Ohlášky

11. neděle v mezidobí; 17. 6. 2018 


 • ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODINA NA DÓMSKÉ FAŘE - VIZ VLEVO.

 • Ve středu 20. června od 17,00 do 19,00 hodin se uskuteční odborný seminář pro širokou veřejnost s názvem VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY na postavení žen a mužů a pojetí rodiny. Akce proběhne na arcibiskupské kurii, Biskupské náměstí č. 2 v Olomouci. Program semináře je na nástěnce v předsíni katedrály a na webu Arcibiskupství olomouckého: www.ado.cz

 • TRIDUUM MODLITEB MATEK se tradičně bude konat od pátku 22. června do neděle 24. 6. 2018 vždy od 17,00 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci v eucharistické kapli svatého Stanislava.

 • SETKÁNÍ NAD BOŽÍM SLOVEM ve čtvrtek 21. června NEBUDE. Poslední setkání proběhne příští čtvrtek 28. června 2018 od 18,45 hodin ve farním domě u katedrály

 • Olomoucká hodolanská farnost nabízí možnost přihlásit děti ve věku 7-18 let na SPOLEČNÝ LETNÍ POBYT od 5.8. do 10.8.2018 ve farnosti Javorník, místo pobytu Travná. Cena se pohybuje podle počtu sourozenců od 1600 do 1800,- Kč. Téma tábora je "Nebojme se televize" aneb vytvořme si vlastní. Kontaktní osoba pro bližší informace: Mirka Hanáková, mihanakova@seznam.cz ; 608 766 123. Máme letos méně účastníků. Těšíme se na případné zájemce odkudkoli. 
 •  
 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ se bude letos konat v sobotu 23. června 2018 od 9,30 hodin v katedrále. Světitelem nových jáhnů bude olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Ranní mše svatá v tento den nebude

 • FARNÍ ODPOLEDNE NAŠÍ FARNOSTI BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI - 24. 6. od 14:30 v parkánu u katedrály. VŠECHNY SRDEČNĚ ZVU!!! :-)

 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ se koná v sobotu 30. června 2018 od 9,30 hodin v katedrále . Je to zároveň výroční den posvěcení katedrály (1131). Světitelem novokněží bude arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. Ranní mše svatá v tento den nebude.

 • Naše farnost a Farní charitní středisko sv. Václava vás všechny srdečně zve na POUŤ K PANNĚ MARII POMOCNÉ DO ZLATÝCH HOR - MARIA HILF, která se bude konat v pátek 20. července 2018. Odjezd autobusu v 8,00 hodin od katedrály; návrat cca v 17 hodin. Příspěvek na pouť 200,- Kč. Oběd bude zajištěn. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili v sakristii katedrály nebo na faře!!!

 • Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispíváte k životu naší farnosti, za vaše dary jak na Dóm, tak i na vyhlášené sbírky. Bůh vám žehnej!