Ohlášky

Tuto neděli 20. 8. 2017 bude v katedrále v Olomouci pouze jedna mše svatá v 8,00 hodin!!!

Na stojanu s tiskovinami v katedrále jsou PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ pro děti naší DÓMSKÉ farnosti od přeškolního věku až do 9. třídy ZŠ. Prosíme rodiče, aby neváhali a přihlásili své děti do výuky náboženství. 

V neděli 20. srpna 2017 končí CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI. Obracíme se zvlášť na vás, mladé, abyste této možnosti využili. Viz web: olomouc2017.signaly.cz

P. Josef Mikulášek byl k 1. 9. 2017 jmenován administrátorem farnosti Vacenovice u Kyjova. Rozloučíme se s ním příští neděli 27. 8. 2017 při obou mší svatých. Děkuji za službu, kterou v naší i hodolanské farnosti po celý rok vykonával. P. Ladislav.

Srdečně zveme všechny rodiny v sobotu 26. srpna 2017 na Arcidiecézní pouť rodin k Panně Marii Svatohostýnské. "Přijďte společně poděkovat Matce Boží na Svatý Hostýn za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející škoní rok." Výběr z bohatého programu: V 10,15 hodin POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu vedle baziliky; hlavní celebrant Mons. Jan Graubner. V 15,30 hodin svátostné požehnání.

Cestovní kancelář Aleš Kučera Zlín pořádá VLAKOVOU POUŤ DO LURD od 5. do 12. září 2017. Pojeďte s námi připomenout si 110 let od svěcení naší  Národní kaple v Růžencové bazilice v Lurdech. Bude nás doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete na web. stránkách: www.poutdolurd.cz. Cena za osobu: 16 990 Kč. V přípradě, že nemáte možnost napsat na email: info@ck-kucera.cz, volejte na: 777 212 175.

Zveme všechny na POUŤ ZA VÍRU V NAŠICH RODINÁCH, která se uskuteční v neděli 10. září 2017 (další 8. 10.). Povede od katedrály v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Cesta je dlouhá cca 8 km a trvá necelé 2 hodiny chůze. Sraz ve 12,50 hodin před katedrálou sv. Václava. Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markocič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz 

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná SETKÁNÍ ŽEN v Olomouci. První po prázdninách bude v úterý 12. 9. 2017 v 16,00 hodin a má název "Nebuďte samy, pojďte s námi poznat Arcibiskupský palác". Sraz v 16 hodin před vraty Arcibiskupského paláce na Wurmově ulici č. 9 v Olomouci. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Snoubence zveme na VEČERNÍ KURZ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ. Pro ty snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek v kostele, je tento kuzr závázný. Na programu jsou 4 večerní přednášky manželských párů, úkolové listy do páru, prostor pro diskuzi a rozšiřující informace k přednáškám on-line. Večerní semináře probíhají v pátek od 17,00 do 20,00 hodin na Biskupském náměstí 2 v Olomouci. Podrobné informace a přihlášku naleznete na webu: www.rodinnyzivot.cz nebo na nástěnce v předsíni katedrály v Olomouci. Přihlásit je třeba nejpozději do čtvrtku 17. září 2017


women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana