Ohlášky

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ proběhne v pátek 27. 10. 2017 od 19:00 hodin ve farním domě

V neděli 29. 10. 2017 je ZMĚNA ČASU z letního na zimní. To znamená, že noc ze soboty na neděli je o jednu hodinu delší (03:00 - 02:00).

SCHŮZKA MINISTRANTŮ bude v neděli 29. 10. 2017 od 16:00 hodin. Sraz v sakristii. 

Zveme svobodné na další seznamku "KAFÉ PRO NEZADANÉ", které se uskuteční v sobotu 28. října 2017 od 9:30 hodin. Akce je určena pro věkovou skupinu 30 - 45 let věku. Na akci je třeba se přihlásit emailem na: reznickova@arcibol.cz případně na telefon: 587 405 251. Více na: www.rodinnyzivot.cz

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST se bude konat v neděli 5. 11. 2017 od 14:30 hodin ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci - Neředíně

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech věrných zemřelých, lidově označovaná jako "Dušičky", je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připaveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi "očišťování". Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování "očistcem". Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření v rozmezí "několika dnů")

2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)

3. modlitba na úmysl Svatého otce

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, to je:

1.11. - odpoledne a 2.11. - po celý den v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.

Od 1.11. do 8.11. - "dušičkový oktáv" na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

A navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 3.11. do 8.11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov.

Pokud chybí plná dispozice (není některá z vypsaných podmínek splněna), pak se získává odpustek pouze částečný. 

"Trochu tepla pro každého." Sbíráme spacáky, deky, karimatky a batohy, vše, co v zimních měsících zahřeje. Sbírka probíhá do konce února 2018. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. V případě dotazů se, prosím, obracejte na organizátorku sbírky za Charitu Olomouc Báru Cigánkovou. Mobil: 739 054 463. Výše uvedené věci můžete donést na prodejnu U Samaritána, Olomouc, Wurmova 11, od pondělí do čtvrtku mezi 12 a 17 hodinou. Pevná: 583 033 456.

Maltézská pomoc o.p.s. za přispění Města Olomouce a Olomouckého kraje pořádá pro seniory kurzy nazvané MODERNÍ SENIOR. Má připravené dva počítačové kurzy, jeden pro úplné začátečníky a druhý pro pokročilé, kde se naučí např. více využívat internet. Taktéž má Maltézská pomoc připravený kurz fotografie, kde se senioři učí, jak správně používat fotoaparát, jak fotit a následně upravovat fotografie. Cena 1000,- Kč. Každý kurz má 10 lekcí. Jedna lekce trvá 3 hodiny a koná se jednou týdně v centru Maltézské pomoci v Olomouci, Wurmova ulice č. 7 (naproti restaurace "U Kristýna". Přihlásit se je možné u koordinátora kurzů Karla Čapky na čísle: 605 228 161 nebo navštívit osobně Maltézskou pomoc v pondělí mezi 14 a 16 hodinou a vyplnit formulář osobně.

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana