Ohlášky

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ „Za jednotu křesťanů“; 20. 1. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dnes se koná měsíční sbírka na nové ozvučení katedrály. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 

 • Misijní jarmark, který se konal v prosinci 2018 v sakristii, vynesl 5 468,- Kč. Díky všem dárcům. Částka byla odeslána na účet Papežských misijních děl.

 

 • V pondělí 28. ledna 2019 bude v Arcibiskupském paláci v Olomouci představena a olomouckým arcibiskupem požehnána nově vydaná publikace věnovaná moravskému umělci Jano Köhlerovi. Začátek je v 16 hodin, rezervace míst na e-mailu kupkaj@arcibol.cz. Srdečně zvou autoři knihy a Arcibiskupství olomoucké.

 

 • Naše farnost se chce aktivně zapojit do sbírky vysloužilých (i zcela nefunkčních) mobilních telefonů, tabletů či notebooků, kterých se lze tímto způsobem „zbavit“ a navíc tak pomoci Domovu pro seniory v Luhačovicích na nákup kompenzačních pomůcek. Více k této sbírce je uvedeno na plakátku v předsíni katedrály.


 • Farnost a Centrum pro rodinu Šternberk srdečně zvou i maminky naší farnosti na Hromniční pouť matek v sobotu 2. 2. 2019 do Šternberka. Bližší informace viz plakátek v předsíni katedrály.


 • Zveme všechny farníky na Společenský večer Farnosti sv. Václava a 8. skautského střediska Vládi Tylšara, který se koná 8. 2. 2019 v 19:00 v Domě armády, třída 1. máje 821/3 Olomouc. Prosíme o dary do tomboly, které je možné přinášet do sakristie nebo na faru. 


 • Centrum pro rodinu  připravilo kurz Manželské večery. Začátek je 13. února u dominikánů.
  Je potřeba se přihlásit. Více informací najdete na www.manzelskevecery.cz.

 • V sobotu 16. 2. 2019 se v Domě dětí a mládeže od 14:30 do 18 hod uskuteční Karneval farnosti
  sv. Václava. Rovněž prosíme o dary do tomboly, které také můžete přinášet do sakristie nebo na faru. 


 • Každý čtvrtek má od 18:45 hod ve farním domě setkání Společenství Božího slova. Všichni jste zváni.


 • Charita Olomouc se stále obrací na veřejnost s prosbou o přispění do sbírky:
  „Trochu tepla pro každého“. Sbírají se spacáky, deky, karimatky, batohy a vše, co v zimních měsících zahřeje. Vybrané věci budou sloužit lidem bez domova, kteří i v období zimy zůstávají na ulici. Sbírka probíhá od listopadu 2018 do konce února 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • K 1. 1. 2019 jsem byl jmenován (na dobu nezbytně nutnou) navíc excurendo administrátorem farnosti Hněvotín. To znamená, že určitý čas budu muset věnovat také hněvotínským farníkům, včetně některých nedělních bohoslužeb.
 • Ze zdravotních důvodů nebude po několik týdnů sloužit pan farář z Těšetic. Také v těchto farnostech (Těšetice, Drahanovice, Slatinice) budeme během nepřítomnosti pana faráře zajišťovat bohoslužby. Proto vás všechny prosím o určitou shovívavost a také modlitbu za kněze našeho děkanátu. P. Ladislav

 

 • Už delší čas od mnohých farníků i poutníků slyším, že v katedrále není dobře slyšet nebo rozumět především mluvenému slovu. Sám to vnímám také a někdy se člověk musí hodně snažit, aby rozuměl, co sám říká (poloha, síla hlasu…). Navíc před časem úplně odešly reproduktory v několika lavicích, které sloužily především méně slyšícím. Ozvučení každý rok spolyká na údržbě nějakou sumu peněz.
 • V souvislosti s generální opravou sv. Anny, kde se dělá i nové ozvučení, jsem si nechal udělat analýzu stávajícího ozvučení  katedrály renomovanou firmou, která se věnuje pouze ozvučení sakrálních prostor. V ČR realizovali drtivou většinu významných  kostelů včetně katedrál a též v zahraničí. Mají několikaleté zkušenosti. Jsou osvědčení. Technici této firmy mi po všech měřeních  sdělili, že olomoucká katedrála – co se ozvučení týče je na tom hůř než olomoucké hlavní nádraží.
 • Do stávajícího systému nemá smysl zasahovat. Byly by to vyhozené peníze. Nechal jsem tedy udělatnový projekt ozvučení.  Cena je necelý 1 000 000,- Kč bez DPH. Vidím to jako věc smysluplnou a potřebnou. Proto chci vás všechny, milí farníci poprosit, o  štědrost při měsíčních sbírkách na tento účel. Každou třetí neděli v měsíci bude tzv. „Sbírka na farnost“, jejíž výtěžek bude  věnován výhradně na tento účel. Není to žádná novinka. Takové sbírky se konají ve všech  trochu fungujících farnostech a tím, že lidé darují do sbírky větší částku než obvykle, pomáhají právě k uskutečnění větších oprav  apod. Snad jsem vás příliš nevylekal 😊. Věřím, že se nám i toto společné dílo podaří. Děkuji všem za každou i sebemenší pomoc  a všem ze srdce žehnám. P. Ladislav, farář.