Ohlášky

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA; 24. 1. 2021

----------------------------------------------------------------------------------------

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary.


 • Do nedělní sbírky můžete přispět v katedrále při sbírce nebo do kasičky u vstupu. Také zasláním na účet farnosti 1804351329/0800.


 • Od neděle 27. 12. platí opatření PES – 5. stupeň. Pro naše farnosti platí:


 • Mše svaté – viz program bohoslužeb. Na každé mši může být v katedrále max. 124 lidí.


 • V neděli v 10:00 přenášíme mši na YouTube, lze ji sledovat na tomto kanálu YouTube.


 • O nedělích a svátcích je potřeba se na mši svatou přihlásit na WWW.KATEDRALAOLOMOUC.CZ Bez rezervace budete vpuštěni pouze, pokud nebude naplněna kapacita místa. Vezměte si s sebou vstupenku, která vám po přihlášení přišla na email. Během bohoslužby bude katedrála uzavřena. Všem děkuji za pochopení.


 • Po dobu pandemických opatření je v sobotu pouze večerní mše svatá v 18:00 s nedělní platností


 • Triduum Modlitby matek: 29. – 31. 1. vždy od 17:00 v katedrále v eucharistické kapli. V pátek odprošujeme za své hříchy, v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kdo ublížili nám a našim dětem a v neděli chválíme Boha a děkujeme za všechno požehnání které jsme v životě dostaly.


 • Dnes končí Tříkrálová sbírka.


 • V sakristii je k dispozici VÍNO – NA PODPORU FARNOSTI


 • Sledujte, prosím, náš web www.katedralaolomouc.cz kde budou přidávány aktuality.

 

 

Hodolany:

 • Děkuji všem, kdo pamatuje i v tyto nelehké dny na svou farnost modlitbou a prosím, pamatujte i nadále na svou farnost svými finančními příspěvky a dary.


 • Do nedělní sbírky můžete přispět v kostele při sbírce a také zasláním na účet farnosti 1804079329/0800. Informace pro dárce viz výše


 • Podle aktuálního nařízení vlády se v našem kostele může zúčastnit na mši max. 39 lidí.


 • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY – viz výše. Platí to samé, co v katedrále. I přihlašování


 • Dnes končí tříkrálová sbírka. • Všem přeji pevné zdraví a sílu do dalších dnů. Modleme se za sebe navzájem. S požehnáním všem P. Ladislav


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 modlitba národů proti pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu

a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!