterý 11. září v 16:00 se koná Setkání žen na cestě života na Mariánské ulici č. 9 u Stojanovy koleje. Všechny ženy srdečně zve Centrum pro rodinný život.

  • Kurz Alfa u sester františkánek na Akademické ulici v Olomouci začne letos ve středu 19. 9. 2018 v 18:30 hodin. Podrobné informace nejdete na farním webu pod heslem „Kurz Alfa“. 

  • V sakristii katedrály je možné si zakoupit STOLNÍ KALENDÁŘ Matice Svatokopecké na rok 2019. Cena 69,- Kč / 1ks.

  • Přihlášky pro děti do náboženství je možné si vzít na stojanu s tiskovinami.