Ohlášky

SV. CYRILA A METODĚJE; 5. 7. 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 7. je program bohoslužeb podle prázdninového režimu – neděle 8:00 a 10:00; pondělí – pátek 7:00 (ve čtvrtek 17:00 – 18:00 svátost smíření) a v sobotu v 8:00.

 

pondělí bude mše svatá u sv. Anny mimořádně v 8:00 – den volna, státní svátek

 

V sobotu ráno mše sv. nebude. V 9:30 se koná jáhenské svěcení

 

První svaté přijímání v naší farnosti bude příští neděli 12. 7. v 10:00.

 

Farní pouť na Cvilín bude v pátek 24. července. Odjezd autobusu od katedrály v 8:00, předpokládaný návrat kolem 17:00. Příspěvek je 100 Kč. Zapisujte se, prosím, v sakristii. 

 

Květinová výzdoba v katedrále. Jistě si všichni všímáme, že v katedrále je stále krásná a udržovaná květinová výzdoba. Není to ale samozřejmost. Květiny se samy nenaraanžují, někdo se o to musí starat. Doposud to je sestra Alberta a paní Popelkovou, předtím paní Graubnerová. Znovu jim za tuto službu velký dík. I těmto ochotným ženám přibývají roky a ubývají síly. Proto je potřeba nová pomoc v této službě Pánu i nám všem. Po projednání této věci na farní radě se jeví jako nejlepší vytvořit skupinu více žen – mladých i starších, které by mohly výzdobu v katedrále zajistit, a přitom to nebylo všechno jedné či dvou. Jsme poměrně mladé farní společenství. Vím, že je zde mnoho žen, které mají rády květiny a rády by i pomohly. Právě proto skupina. Věřím, že se nám tuto službu podaří zajistit. A všem ochotným předem velice děkuji. Je to přece jenom také projev naší víry a vztahu k Pánu. Přihlašovat se můžete u paní Jany Kučerové (kostelníkové).  

 

Prázdninové putování rodin se svatým Janem Sarkandrem. Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou spojena se životem svatého Jana Sarkandra. Vybraná místa jsou uvedena na plakátku. V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela informace s úryvkem o Janu Sarkandrovi, soutěžními otázkami, QR kód i odkaz na formulář a mohou se zapojit do rodinné soutěže. Vice informací na: http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2.  

 

Duchovní cvičení VIA. Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční 3.–7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Petr Soukal, farní vikář v Havlíčkově Brodě. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/  

 

Pozvání rodin do 3. cyklu vzdělávacího kurzu Animáro (animátoři programů pro rodiny). Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem a děkanátním centrem pro rodinu. Rozsah kurzu tvoří 6 víkendů a jedno letní soustředění rozvržené do 2 let. Termíny víkendů prvního ročníku: 23.–25. 10. 2020 • 4.–6. 12. 2020 • 5.–7. 2. 2021. Letní soustředění: 8.–11. 7. 2021. Víkendy druhého ročníku: 15.–17. 10. 2021 • 12.–14. 11. 2021 • 4.–6. 2. 2022. Přihlášky zájemců, potvrzené knězem, je třeba poslat do 30. 7. 2020. Přihlášky a list s informacemi pro účastníky si vyžádejte u otce Ladislava. Na financování projektu Animára se podílí Arcibiskupství olomoucké, samotní účastníci a děkanát, který zastupují. Dosud se uskutečnily dva ročníky tohoto vzdělávacího kurzu, které absolvovalo 18 manželských párů a 3 jednotlivci. Účastníky byli manželské páry pracovníků děkanátních center a manželské páry z různých děkanátů. Tato kombinace se velmi osvědčila. Vedle zvýšené odbornosti a disponovanosti pro práci s rodinami je vidět i větší radost a chuť pro práci s rodinami a spolupráci mezi sebou navzájem a větší přiblížení se rodinám v jednotlivých děkanátech. Jeden z ohlasů účastníků: „Očekávali jsme úplně něco jiného, než jsme nakonec dostali. V pozitivním slova smyslu. Ač jsme si to možná v průběhu kurzu neuvědomovali, posouvali jsme se v chápání pastorace rodin ke konkrétním způsobům a možnostem díky vzájemnému obohacování se a povzbuzování. Zvolená témata přednášek tomu napomáhala...“ Kontakt na pořadatele: Centrum pro rodinný život – pastorační centrum Arcibiskupství olomouckého, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. Kontaktní osoby: Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova.marcela@ado.cz, P. Petr Bulvas, tel. 731 621 207, e-mail: bulvas.petr@ado.cz.  

 

Hygienické zásady

-         účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce

-         vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou