Ohlášky

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 18. 11. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Zvláště tatínky s dětmi (i maminky) zveme do farního domu na výrobu adventních luceren, která se bude konat v sobotu 24. 11. od 9:00 do 12:00 hodin. Materiál i potřebné nářadí bude k dispozici na místě. Vezměte si pracovní oblečení. Poplatek je 100,- za materiál. Děti pak budou takto vyrobené lucerny nosit na rorátní mše svaté.

 

  • V sobotu 1. prosince bude ve farním domě probíhat od 9:00 do 18 :00 hod pletení adventních věnců.

 

  • Centrum pro rodinný život v Olomouci zve rodiče, kterým zemřelo dítě, na Sv. Kopeček v neděli 9. prosince na křížovou cestu a mši svatou „Pro děti, které odešly příliš brzy“ aneb „Zapalme svíčku“. Více na plakátku v předsíni katedrály.

 

  • Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o přispění do dvou sbírek:
    První sbírka je „Krajíc chleba pro chudé“, která se pořádá za účelem zajištění potravin na štědrovečerní večeři pro lidi bez domova a osoby ohrožené chudobou. Zapojit se lze finančně i materiálně od 15. 11. do 24. 12. 2018.
  • Druhou sbírkou je „Trochu tepla pro každého“. Sbírají se spacáky, deky, karimatky, batohy a vše, co v zimních měsících zahřeje. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. Sbírka probíhá od listopadu 2018 do konce února 2019. Více na plakátku v předsíni katedrály.


  • Česká křesťanská akademie (ČKA) zve na přednášku ThLic. Mgr. Jany A. Novákové, PhD. "Pravoslavná církev v Československu", která se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 18:00 hodin v Katolickém domě v Zábřeze.

ˇ     ·       

  • Všichni jste srdečně zváni na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční ve dnech 23. - 24. 11.  v Regionálním Centru v Olomouci. Začátek je v pátek od 9:15 hod, ukončení je v sobotu v 19 hod. Obě odpoledne je dán velký prostor pro paralelní workshopy. Můžete si tak vybrat, co Vás více zajímá a odpovídá vašim potřebám. Zvláštní důraz je kladen na inspirace k oživení našich farností a na to, jak se přiblížit k hledajícím lidem kolem. Přihláška a další informace jsou na webových stránkách konference: www.evangelizace.eu a na plakátcích v předsíni katedrály. V rámci konference se v pátek od 20:00 uskuteční v katedrále Večer chval.

  • Jste zváni na adventní koncert souboru TRIO MARTINŮ, který se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 v 19.00 hod v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného podpoří Církevní školství. Je vhodné si rezervovat vstupenku na e-mailu: kupkaj@arcibol.cz. Více je na plakátcích v předsíni katedrály.