Ohlášky

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ; 22. 04. 2018

 • Celonárodní sbírka na křesťany zemí Středního a Blízkého východu z minulé neděle činí 25 542,-Kč. Děkuji všem za velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.   

 • Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo. Pamatujme na všechny, které Pán povolává (i když o nich nevíme), aby uslyšeli a uposlechli Jeho hlas a dokázali odpovědět: „Ano, tady jsem, mne pošli“. 

 • Varhanní koncert paní Markéty Prokopovičové se uskuteční v neděli 22. 4. 2018 od 16:00 v katedrále. Všechny srdečně zveme. Vstupné dobrovolné. 

 • Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání děkanátů Olomouc a Přerov bude v sobotu 28. 4. 2018 od 15:00 v katedrále. Udělejte si, prosím, čas k této společné modlitbě za tak důležité skutečnosti jako je rodina a služba kněží. Centrum pro rodinu se postará o malé děti a menší školáky – je potřeba je nahlásit – viz plakátek na titulní straně těchto webových stránek: www.katedralaolomouc.cz

          Povídání se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství na téma: Je homatie                                                       správná aneb Alternativní léčebné netody z hlediska učení církve a Božího zjevení se bude konat ve čtvrtek 3.             května od 9,00 hodin v kavárně Amadeus v Olomouci. Přihlašování do neděle 29. 4. 2018 na                                       emailrc.slunecnice@gmail.com

 • Pouť tatínků a dětí k sv. Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou. Úterý 1. května 2018 ve 14:00 mše svatá (biskup Antonín). 15:00 program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí. 18:00 posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Kontakt: Peter Markovič, tel.: 587 405 292, markovic@arcibol.cz 

 • Arcidiecézní pouť k svatému Janu Sarkandrovi s oceněním zasloužilých diecezánů bude v sobotu 5. 5. 2018 od 10:00 v katedrále.

 • Pouť psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů bude v katedrále v sobotu 12. 5. 2018 od 10:00.

 • Pouť křesťanských médií 2018. Naší společnou velkou akcí je Pouť médií v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční, letos zveme všechny uživatele a podporovatele v sobotu 12. května 2018 na Velehrad. www.proglas.cz/pout2018 

 • Společný výlet dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, bude v sobotu 12. 5. 2018. Prosím rodiče dětí, aby s tímto termínem počítali a umožnili dětem zúčastnit se.

 • Biřmování v katedrále bude letos v neděli 20. 5. 2018 v 10:00 o slavnosti Seslání Ducha Svatého.

 • První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 27. 5. 2018 v 10:00 při mši svaté na slavnost Nejsvětější Trojice.

 • Boží Tělo již tradičně oslavíme u sv. Mořice – letos ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 18:00

 • Farní odpoledne naší farnosti bude v neděli 24. 6. od 14:30 v parkánu u katedrály. Už teď všechny srdečně zvu. Zapište si do svých deníčků, diářů papírových i elektronických …. :-)

 • Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispíváte k životu naší farnosti, za vaše dary jak na Dóm, tak i na vyhlášené sbírky. Bůh vám žehnej!