Ohlášky

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI začne v tomto týdnu od pondělí 18. září 2017 - viz podrobné informace vlevo na webu: Výuka náboženství nebo na nástěnce u vchodu do katedrály.

Pořadatelé na biskupské svěcení - prosím ochotné muže i ženy. Nahlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka Antonína Kučery.

GENERÁLNÍ ÚKLID KATEDRÁLY před biskupským svěcením - sobota 7. 10. 2017 od 9 hodin. Přihlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka. Předem děkuji za hojnou účast!!!

Již tuto středu 20. 9. 2017 začíná KURZ ALFA o základech křesťanské víry. Prosím, pozvěte své víru hledající přátele a příbuzné, nebo přijďte sami, pokud byste rádi osvěžili tu svou. Kurz probíhá každou středu od 20. září do 13. prosince 2017. Začínáme v 18,30 (ne dřív!!!) v Olomouci v klášteře sester františkánek. Ulice Akademická č. 4A. Podrobnosti na tomto webu - viz vlevo KURZ ALFA nebo na www.facebook.com/alfaolomouc Přihlásit se můžete na telefon: 608 491 670 nebo emailem: alfa.olomouc@seznam.cz Přijťe v 18,30. Nechoďte dřív!

Scholička DomiNo zve všechny kluky a děvčata ve věku 6-12 let ke společnému zpívání a chválení Pána Ježíše při nedělní mši svaté. Zkoušky budou probíhat každý čtvrtek v čase 16:30-17:30 ve Zpěvárně na "Vikárce". První setkání proběhne ve čtvrtek 21.9.2017. Více informací je na plakátku u vchodu do katedrály nebo na tomto webu: viz vlevo HUDBA - Dětská scholička DomiNo.

Dospělí, kteří se chtějí přípravovat na křest, se mohou hlásit u P. Ladislava po mši svaté nebo na dómské faře ve Farní kanceláři do konce září 2017. Čím dřív, tím líp. Telefon do Farní kanceláře: 585 224 236 a email: faolomouc-sva@ado.cz .

BIŘMOVÁNÍ - zájemci se hlásí u P. Ladislava. První schůzka - 1. 10. 2017 ve 14 hodin ve farním domě - Mlčochova č. 7 (domluvíme podrobnosti).

Pouť na Svatý Hostýn bude ve čtvrtek 21.9.2017. Odjezd autobusu v 7,00 hodin od kostela sv. Mořice v Olomouci. Cena 200,- Kč. Přihlašovat se můžete po každé mši svaté v sakristii v kostele sv. Mořice nebo v kanceláři tel. 585 223 179. Program: 9,15 mše svatá, křížová cesta, volno, 14,00 svátostné požehnání a v 15,00 hodin odjezd.

V neděli 24. 9. 2017 připutuje do katedrály socha Panny Marie Fatimské. Letos slavíme 100 let od zjevení. Program bude zahájen mší svatou v 10 hodin s biskupem Josefem na Dómě, pokračovat bude odpoledne a zakončení bude v 16:30 hodin mší svatou s arcibiskupem Janem a poutníky celé arcidiecéze. Po mši svaté půjde PROCESÍ SE SOCHOU PANNY MARIE FATIMSKÉ přes dómské náměstí před katedrálou. Na závěr OBNOVA ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE, Te Deum a Fatimská hymna. 

Blíží se také slavnost hlavního patrona naší katedrály a farnosti sv. Václava. V tento den - čtvrtek 28.9. - se společně modlíme s bohoslovci. Odpoledne můžeme společně prožít na parkánu u Dómu. Počítejte s tímto termínem a udělejte si čas.

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana