Ohlášky

2. NEDĚLE POSTNÍ; 28. 2. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary. Do nedělní sbírky můžete přispět v katedrále při sbírce. Také zasláním na účet farnosti 1804351329/0800. 


 • V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Pro nás nadále platí: na mši v katedrále může být max. 124 lidí.


 • Nedělní mši svatou v 10:00 lze sledovat na tomto kanálu YouTube.


 • O nedělích a svátcích je nutné se na mši svatou přihlásit na www.katedralaolomouc.cz. Prosím, abychom i toto opatření, s ohledem na ostatní, poctivě dodržovali.


 • Křížové cesty jsou v pátek od 17:30 a v neděli v 15:00. K vedení Křížové cesty se, prosím, zapište v sakristii.


 • Děkuji všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky Haléř svatého Petra. Bylo vybráno a tento týden odesláno 20 006 Kč.


 • Sledujte, prosím, náš web www.katedralaolomouc.cz kde budou přidávány aktuality.

 


 • Hodolany:


 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary. Do nedělní sbírky můžete přispět v kostele při sbírce a také zasláním na účet farnosti 1804079329/0800.  


 • Podle aktuálního nařízení vlády se v našem kostele může zúčastnit na mši max. 39 lidí.


 • O nedělích a svátcích je nutné se na mši svatou přihlásit na www.katedralaolomouc.cz


 • Křížová cesta bude v pátek od 17:30. Zapište se, prosím, k vedení pobožnosti Křížové cesty.


 • Děkuji všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky Haléř svatého Petra. Bylo vybráno a tento týden odesláno 3 800 Kč. • Podpírejme se navzájem modlitbou. I nadále vyprošujme zdraví všem nemocným (zvláště těm, kteří jsou v nemocnicích) a sílu a Boží pomoc všem lékařům a zdravotníkům. Do dalšího postního týdne všem ze srdce žehnám. P. Ladislav


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 modlitba národů proti pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu

a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!