Ohlášky

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 18. 8. 2019

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH: po – pá 7:00; so 8:00; ne 8:00 a 10:00

  • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

  • Dnes odjíždí děti a mladí na farní tábor do Újezdu u Uničova.

  • Arcibiskupství vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa Pracovník oddělení Centra pro kulturu. Více na vývěsce.

  • Z důvodu oprav kaple sv. Jana Sarkandra (Na Hradě), jsou od neděle 14. července až do odvolání nedělní bohoslužby v 15:00 hodin přemístěny do kostela sv. Kateřiny. V příštím roce si budeme připomínat 400. let od jeho mučednické smrti (17. března 1620), a proto je třeba kapli sv. Jana připravit k důstojným oslavám tohoto velkého výročí.

  • Z pátku 23. na sobotu 24. srpna se na Velehradě uskuteční noční modlitební procesí. Trasa - Staré Město u Uherského Hradiště na Velehrad. Všechny potřební informace jsou na vývěsce.