Ohlášky

POSTNÍ KAPKY: Vstoupili jsme do postní doby. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké inspirace. Více na: www.postnikapky.maweb.eu

Tuto neděli 25. února 2018 bude sbírka Haléř svatého Petra. Všem dárcům již nyní děkujeme.

Tuto neděli 25. února 2018 po křížové cestě bude SCHŮZKA MINISTRANTŮ

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: každý postní pátek  v 17,20 hod. a v neděli v době postní od 15,00. Zapište se, do rozpisu v sakristii katedrály, kdo chcete vést tuto pobožnost.

Volné termíny: pátek 2.3. v 17,20 hod.; neděle 4.3. v 15,00 hodin; pátek 9.3. v 17,20 hodin; neděle 11.3. v 15 hodin a pátek 23.3. v 17,20 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Ve čtvrtek 22. února od 19 hodin bude ve farním domě u katedrály SETKÁNÍ NAD BOŽÍM SLOVEM. Podrobné informace najdete na žlutém plakátku v přesíni katedrály na nástěnce a také na: www.ado.cz s názevem "Boží slovo pro můj život: nabídka společné četby v postní době".

POSTNÍ ALMUŽNA 2018 - viz vlevo

Svatý otec František stanovil tento pátek - 23. únor 2018 - jako DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ. Dopis otce arcibiskupa Jana Graubnera k tomuto dni najdete na webu Arcibiskupství olomouckého: www.ado.cz

Manželská setkání 2018 Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 30. 6. - 7. 7. 2018 TÝDENNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ PÁRY, který bude probíhat v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své manželství a možná se i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého vlastního muže. Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě. Volné odpoledne je příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jeho památek nebo je strávit jakkoli jinak. Na závěr je možné obnovit svůj manželský slib při slavnostní mši svaté. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí. Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.manzele.setkani.org nebo na adrese Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno, email: michalcova.hana@setkani.org mobilní telefon: 608 422 768

Nová STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLY SVATÉHO JANA BOSKA v Kroměříži zahájí výuku 3. 9. 2018. Škola je otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její křesťanské hodnoty. Poskytne vzdělání v tříletých učňovských oborech v oblasti zemědělství a lesnictví. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Podrobné informace najdete na letáčcích, které jsou k vyzvednutí v sakristii katedrály. Po 1. únoru 2018 také na stánkách www.ado.cz

"Trochu tepla pro každého." Sbíráme spacáky, deky, karimatky a batohy, vše, co v zimních měsících zahřeje. Sbírka probíhá do konce února 2018. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. V případě dotazů se, prosím, obracejte na organizátorku sbírky za Charitu Olomouc Báru Cigánkovou. Mobil: 739 054 463. Výše uvedené věci můžete donést na prodejnu U Samaritána, Olomouc, Wurmova 11, od pondělí do čtvrtku mezi 12 a 17 hodinou. Pevná: 583 033 456.

women who like to cheat infidelity in marriage open
abortion pill procedure video open abortion pill indiana