Ohlášky

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; 14. 7. 2019

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH: po – pá 7:00; so 8:00; ne 8:00 a 10:00

  • Mateřské centrum Slunečnice, které působí v naší farnosti, uspořádalo příměstský tábor pro děti od 3 do 12 let a prarodiče. Tábor se koná od pondělí 15. 7. do pátku 19. 7. vždy od 8:30 do 12:00 ve farním domě – Mlčochova 7. Je možné se přihlásit jen na jednotlivé dny. Ve čtvrtek je od 10:30 loutkové divadlo v sále na kurii – vstup je volný. Všechny babičky a dědečky s dětmi srdečně zvu! Více informací najdete na plakátku na vývěsce katedrály nebo www.slunecnice.blogspot.cz  

  • Pouť ke svaté Anně na Starou Vodu bude v sobotu 27. 7. 2019. Od svatého Mořice zajišťují autobus, který bude odjíždět v 8:00 od Koruny. Cena je 150,-Kč. Přihlašujte se na faře u sv. Mořice.

  • FARNÍ POUŤ se letos uskuteční v pátek 26. července tentokrát do mého rodiště – Lidečka a okolí. Odjezd autobusu od katedrály bude v 7:30, návrat kolem 17:00. Ještě je možné se dnes po mši svaté zapsat v sakristii. Oběd bude zajištěn. Příspěvek na pouť je pro dospělé 200,- a pro děti 100,-Kč. P. Ladislav.

  • Z důvodu oprav kaple sv. Jana Sarkandra (Na Hradě), jsou od neděle 14. července až do odvolání nedělní bohoslužby v 15:00 hodin přemístěny do kostela sv. Kateřiny. V příštím roce si budeme připomínat 400. let od jeho mučednické smrti (17. března 1620), a proto je třeba kapli sv. Jana připravit k důstojným oslavám tohoto velkého výročí.